แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553

ที่ ร.พ.จุฬา มีทหารซ่อนตัวหรือไม่ ผมไม่รู้ แต่ที่โรงพยบาลราชบุรี วันสังหารกะเหรี่ยง God Army มีคนปลอมตัวเป็นแพทย์ พยาบาล เพียบFri, 04/30/2010 - 11:29 | by Loginname

เสื้อแดงเขาเกรงว่า ทหารจะปลอมตัวเป็นแพทย์ บุรุษพยาบาล หรือคนงานก่อสร้างนะซิ

ก็เท่านั้นเอง

http://rb-story.blogspot.com/2009/11/blog-post_09.html

http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/2006/12/X4979824/X4979824...


แดงเขาคงไม่เป็นหมูให้เคี้ยวได้ง่ายๆ หมือน God Army นะ


อ.ชูพงศ์ บอก เป็นไปได้ว่าจะมีการยิง M79 เข้าไปในบริเวณวังหรือโรงพยาบาลศิริราช


Fri, 04/30/2010 - 11:40 | by Ode2516 | Vote to close topic


แล้วโยนความผิดให้แดง หลังจากที่สร้างเรื่องล้มสถาบันไม่สำเร็จ
ผมก็มองว่าเป็นไปได้สูงเพราะไม่มีมุกให้รัฐบาลเล่นอีกแล้ว
เตรียมตัวรับข้อกล่าวหานี้ได้เลยท่านแกนนำ นปช

ศาล ปกครองรับคำฟ้อง น.ศ.กฎหมาย รัฐใช้พรก.ฉุกเฉินฯเกินจำเป็น
27 เมษายน 2553 นายพุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล นักศึกษากฎหมายปีที่ 2 ยื่นฟ้องนายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ต่อศาลปกครองสูงสุด ในกรณีความมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุก เฉิน พ.ศ.2548 และ มาตรการคำสั่ง กฎ ระเบียบของฝ่ายปกครองอันเกินสมควรแก่เหตุและใช้อำนาจดุลยพินิจที่เกินความจำ เป็น ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้รับพิจารณาคำฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำที่ ฟ. 23/2553

ทั้งนี้ นายพุฒิพงศ์ ได้เขียนชี้แจงถึงจุดประสงค์ของการฟ้องครั้งนี้เผยแพร่ในเว็บไซต์หลายแห่ง และส่งถึง ‘ประชาไท’ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

0 0 0

ในฐานะนักศึกษากฎหมายคนนึง ไม่ทราบจะ "ช่วย" ในสิทธิแห่งชีวิต และร่างกาย ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน อย่างไร จึงขอใช้ความรู้เท่าที่พอจะทำได้ ในฐานะเช่นผม ก็คงเป็น "วิธี" นี้ โดยฟ้องไปยังศาลปกครองสูงสุด กรณีความมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และ มาตรการคำสั่ง กฎ ระเบียบ ของฝ่ายปกครองอันเกินสมควรแก่เหตุและใช้อำนาจดุลยพินิจที่เกินความจำเป็น ฯลฯ (ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดี คือ ๑.นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ ๒.นายสุเทพ เทือกสุบรรณ)

ซึ่งศาลปกครองสูงสุด ในกรณีที่พิจารณาว่าอยู่ในเขตอำนาจศาลเพราะ "ทางเนื้อหา" เป็นการกระทำทางปกครอง ศาลก็คงต้องหยุดการพิจารณาคดีชั่วคราวโดยส่งคดีไปยังศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยบางมาตราตามบรรยายฟ้องหรือตามที่ศาลเห็นเอง ตามมาตรา๒๑๑ วรรค๑ แห่งรัฐธรรมนูญ โดยระหว่างรอคำพิพากษาผมได้ขอให้ทุเลาการบังคับตามกฎ ระเบียบ คำสั่งต่างๆ และขอคุ้มครองชั่วคราว ฯลฯ ซึ่งส่งผลถึงกรณีคุ้มครองการชุมนุมสาธารณะด้วยจากการใช้มาตรการปราบปรามโดย ฝ่ายรัฐ "ถืออาวุธ" และ ยกเลิกคำสั่งตั้ง "ศอฉ"

แรกเริ่ม ผมลังเลว่า จะฟ้องดีมั้ย เพราะ "ผลคำวินิจฉัย" ? กับการ "ถูกเพ่งเล็งของผม" จากฝ่ายรัฐ จะคุ้มราคาที่ต้องจ่ายมั้ย? แต่ผมคงจะเสียใจหากตนไม่ได้ทำอะไรเลย ท่ามกลาง "ความสูญเสียชีวิตของเพื่อนมนุษย์ผู้ต่อสู้ทางอุดมการณ์การเมือง ตามชุดการรับรู้และรสนิยมทางการเมืองของตน" (ที่ถูกเหยียดหยามว่าไร้สติปัญญา" บ้าง "โง่" บ้าง !!! ) เดิมผมตั้งใจจะฟ้องตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ แต่ก็ด้วบความลังเล ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ ก็ได้เดินทางไปศาลปกครองโดยลำพังเพื่อยื่นคำฟ้องคดี (นั่งรถเมล์ ๔ ต่อ)

แม้ ว่า อาจจะ "คาดหวังศาล" เสียทีเดียวคงไม่ได้ แต่คงจะดีกว่าที่ผมไม่ได้ "ทำอะไรเลย" การออกแต่แถลงการณ์ หรือเสวนาฯ ผมรู้สึกเศร้าถ้าผมทำได้เพียงเช่นนั้น อย่างน้อยผมคงใช้สิทธิทางการศาล (ตามความรู้ที่พอจะมีบ้าง) เพื่อความ "คาดหวัง" ชะลอ ยืดเวลาหรือระงับ การสูญเสียลงได้บ้าง

ตามเอกสารที่ผมแนบมานี้ เป็นเฉพาะส่วนของ "คำฟ้องคดี" สำหรับเอกสารประกอบอื่นๆ และพยานเอกสารไม่ได้แนบไว้ด้วยเนื่องจากมีจำนวนหลายสิบหน้า

ทั้งนี้ ผมซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ผมอายุ ๑๙ ปี ย่าง ๒๐ปี) ยังเป็น ผู้ไร้ความสามารถ ตาม ข้อ๒๖ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๓ ผมต้องทำหนังสือขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม(เช่น บิดาหรือมารดา ที่จดทะเบียนสมรสแล้ว , มารดาเท่านั้น กรณีมิำได้จดทะเบียนสมรส) เอกสารฉบับนี้ ก็มิได้แนบไว้ในที่นี้ เพราะไม่เกี่ยวกับสาระของคดีที่จะรับทราบกัน

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ ผมได้ยื่นคำฟ้อง ในเวลา ๑๖.๓๐ น ซึ่งเป็นนาทีสุดท้ายก่อนศาลปิดทำการ นับว่าทันท่วงที พอดี เป็นคดีหมายเลขดำที่ ฟ.๒๓/๒๕๕๓

ราวบ่าย วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ ผมได้โทรไปสอบถามความคืบหน้าของคดี ทราบว่ายังอยู่ระหว่างเลือกองค์คณะตุลาการ สำหรับคดีนี้อยู่ และโดยที่ในทางอินเตอร์เน็ตเว็บศาลปกครอง ณ ขณะนี้ยังไม่อัพเดทคดีนี้ขึ้นสู่ระบบครับ

สำหรับการต่อสู้ทางรูปธรรม ตามฐานานุรูปของผม คงจะทำได้ดีที่สุดเท่านี้

พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล


หมาย เหตุ : ผม (พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล) ขอสงวนสิทธิ์ในการสืบค้นหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว หรือ สิทธิในความเป็นส่วนตัว ของผมหรือครอบครัว ไม่ว่าทางใดๆ หรืออ้างมูลเหตุใด ผมขอสงวนความเป็นส่วนตัวนี้ โดยจะดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง ตามแต่กรณี อย่างถึงที่สุด.

ปล.นี่เป็นการเขียนคำฟ้อง ครั้งแรกในชีวิตของผม อาจจะเขียน "ไม่ดี"นัก ในสายตานักกฎหมายอาชีพ ด้วยข้อจำกัดด้านเวลา และความสามารถ จึงได้เท่าที่เห็น ผมคงทำได้เพียงเท่านี้(นอกจากออกบทความ และแถลงการณ์ต่างๆ) สำหรับ "สถานการณ์นี้"
"

รายละเอียดคำฟ้องคดี

คดีหมายเลขดำที่ ฟ.๒๓ทับ๒๕๕๓
http://www.scribd.com/doc/30667875/


http://www.prachatai.com/journal/2010/04/29210

แม้ว โผล่ยิ้มเผล่สยบข่าวลือตายแล้ว จาตุรนต์-นชป.จ่อส่งมาร์คขึ้นศาลอาชญากรระหว่างประเทศยังๆ ฉันยังไม่ตาย ยังหายใจสบาย และยิ้มได้เต็มหน้า-[ภาพบน]อดีตนายก รัฐมนตรีไทย ทักษิณ ชินวัตร ยืนอยู่กับธงชาติของมอนเตเนโกร เพื่อยืนยันสุขภาพของเขา ภาพนี้ถูกถ่ายไว้ในวันที่ 26 เมษายน 2553 "ทักษิณตอนนี้เป็นพลเมืองของมอนเตเนโกร และพำนักในมอนเตเนโกรในเวลานี้"Tamara Ralevic โฆษกตำรวจมอนเตเนโกรระบุ(ภาพข่าว:รอย เตอร์)[ภาพล่าง]ทักษิณโพสท่าถ่ายรูปที่มอสโคว์ รัสเซีย เมื่อ 27 เมษายน 2553 (ภาพข่าว:รอย เตอร์)ทั้งนี้ฝ่ายต่อต้านทักษิณหวังว่า หากทักษิณตายซะคน วิกฤตการณ์เมืองไทยจะจบ ม็อบจะยุติ พรรคเพื่อไทยจะแตก ซึ่งสะท้อนถึงความสิ้นหวังสุดขีดของฝ่ายที่ต่อต้านเขาโดย ทีมข่าวไทยอีนิวส์
29
เมษายน 2553

ทักษิณโทรจากรัสเซีย สยบข่าวลือตาย

นายจตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำ นปช.กล่าวถึงความเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดง ว่า จากการปะทะกันกันเมื่อวันที่ 28 เมษายน ซึ่งมีทหารเสียชีวิต 1 นาย และผู้บาดเจ็บจำนวนมากนั้น พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้โทรศัพท์ทางไกลจากประเทศรัสเซีย มาพูดคุยกับตนในช่วงดึกวันที่ 28 เม.ย.น้ำเสียงใสแจ๋ว สุขภาพสมบูรณ์ โดยได้แสดงความเป็นห่วงการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดง และกำชับตนให้ระมัดระวังการเคลื่อนไหว เพราะการฆาตกรรมจากรัฐบาลเกิดขึ้นได้ในทุกขณะ

นปช.จ้องเอา มาร์คขึ้นศาลอาชญากรระหว่างประเทศแบบเขมรแดง

นายจตุพร กล่าวว่า จากเหตุการณ์การปะทะกันที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.นั้น ทางแกนนำคนเสื้อแดง ได้ประสานงานไปยังทีมกฎหมาย ซึ่งเป็นชาวต่างชาติให้เข้ามาหารือ และพูดคุยเรื่องการฟ้องร้อง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในข้อหาฆาตกรรมประชาชน ในศาลอาญาระหว่างประเทศ ที่เวทีปราศรัยสี่แยกราชประสงค์ ซึ่งศาลอาญาระหว่างประเทศนี้เป็นศาลเดียวกับที่เคยพิจารณาคดีฆ่าล้างเผ่า พันธุ์ในประเทศรวันดา และประเทศกัมพูชา ซึ่งเราเชื่อว่า การสั่งฆ่าประชาชนเมื่อวันที่ 10 เม.ย.นั้นเป็นกรณีเดียวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดา และกัมพูชา

จาตุรนต์ ให้มาร์คเลิกวิชามารกล่าวหาเสื้อแดงก่อการร้าย-ล้มสถาบัน
นาย จาตุรนต์ ฉายแสง แถลงถึงการตั้งข้อกล่าวหาของรัฐบาลอภิสิทธิ์ต่อการชุมนุม ผู้ชุมนุม ในเรื่องการก่อการร้าย ล้มสถาบัน และศาลคดีอาญาระหว่างประเทศ โดยระบุว่า

ผมอยากจะเตือนนายกฯอภิสิทธิ์ด้วยความห่วงใยต่อบ้านเมือง และต้องแสดงความห่วงใยต่อนายกฯอภิสิทธิ์เองด้วย การที่รัฐบาลได้ดำเนินการในการยกระดับข้อกล่าวหาในลักษณะที่มีการบิดเบือน ใส่ร้าย กล่าวหาผู้ชุมนุมที่เรียกร้องให้ยุบสภา ต่อมาได้พยายามทำให้เห็นว่า การเคลื่อนไหวการชุมนุมมีลักษณะเป็นขบวนการที่มีลักษณะเป็นการก่อการร้าย และเป็นขบวนการที่ต้องการล้มล้างสถาบัน การกล่าวหาในลักษณะนี้ ไม่ได้มีหลักฐานข้อเท็จจริง และกล่าวหาเกินจริงไปมาก มุ่งที่จะทำให้เกิดความเกลียดชังต่อผู้ชุมนุม และสร้างความชอบธรรมให้กับการใช้กำลังเข้าปราบปราม ถึงขั้นที่จะใช้กำลังอาวุธเข้าเข่นฆ่าประชาชน

การดำเนินการในลักษณะ อย่างนี้ ถ้ายังทำต่อไป จะทำให้สุญเสียชีวิตเลือดเนื้อประชาชนจำนวนมาก รวมทั้งจะทำให้เกิดความขัดแย้งของคนในชาติอย่างรุนแรงชนิดที่ไม่เคยปรากฏมา ก่อน ถึงตอนนี้มีจำเป็นที่จะต้องมาเตือน ช่วยกันเรียกร้องกดดันต่อนายกฯอภิสิทธิ์เปลี่ยนใจเสียใหม่ ล้มเลิกการกระทำ ความพยายามต่างๆเหล่านี้

เรื่องของการกล่าวหาว่า การชุมนุมนี้เป็นการชุมนุมโดยผู้ก่อการร้าย หรือมีผู้ก่อการร้ายร่วมอยู่ในการขบวนการชุมนุม เป็นการกล่าวหาที่ไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอ แล้วยังไม่มีข้อกฎหมายรองรับเลย ถ้าจะพิจารณาจากความเห็นของรองเลขาธิการศาลยุติธรรม จะเห็นว่า การชุมนุมของนปช. - คนเสื้อแดง ไม่เข้าข่ายที่จะถือได้ว่าเป็นการก่อการร้ายเลยแม้แต่น้อย รวมทั้งยังมีข้อกฎหมายที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า การชุมนุมเรียกร้องความเป็นธรรม การชุมนุมที่คุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญนั้น ไม่ถือเป็นการก่อการร้าย จะเอากฎหมายว่าด้วยการก่อการร้ายมาใช้กับผู้ชุมนุมเหล่านี้ไม่ได้

นอก จากนั้น ถ้าดูจากข้อกฎหมายในเรื่องที่จะบอกว่า การกระทำอย่างใดจึงจะถือว่าเป็นการก่อการร้ายนั้น แม้แต่การที่มีบุคคลไปยิงเอ็ม 79 ที่โน้นที่นี่ รวมทั้งกลุ่มคนชุดดำที่ยิงใส่ทหารในวันที่ 10 เมษายน 2553 ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดขวางต่อการทำงานของเจ้าพนักงานหรือพยายามฆ่าเจ้า พนักงาน แต่ก็ไม่ถือเป็นการก่อการร้าย แม้แต่คนที่ยิงปืนเอ็ม 79 หรือ คนที่ยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ ก็ยังไม่ถือเป็นการก่อการร้าย เพราะการก่อการร้ายจะต้องมีเจตนาพิเศษ เป็นการก่อการร้ายเพื่อขู่เข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ กระทำการหรือไม่กระทำการอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง

ข้อ อื่นๆในคำชี้แจงของรองเลขาธิการศาลยุติธรรมก็เห็นได้ชัดเจนว่า การกระทำทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม ไม่มีอะไรที่ถือได้ว่าเป็นการก่อการร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชุมนุมของประชาชนและแกนนำของนปช.ทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นการชุมนุมที่เรียกร้องความเป็นธรรม เรียกร้องประชาธิปไตย ยิ่งไม่เข้าข่ายการชุมนุมที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการก่อการร้าย แต่ว่ารัฐบาลยังคงดึงดันที่จะใช้คำนี้ และใช้หลักกฎหมายเรื่องนี้ เพื่อสร้างความเกลียดชังต่อผู้ชุมนุมและสร้างความชอบธรรมในการใช้อาวุธเข้า ประหัตประหารผู้ชุมนุม

ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดภาคใต้ ในช่วง 6 ปีมานี้ มีผู้เสียชีวิตไปแล้วประมาณ 4,100 กว่าคน และมีผู้บาดเจ็บที่เป็นเป็นอาการบาดเจ็บสาหัสอีก 6,500 กว่าคน รัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผ่านมารวมทั้งรัฐบาลอภิสิทธิ์ ก็ยังไม่เรียก เหตุการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้ว่าเป็นการก่อการร้ายแม้แต่ครั้งเดียว แต่ ในกรณีนี้ที่มีการชุมนุมของประชาชนให้ยุบสภา กลับเรียกว่าเป็นการก่อการร้าย ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาของรัฐบาลที่ต้องการใช้ความรุนแรงและมาตรการที่รุนแรง ในการปราบปรามประชาชน

ส่วนอีกกรณีหนึ่งที่รัฐบาลใช้มาเป็นข้อกล่าว หาต่อผู้ชุมนุม คือ การกล่าวหาว่ามีขบวนการล้มสถาบันล้มเจ้า การกล่าวหานี้ได้ทำในลักษณะจับแพะชนแกะ เอาชื่อคน ชื่อองค์กรต่างๆ มารวมกันเข้า และใช้การกล่าวหาอย่างเลื่อนลอย แต่เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรง ไม่มีพยานหลักฐาน และที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการดำเนินคดีกับบุคคลเหล่านี้ นอกจากนั้นก็เห็นได้ชัดว่า บุคคลที่ถูกกล่าวหาเป็นฝ่ายการเมืองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลปัจจุบัน ทั้งสิ้น การกล่าวหาในลักษณะนี้ ก็จะทำให้เกิดความเกลียดชังต่อประชาชนผู้ชุมนุม เพระว่าเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน อ่อนไหว ประชาชนย่อมไม่พอใจ ทั้งๆที่ข้อกล่าวหาเหล่านี้ เกิดขึ้นโดยไม่มีหลักฐานข้อเท็จจริงรองรับเลยแม้แต่น้อย

ทำ ให้เห็นได้ว่า ทั้ง 2 เรื่อง คือ ข้อกล่าวหาเรื่องการก่อการร้าย กับเรื่องล้มเจ้าล้มสถาบัน เป็นข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอย เพื่อมุ่งที่จะปราบเข่นฆ่าประชาชนในการดำเนินการที่ ผ่านมา การสลายการชุมนุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2553 เหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวานนี้ที่ใช้กำลังทหารไปขัดขวางการสัญจรของประชาชน และนำไปสู่การใช้อาวุธต่อประชาชนบาดเจ็บไปจำนวนมาก รวมทั้งยังได้เกิดอุบัติเหตุที่เจ้าหน้าที่ยิงกันเอง จนกระทั่งทำให้ทหารเสียชีวิตไป 1 คน แสดงให้เห็นถึงการใช้กำลังอาวุธ ใช้ความรุนแรงเกินความจำเป็น ไม่เป็นสัดส่วนอย่างเหมาะสมกับการกระทำของผู้ชุมนุม

การดำเนินการใน ลักษณะนี้ของรัฐบาล เป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักว่าด้วยมาตรการในการสลายการชุมนุมของสหประชาชาติ ซึ่งกำหนดว่า การจะใช้อาวุธต่อผู้ชุมนุม จะทำได้เฉพาะในกรณียกเว้นและเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งจะต้องทำในลักษณะที่เป็นสัดส่วนเหมาะสมกับการชุมนุม เช่น หากผู้ชุมนุมใช้อาวุธ จึงจะใช้อาวุธตอบโต้ เพื่อเป็นการป้องกันชีวิตของเจ้าหน้าที่ แต่การใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่ในทั้ง 2เหตุการณ์ 10 เมษายน 2553 และเมื่อวานนี้ (28 เมษษยน2553)ได้ใช้เกินกว่าความจำเป็นอย่างมาก

ใน หลักว่าด้วยการสลายการชุมนุมของสหประชาชาติ ยังได้ระบุไว้ด้วยว่า แม้ว่าจะได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว เจ้าหน้าที่ทั้งหมดยังต้องเคารพในความเป็นมนุษย์ของผู้ชุมนุม ไม่สามารถที่จะใช้อาวุธเข้าประหัตประหารประชาชนได้ตามอำเภอใจ ไม่ใช่ว่าเมื่อมีการประกาศพรบ.ความมั่นคงฯ พรก.สถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว จะยิงใครทิ้งเล่นๆได้ตามใจชอบ หลักการเหล่านี้ได้มีเป็นหลักสากลไว้อยู่แล้ว และขณะนี้รัฐบาลนี้ได้ละเมิดหลักการนี้อย่างชัดเจน

นอกจากนั้นที่ ผมอยากจะเตือนไปถึงนายกฯอภิสิทธิ์ก็คือ ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเฮก เมื่อลงนามในอนุสัญญาแล้วอย่างนี้ รัฐบาลที่ได้ดำเนินการขัดต่อหลักว่าการด้วยการสลายการชุมนุมของสหประชาชาติ ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ต่อไปข้างหน้า เมื่อมีพรรคการเมืองที่ไม่ได้เป็นฝ่ายเดียวกันกับพรรคประชาธิปัตย์มาเป็น รัฐบาล และรัฐบาลนั้นสามารถที่จะลงนามเพื่อเป็นภาคีในอนุสัญญานี้ และสามารถที่จะหยิบยกเรื่องการสลายการชุมนุมทั้งวันที่ 10 เมษายน 2553 กับ 28 เมษายน 2553 และถ้าจะมีการสลายการชุมนุมขึ้นอีกที่ราชประสงค์ มาเป็นคดีฟ้องคดีอาญาต่อศาลอาญาที่กรุงเฮกได้

การฟ้องนี้จะเป็นการ ฟ้องต่อบุคคล เช่น การฟ้องต่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในฐานะที่เป็นพลเรือน แม้จะไม่ได้เป็นผู้บัญชาการทหารโดยตรง แต่เป็นพลเรือนที่สั่งการให้ทหารเข้ากระทำการใช้ความรุนแรงต่อประชาชน การดำเนินคดีในลักษณะนี้ จะเกิดขึ้นและถูกตัดสินโดยศาลคดีอาญาระหว่างประเทศ ที่กรุงเฮก เหมือนกับผู้นำบางประเทศได้ถูกดำเนินคดีกันมาแล้ว

เพราะ ฉะนั้นที่อยากจะเตือนก็คือว่า ต้องหยุดการสร้างเรื่อง บิดเบือน ให้ข่าวแต่ฝ่ายเดียว เพื่อสร้างความเกลียดชังและสร้างความชอบธรรมในการปราบเข่นฆ่าประชาชน เพราะจะก่อให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงต่อประเทศ จะทำให้ประเทศเข้าสู่กลียุค ในยุคที่ประชาชนกับรัฐต่อสู้ใช้ความรุนแรงต่อกัน หรือ ประชาชนต่อประชาชนประหัตประหารกันเอง สิ่งที่ต้องเตือนก็คือว่า ถ้ายังคงทำอย่างนี้ต่อไป ในอนาคตคุณอภิสิทธิ์ในฐานะบุคคลคนหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ในฐานะตำแหน่งใดหรือไม่ อาจจะถูกดำเนินคดีในศาลคดีอาญาระหว่างประเทศ และจะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงมาก จึงอยากให้พิจารณาทบทวนการดำเนินการอย่างที่ทำโดยเร็วที่สุด

ผู้ สื่อข่าว : อนุสัญญาว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ ขณะนี้มีสถานะอย่างไร

จาตุรนต์ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาไว้แล้ว ยังไม่ได้เป็นภาคี แต่ว่าจะเป็นภาคีหรือไม่ก็ตาม หากมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาให้พิจารณาได้ โดยเฉพาะการได้รัฐบาลที่ไม่ใช่ฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาเมื่อใด การไปลงนามภาคีในอนุสัญญานี้ก็ทำได้ง่ายๆ และสามารถหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาได้

ความผิดก็จะเป็นความผิดฐาน เป็นอาชญากรต่อมนุษยชาติ เมื่อมีการปราบปรามโดยใช้กำลังอาวุธทำให้ประชาชนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก ที่พูดนี้หมายความว่า ยิ่งมีการเข้าสลายการชุมนุมที่ราชประสงค์ ก็จะเข้าข่ายนั้น เวลานี้ก็เข้าข่ายอยู่แล้ว แต่ว่าหากมีการสลายที่ราชประสงค์อีก และเกิดเหตุการณ์ลุกลามบานปลายที่ทำให้คนเสียชีวิตบาดเจ็บจำนวนมาก ก็จะเข้าการเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ เข้าข่ายตามอนุสัญญานี้ทันที เรื่องนี้ ไม่มีอายุความ

นักศึกษานิติฯรามคำแหงฟ้องศาล ปกครองให้ยกเลิกคำสั่งเผด็จการ

นายพุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล นักศึกษานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่าได้ยื่นฟ้องนายอภิสิทธิ์ และนายสุเทพ ต่อศาลปกครองสูงสุด และศาลประทับรับฟ้องตามคดีหมายเลขดำที่ ฟ 23/2553 เมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา โดยขอให้ศาลเพิกถอนประกาศฉุกเฉินของรัฐบาล ยกเลิกคำสั่งเซ็นเซอร์สื่อ ขอให้ระงับการใช้กำลังทหารติดอาวุธปราบผู้ชุมนุม (รายละเอียดคำฟ้อง)

Posted by นักข่าวชาวรากหญ้า at 4/29/2010 03:51:00 หลังเที่ยง

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553

น้ำเย็น สะอาด 3แก้ว ตั้งจิตถวายแด่ องค์ตากสินมหาราช กำลังสำแดง ฤทธานุภาพ

Wed, 04/28/2010 - 16:18 | by เปรมกบฎ | Vote to close topic


น้ำเย็นสะอาด 3แก้ว ตั้งจิตถวายแด่ องค์ตากสินมหาราช


วันนั้นที่ผ่านฟ้า เราตาย20+ พวกมันตาย ร่วม 60

วันนี้พี่น้องเราไม่มีใครตายพวกมันตาย 1

พี่น้องคร๊าบบบ น้ำสามแก้วครับอย่าลืม


1 แก้วถวายองค์พระเจ้าตากสินมหาราช
1แก้วถวายม้าพราะเจ้าตากสิน
อีก
1แก้วถวายวิณญาณแห่งวิญญูชนผู้เสียสละชีพเพื่อรักษาประชาธิปไตย ปลุกท่านให้ขึ้นมาช่วยรบกับพี่น้องเราครับ

cinddy11

สาธุ ขอให้คนเสื้อแดงแคล้วคลาด และปลอดภัย

เปรมกบฎ

รู้ไหมทำไมฝนจึงตก ไม่ใช่เพราะกบมันร้อง!!!

กำจัด ทรราช

ผมเชื่อครับ

ที่สีคิ้ว ฝนก็ตก ครับแรงมากๆ เวลาเดียวกันเลย

โจวเอินไหล

ขอกราบคารวะดวงวิญญาณขององค์พระเจ้าตากสินมหาราช

ขอได้โปรดคุ้มครองให้คนไทยใจรักความเป็นธรรมทุกคนจงปลอดภัยจากภยันตรายใดๆทั้งปวง

ขอเหล่าอมนุษย์จงแพ้ภัยตัวเอง สาูธุ

p1arch

จขกท. ขอความรู้เพิ่มเติมค่ะ
แล้วจะเอาไปตั้งถวายที่ไหนคะ
หน้าหิ้งพระ หรือที่โล่งนอกบ้านคะ

สงสารประชาชนค่ะ ไม่อยากให้เจ็บ ตาย อีกแล้ว

เปรมกบฎ

กลางแจ้งครับ ตั้งจิตให้บริสุทธิ์ เราไม่ได้คิดเข่นฆ่าใคร แต่ใครมารุกรานเราต้องขับไล่ไปครับ เวลานำน้ำไปทิ้งให้เทใต้ต้นไม้หรือที่ไหนก็ได้ที่สะอาดๆนะครับอย่าลืมปลุก วีรชนนะครับ วันนั้นพวกเราตายเพราะหัวเจาะวันนี้พวกมันหัวเจาะวีระชนเรายังไม่ไปไหนครับ เขามาทวงแค้นคืน!!

แดงชรา

จขกท.ผมทำตามที่คุณบอกตั้งแต่เมื่อวาน

nimnong

จขกท บอกด้วยว่าใช้ธูปกี่ดอก ต้องตอนเช้าหรือเย็นหรือกลางคืน

เปรมกบฎ

กำ ธูปไม่ต้องครับ ก็ทำได้ทุกเวลาครับเพราะ พระเจ้าตากออกตรวจพลทุกวันขอรับ ส่วนของถวาย เขาบอกผมมาแค่น้ำเย็นสะอาดๆ เท่านั้นอย่างอื่นผมไม่รู้ แต่น้ำฝนที่เทลงมา เพราะจะช่วยเรื่องแก๊ซน้ำตาครับ

Firass

เก้าดอกครับ เหล้าขาวหนึ่งขวด พร้อมมะขามเปียก หรือลูกหว้า ก็ได้ ของชอบครับ

compassion18

ถวายทุกวันค่ะ และแจ้งข่าวให้ช่วย ๆ กันทำแล้วค่ะข่าว+คลิ ป Thai Soldier Dies After Protester Clash ... จากนักข่าวภาคสนาม Sky News อังกฤษThu, 04/29/2010 - 07:23 | by ณ.ณ. | Vote to close topic

ขอฝาก ข่าว+คลิปรายงานจากนักข่าวภาคสนาม sky news ของอังกฤษด้วยค่ะ
คลิกลูกศรมุมล่างขวาเพื่อดูภาพขยายเต็มจอ


Thai Soldier Dies After Protester Clash

Carole Erskine, Sky News Online

A Thai soldier has died in Bangkok, by apparent friendly fire after clashes with Red Shirt protesters

The military police and activists faced off on a highway in the outskirts of the city as the authorities attempted to stop the Red Shirts expanding their demonstrations.

The Red Shirts later dispersed from the intersection.

Separately, a large explosion has also been heard in the Sala Daeng commercial area of Bangkok.

At least 19 other people have been injured in the clashes.

Officers fired bullets at the Red Shirts who responded by throwing stones.

Soldiers also fired into the air with automatic weapons and shotguns in an attempt to stop a convoy of up to 2,000 protesters on pick-up trucks and on motorcycles.

The Red Shirts had earlier dared security forces to try and stop them as they announced plans to widen their protest.

They had left their fortified rally base in the centre of the capital in a large convoy.

คลิกเพื่อดูข่าวและคลิป =>
Thai Soldier Dies After Protester Clash...A Thai soldier has died in Bangkok, by apparent friendly fire after clashes with Red Shirt protesters.

มาแล้ว คลิบ ...พิธีกร BBC พยายามอัดด้วยคำถาม อภิสิทธิ์ .... ดูมันแหล ...


Wed, 04/28/2010 - 23:45 | by Real Gr' | Vote to close topic


http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/hardtalk/8648639.stm


ตอนนึง ... (ไม่อยู่ใน Clip)

พิธีกร BBC..."คุณไม่เคยได้รับเลือกตั้งมาเป็น นายกฯ"...

อภิสิทธิ์.... "ผมได้รับเลือก 7 ครั้ง...มากกว่าทักษิณหลายครั้ง..."

.....

พิธีการเค้าหมายถึง .... พรรคที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด หน.พรรค สมควรเป็นนายก ไม่ใช่ปล้นเค้ามา
ตอบไม่ถูกยัง เหน็บทักษิณอีกจนได้ .... สลัดเอ้ย ! .....

วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553

ข่าว BBC-นักข่าว CNN รายงานทหารยิงทั้งกระสุนยางและกระสุนจริง ส่วนทหารที่ตายโดนพวกเดียวกันเองยิงครับ

นักข่าว CNN รายงานทหารยิงทั้งกระสุนยางและกระสุนจริง ส่วนทหารที่ตายโดนพวกเดียวกันเองยิงครับ


Wed, 04/28/2010 - 17:58 | by Noblesse | Vote to close topic

Bangkok, Thailand (CNN) -- Thai security forces fired on crowds of anti-government protesters just outside the capital, Bangkok, Wednesday as tensions flared in the latest round of confrontations between the two groups.

"This is a very tense and intense standoff," CNN's Arwa Damon reported. "There is row upon row of riot police."

Live ammunition and rubber bullets were being used by security forces, according to Damon.

The Erawan rescue agency said eight protesters were injured in the clashes. One soldier was killed by friendly fire, police said.

Riot police and government troops had massed along a major highway to stop the progress of an anti-government convoy headed toward a location where demonstrators have gathered in the past.

Security forces and riot police were trying to disperse protesters, while the demonstrators along other portions of the highway stood in the way of troop reinforcements. Rainfall cooled the conflict for a time, stopping the advance of riot police and government troops.

http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/04/28/thailand.protests/?hpt=T2


ข่าว BBC

Wed, 04/28/2010 - 16:37 | by CraZyBMW | Vote to close topic

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8648109.stm

Noblesse

นักข่าวบีบีซีรายงานว่าทหารที่ตายเกิดจากการยิงกันเองของทหาร ครับ

Thai troops and a convoy of hundreds of red-shirt protesters have clashed on the outskirts of Bangkok. One soldier has died, reportedly from a shot fired by a member of the security forces, and at least 10 people have been injured. The protesters had earlier left their fortified camp in central Bangkok to drive to a rally 50km (30 miles) away. The red-shirts, who want the government to step down, have been camped out in Bangkok for more than six weeks. Prime Minister Abhisit Vejjajiva has so far rejected their demand for him to dissolve parliament.

จดหมายจาก แม่...ถึง ลูกแดง


จดหมายจาก 2516 ส่งถึง 2553
ประจานประเทศไทยว่า...ไม่ว่ากีปีจะผ่านไป
แต่ เผด๊จการและทรราชย์ ก้อยังคงอำนาจอยู่คู่กับประเทศไทย

ป.ล. ผมคิดว่า ลูกแดงของแม่ ในจดหมายฉบับนี้ คงยังจะไม่ได้กลับบ้านแน่นอน
เพราะแม่สั่งว่า ถ้ายังไม่ชนะ ไม่ต้องกลับบ้าน..
จนป่านแล้วนี้ ทรราชย์มันยังลอยนวลกันอยู่เลย

ย้อน อดีต (ใส่ร้ายป้ายสี) ข่าวสดเช้านี้Wed, 04/28/2010 - 05:33 | by thaitiger | Report topic

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7090 ข่าวสดรายวัน

ย้อนอดีต

คอลัมน์ เหล็กใน


สถานการณ์บ้านเมืองและพฤติกรรมบางอย่างของรัฐบาลชุดนี้ อดไม่ได้ต้องนำไปเปรียบเทียบกับ 2 เหตุการณ์ความสูญเสียครั้งใหญ่ของเมืองไทยคือ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519

ในเรื่องเนื้อหาหรือความเป็นมาของเหตุการณ์ดังกล่าว ขอละไว้ในฐานที่เข้าใจ

แต่ที่จะนำมาเปรียบคือการกระทำของรัฐบาล รวมไปถึงยุทธวิธีต่างๆ ที่ดำเนินเป็นขั้นเป็นตอน

ที่น่าสนใจก็คือช่วงเกิดเหตุ 6 ตุลา 19 นั้นนายกรัฐมนตรีของไทยคือม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เช่นเดียวกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกฯ คนปัจจุบัน

ประการหนึ่งเหตุพิฆาตนักศึกษาเมื่อปี 2516 และ 2519 รัฐบาลยัดเยียดข้อหาคอมมิวนิสต์ และพวกญวน ว่าปะปนกับกลุ่มนักศึกษา

ณ ปัจจุบัน ข้อหาพวกก่อการร้าย

ในอดีตรัฐบาลยัดเยียดข้อหานักศึกษาพยายามโค่นล้มราชบัลลังก์

ณ ปัจจุบัน เต็มไปด้วยการปล่อยข่าวเรื่องประธานาธิบดี และสภาเปรซิเดียม

ในอดีตรัฐบาลกล่าวหานักศึกษาซ่องสุมอาวุธในธรรมศาสตร์

ณ ปัจจุบัน มีอาวุธมากมายซุกซ่อนในเวทีราชประสงค์

ในอดีตมีกลุ่ม"กระทิงแดง" ระดมนักเรียน-นักศึกษาช่างกล มาเปิดม็อบชนกับนักศึกษา พยายามก่อเหตุรุนแรงต่างๆ เพื่อให้มีข้ออ้างในการปราบปราม

ณ ปัจจุบัน ม็อบหลากสีโผล่ขึ้นมา พร้อมกับพบเห็นคู่แฝดของอดีตการ์ดม็อบพันธมิตรฯ ปะปนอยู่จำนวนมาก

ในอดีตรัฐบาลใช้สถานีวิทยุยานเกราะ และน.ส.พ.ดาวสยาม หรือดาวสยอง ปลุกปั่นกระทั่งตกแต่งภาพการแสดงละครของนักศึกษา ว่าเข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

ณ ปัจจุบัน สื่อเกือบทั้งหมดตกอยู่ใต้อุ้งเท้าของรัฐบาล โดยเฉพาะช่อง 11 เอียงได้ใจอย่างยิ่ง ส่วนสื่อของฝ่ายตรงข้ามถูกสั่งปิดและสกัดกั้นทุกวิถีทาง

นักข่าวสถานีบางช่องพบเห็นข้อเท็จจริงอันน่าตระหนกเกี่ยวกับบุคคลที่แฝง ตัวในม็อบสีลม ก่อความรุนแรง ยั่วยุฝ่ายตรงข้าม เมื่อตำรวจพบเห็นจึงพยายามจับกุม แต่กลับถูกทหารเข้าขัดขวาง

ข่าวดังกล่าวถูกระงับไม่ได้ออกอากาศ นักข่าวจึงนำเสนอผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต

ผลที่ตามมาเธอถูกแบนจากการทำงานข่าวดังกล่าว

ในภายหลังทหารและตำรวจออกมายอมรับว่าเกิดเหตุดังกล่าวจริง แม้จะอ้างเป็นความเข้าใจผิดของผู้ปฏิบัติ

แต่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็รู้แก่ใจดีอยู่

ยุทธวิธีของรัฐบาลชุดปัจจุบันว่าไปแล้วเหมือนเดินตามรอยรัฐบาลในอดีตชนิด ก้าวต่อก้าว

เพียงแต่หวังว่าบทสุดท้ายของเหตุการณ์นี้จะไม่ซ้ำรอย 14 ตุลา 16 และ 6 ตุลา 19

ความหวังทั้งหมดคงฝากไว้ได้ที่ขุนทหาร และหน่วยคุมกำลังเท่านั้น ว่าอย่าได้เข่นฆ่าประชาชนคนไทยด้วยกัน

เพราะเห็นท่าทีของฝ่ายการเมืองแล้วน่าเศร้า

แต่ละคนกระ...นกระหือรืออยากเห็นเลือดนองกรุงเทพฯ เหลือเกิน!!

ย้อนอดีต ตอนอวสาน (จากใส่ร้ายป้ายสี สู่ ยุทธการหักหลังแล้วเชือด)

หลังจากปราบปราม ฆ่่าฟัน นักศึกษาและประชาชนผู้บริสุทธิ์ จนผลักดันให้ผู้ที่ยังรอดต้องหนีเข้าป่า

ต่อมาก็ใช้ยุทธวิธีหลอกลวง ให้นิรโทษกรรมตามประกาศ 66/23

ผู้หลบหนีทั้งหลายล้วนซาบซึ้งที่รัฐบาลใจกว้าง ให้โอกาสอีกครั้งหนึ่ง

พากันออกจากป่า มาตั้งต้นชีิวิตใหม่ มาสร้างประชาธิปไตยด้วยกัน

หารู้ไม่ว่า แกนนำถูกเก็บ ด้วยวิธีการอันแยบยล แนบเนียน (เช่น ถูกรถชนตาย ถูกนักเลงตีตายฯฯฯ)คนแล้วคนเล่า

คนที่มีอุดมคติหลงเหลืออยู่ถูกข่มขู่จนหมดพลัง ปิดฉากการสร้างประชาธิปไตยทีีสมบูรณ์ให้แก่ประเทศไทยอันเป็นที่รัก

จึงขอวิงวอนและหวังว่าเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้อย่าได้ซ้ำรอยความชั่วช้าใน อดีต

ดังที่ข่าวสดฟันธงว่า ยุทธวิธีของรัฐบาลชุดปัจจุบันว่าไปแล้วเหมือนเดิน ตามรอยรัฐบาลในอดีตชนิด ก้าวต่อก้าว

http://www.prachataiboard.com/webboard/id/41448

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553

ชาวอเมริกัน ขนานนามนายกรัฐมนตรีไทยว่า..son of the gun..นายกปลายกระบอก ปืน..20วันในม๊อบไม่สบายอย่างที่คิดสาระพัดอุปสรรค ที่ ต้องอด


Mon, 04/26/2010 - 15:35 | by reporterinusa | Vote to close topic

ต้องทน ต้องยอมรับนับถือ การต่อสู้ครั้งนี้ ว่าเป็นที่สุดของการต่อสู้ที่เคยมีมาทั้งหมดในการเรียกร้องประชาธิปไตย ใครไม่ได้ไปสัมผ้สจะไม่รู้เลยว่า คนเสื้อแดงนั้น มีความเป็นอยู่แบบไหน เห็นหน้าเวทีร้องรำทำเพลง ในบรรยากาศ ที่ร้อนมากๆ ไม่ใช่เรื่องสนุกเลย ถ้าไม่ได้มาด้วยใจไม่มีทางทำได้ครับ จาบอกให้ ไม่อยากจะอารัมภบทไปมากกว่านี้ ดูแล้วแนวทางที่จะเกิดขึ้นได้ ในขณะนี้คือ
1.เกิดการปฎิวัติครั้งร้ายแรงมากที่สุดที่เคยมีมา(เห็นมีคนโพสต์ไว้ก่อนหน้า นี้ไม่ทราบว่าใคร)
2.เข้าปราบคนเสื้อแดงแบบโหดร้ายทารุณมากเกินกว่าจะคาดเดาได้เลย
3.จบด้วย การมีพระเอกขี่ม้าขาวออกมาเหมือนเดิมๆนั่นแหละ(แต่ไปถาม อจ.ชูพงษ์ ว่าจะยอมรับ อันนี้ได้ไหม)ไม่แก่ก้อหนุ่ม ออกมา ส่วนคุณป้าไม่มาแน่ๆ
4.ประชาชนจะทำการปฎิวัติครั้งยิ่งใหญ่ แบบไม่เคยมีมาก่อน....อันนี้ก้อเป็นไปได้ จากการไปสัมผัส คนเสื้อแดง ทุกคนมีความมุ่งมั่นในการมาชุมนุมในครั้งนี้ สอบถามมากกว่าร้อยคน ในจำนวนผู้ที่มาเข้าร่วม ชุมนุมคนเสื้อแดง โดยเฉพาะพี่น้องจากทางภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่ เจออุดรเสียเป็นส่วนมาก บอกได้เลยว่า ท่านที่มาเหล่านั้น มาแล้วไม่คิดจะกลับไปมือเปล่าๆ คำพูด ของท่านนั้น มันชัดมากๆ เขาเข้าใจทุกอย่าง รู้จริงทุกๆเรื่อง ไม่มีมายาสาไถ เขารู้ว่าอะไร คือความเอารัดเอาเปรียบในสังคม อะไรคือความไม่เป็นธรรม ไม่เสมอภาค ท่านเหล่านั้น เข้าใจถ่องแท้ เพราะฉนั้น การเข้ามาร่วมชุมนุมในวันนี้ ของท่านเหล่านั้นจึงเต็มไปด้วยใจมุ่งมั่นที่จะเรียกร้อง ให้รัฐบาล ที่มีนาย son of the gun ต้องมีอันเป็นไป .... หรือในที่สุด ... ยุบสภา ลาออก คือคำตอบสุดท้าย....reporterinusa

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน