แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ความ จริง ที่ไม่มีวันลืม

Massacre in Thailand: U.S.’s bloody hands
By Shamus Cooke

When the White House is quiet as protestors are butchered in the streets of Bangkok Thailand, suspicions are raised. Silence often equals complicacy. One can only imagine what the U.S.’s response would be to a Venezuelan government slaughter: the U.S. media and President Obama would loudly condemn such an act, in contrast to the muted response to Thailand’s blood bath.
The history of U.S.-Thailand relations explains why. During the Vietnam War, the U.S. used Thailand as one of the main “anti-communist” bulwarks in an area that included China, Vietnam, Burma, and other countries that were challenging capitalism.

Thailand was thus transformed into a U.S. client state and given money, guns, and U.S. government intelligence to battle Thailand’s “communists.” This relationship has equaled numerous Thai dictatorships that have a very bloody history, including the shooting of untold numbers of protestors that the Thai government named “communists,” or their modern equivalent, “terrorists.”

The U.S.-Thailand relationship began to sour when the recently deposed President Thaksin Shinawatra formed a closer relationship with China that included economic and military deals. The Asian Times summarizes the consequences:

“Thaksin's willingness to promote defense ties with China came at the U.S.'s direct strategic expense and many observers believe that's one reason Washington's reaction to the September 2006 military coup that ousted a democratically elected government was so muted.” (November 7, 2008).

The U.S. government often overthrows “unfriendly governments” by bribing sections of their military, a fact discussed at length in Tim Weiner’s history of the CIA, Legacy of Ashes. When a U.S.-backed coup happens, the U.S. government and corporate media give tacit approval; whereas a howl of fury erupts when a coup happens against a U.S. puppet government.

The Asian Times confirms:

“Many of the (2006) coup-makers were known U.S. allies, including alleged masterminds and former CIA-trained spy chief Prasong Soonsiri and Privy Council president Prem Tinsulanonda. Prasong has openly acknowledged his role in the coup…”

The U.S. coup against Thai President Thaksin is at the root of the current crisis in Thailand. Large sections of the Thai working class and peasantry still identify Thaksin as their President and are demanding his return. They have resorted to extremely militant tactics to achieve their demands, which, if won, would amount to the restoration of democracy in Thailand. The New York Times adds:

“Thailand is convulsed by a bitter struggle between the nation’s elite and its disenfranchised poor, played out in protests that have paralyzed Bangkok for weeks and now threaten to expand.” (May 15, 2010).

President Obama has not said one word of support for Thailand’s poor, while his silence enables Thailand’s elite to murder protestors in the streets free of foreign pressure. The U.S. is the main purchaser of Thailand’s exports, while providing important economic and military assistance. One strong statement from Obama would deter Thailand’s elites from further killing. But he will remain silent.

So far, dozens of protestors have been murdered. But for Thailand’s U.S.-backed elite to successfully maintain their political dominance, hundreds if not thousands more will have to be slaughtered.

By working to maintain the Bush-era coup government in Thailand, President Obama bears criminal responsibility for the current atrocities. If the Thai working class is unable to overthrow their murderous government, Obama will bear further blame for propping up a coup-government that must resort to prolonged, massive brutality to maintain its rule.

Shamus Cooke is a social service worker, trade unionist, and writer for Workers Action (www.workerscompass.org). He can be reached at shamuscooke@gmail.com.

(Source: Countercurrents.org)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน