แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553

“พรรคแนวร่วมสังคมประชาธิปไตย” ร้อง “รัฐบาล” ปล่อยตัว “นักโทษการเมือง” ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข

Tue, 2010-08-31 00:06


พรรคแนวร่วมสังคมประชาธิปไตยออกแถลงการณ์เรียกร้องรัฐบาลปล่อยตัวนักโทษการเมืองทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข ชี้การบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทำประชาชนที่เห็นต่างกับรัฐฯ ถูกจับกุมกว่า 400 คน โดยไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.53 พรรคแนวร่วมสังคมประชาธิปไตยออกแถลงการณ์เรียกร้องรัฐบาลปล่อยตัวนักโทษการ เมือง โดยระบุว่า จากการที่รัฐบาลได้บังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทำให้ประชาชนที่เห็นตรงข้ามกับรัฐบาล ถูกใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็นผู้ก่อการร้าย อันเนื่องมาจากการชุมนุมยืดเยื้อของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ แห่งชาติ (นปช.) และถูกตั้งข้อหาวางเพลิง ชุมนุมทางการเมือง 5 คน ละเมิด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ รวมจำนวนกว่า 400 คน ให้เป็นนักโทษการเมือง โดยไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และไม่ได้รับความยุติธรรม

แถลงการณ์ระบุด้วยว่าผู้ถูกจับกุม ถูกเจ้าหน้าที่รัฐออกหมายจับทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตจากศาลหรือมีหลักฐาน พร้อมมูล ไม่สามารถเข้าถึงทนาย ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัว-ปล่อยตัวชั่วคราวให้ออกมาต่อสู้คดี ซึ่งกรณีเหล่านี้อาจนำไปสู่การแอบซ้อม ทรมาน บังคับให้สารภาพ หรือการขังลืม เนื่องจากไม่ได้รับแจ้งความคืบหน้าของคดี อีกทั้งยังผลกระทบต่อครอบครัวของผู้ถูกขังเป็นนักโทษการเมืองให้ได้รับความ เดือดร้อน และยังส่งผลต่อมาตรฐานสิทธิมนุษยชนในประเทศ

นอกจากนั้นแถลงการณ์ยังเรียกร้องไปถึง นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติว่า ไม่สมควรจะอยู่ในตำแหน่งอีกต่อไป เพราะไม่สามารถผลักดันให้รัฐบาลยกเลิกการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทั่วประเทศ และละเลยต่อปัญหาการไม่ได้รับความยุติธรรมของผู้ถูกกล่าวหา

พรรคแนวร่วมสังคมประชาธิปไตยขอเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวนักโทษการ เมืองทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข เพราะประชาชนที่ออกมาชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างสงบไม่ควรมีความผิดใดๆ แม้จะมีความรุนแรงเกิดขึ้นในระหว่างการชุมนุมที่ผ่านมา ก็ไม่ควรถูกเหมารวมว่าก่อความรุนแรงนั้น ซึ่งต้องเป็นหน้าที่ของรัฐเองที่จะสืบสวนสอบสวนการใช้ความรุนแรงอย่างจริง จัง โดยไม่สมควรนำพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มาบังคับใช้กับผู้ชุมนุมตั้งแต่แรก และหากไม่มีการปล่อยตัวนักโทษการเมือง จะนำมาซึ่งวิกฤตศรัทธาในระบบยุติธรรมไทยในที่สุดแถลงการณ์ระบุ

ทั้งนี้ ในส่วนพรรคแนวร่วมสังคมประชาธิปไตย เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 31 ม.ค.53 โดยมีนโยบายต่อสู้ให้ประชาชนมีสิทธิเสมอภาพทางการเมือง และสนับสนุนให้การเมืองเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์

แถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวนักโทษการเมืองทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข

ตลอด ระยะเวลาที่รัฐบาลบังคับใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ สร้างผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เห็นตรงข้ามกับ รัฐบาล ซึ่งถูกใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็นผู้ก่อการร้าย อันเนื่องมาจากการชุมนุมยืดเยื้อของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ แห่งชาติ ดังเห็นได้จากการจับกุมคุมขังผู้ละเมิด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เช่น ถูกข้อกล่าวหาวางเพลิง ชุมนุมทางการเมือง 5คน รวมจำนวนผู้ถูกจับกุมประมาณกว่า 400คน ให้เป็นนักโทษการเมือง โดยไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และไม่ได้รับความยุติธรรมเท่าที่ควร กล่าวคือ ถูกเจ้าหน้าที่รัฐออกหมายจับทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตจากศาล หรือมีหลักฐานพร้อมมูล ไม่สามารถเข้าถึงทนาย ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัว ปล่อยตัวชั่วคราว ให้ออกมาต่อสู้คดี พิสูจน์ข้อเท็จจริงไปจนถึงกระบวนการชั้นศาล ซึ่งอาจนำไปสู่การแอบซ้อม ทรมาน บังคับให้สารภาพ หรือการขังลืม เนื่องจากไม่ได้รับแจ้งความคืบหน้าของคดี หรือกว่าที่คดีจะได้รับการตัดสินจากศาล ก็ถูกคุมขังเป็นเวลานาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวของผู้ถูกขังเป็นนักโทษการเมืองให้ได้รับความ เดือดร้อน และส่งผลต่อมาตรฐานสิทธิมนุษยชนในประเทศให้ไร้มาตรฐาน

ปรากฏการณ์ ดังกล่าวสะท้อนถึงความไม่ยุติธรรมของกระบวนการยุติธรรมในสังคมไทย ที่มองผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดโดยทันที ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้พิสูจน์ความผิดนั้น และไม่สอดรับกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล อันเป็นเรื่องน่าอับอายต่อชาวโลก และไม่สมควรที่ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว จะอยู่ในตำแหน่งประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ อีกต่อไป เพราะไม่สามารถผลักดันให้รัฐบาลยกเลิกการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทั่วประเทศ และละเลยต่อปัญหาการไม่ได้รับความยุติธรรมของผู้ถูกกล่าวหา

พรรค แนวร่วมสังคมประชาธิปไตยขอเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวนักโทษการเมืองทันที โดยไม่มีเงื่อนไข เพราะประชาชนที่ออกมาชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างสงบไม่ควรมีความผิดใดๆ แม้จะมีความรุนแรงเกิดขึ้นในระหว่างการชุมนุมที่ผ่านมา ก็ไม่ควรถูกเหมารวมว่าก่อความรุนแรงนั้น ซึ่งต้องเป็นหน้าที่ของรัฐเองที่จะสืบสวนสอบสวนการใช้ความรุนแรงอย่างจริง จัง โดยไม่สมควรนำ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มาบังคับใช้กับผู้ชุมนุมตั้งแต่แรก และหากไม่มีการปล่อยตัวนักโทษการเมือง จะนำมาซึ่งวิกฤตศรัทธาในระบบยุติธรรมไทยในที่สุด

พรรคแนวร่วมสังคมประชาธิปไตย

แถลงเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน