แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553

“สมัชชา 19 พฤษภาคม” :แนวรบคนเสื้อแดง

โดย แนวร่วมคนเสื้อแดง
20 พฤษภาคม 2553

การ ต่อสู้ของคนเสื้อแดงมีความหลากหลากทั้งรูปแบบและเนื้อหา เพื่อนำสู่เป้าหมายที่สังคมต้องเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ และอำนาจอธิปไตยต้องเป็นของประชาชน

คนเสื้อแดงมีความปรารถนาให้ สังคมต้องไทยมีความยุติธรรม ไม่สองมาตรฐาน นิติรัฐต้องเป็นนิติธรรม ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ ทุกคนมีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเท่ากัน และสังคมไทยต้องมีความเสมอภาค

เรา จึงเห็นการต่อสู้ทางวัฒนธรรมทางสัญลักษณ์ วันอาทิตย์สีแดงท่ามกลางการกดทับกดขี่ของอำนาจรัฐอำมาตย์อภิสิทธิ์ชนภายใต้พรก.ฉุกเฉิน ซึ่งบอกให้รู้ว่า คนเสื้อแดงไม่ยอมจำนนต่อความอยุติธรรมทั้งปวงไม่ว่าอยู่ภายใต้บริบทสถานการณ์ใดก็ตามแต่

ณ วันนี้ คนเสื้อแดง ได้ประกาศจัดตั้ง สมัชชา 19 พฤษภาคมขึ้น เพื่อเสนอเนื้อหาและประเด็นการปฏิรูปประเทศไทยของคนเสื้อแดงเอง เพื่อสร้างประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมควบคู่กับประชาธิปไตยทางการ เมือง

สมัชชา 19 พฤษภาคมบอกให้รู้ว่า คนเสื้อแดงไม่เชื่อไม่เห็นด้วยว่า การปฏิรูปประเทศไทยนำโดย อานันท์ ปันยารชุณ ประเวศ วะสี จะนำพาสังคมไทยสู่เป้าหมายที่ใฝ่ฝันของคนเสื้อแดงได้


เนื่องเพราะ การปฏิรูปประเทศไทย นำโดยเครือข่ายอำมาตย์ โดยเครือข่ายอำมาตย์ก็เพื่ออำมาตย์ นั่นเอง

แต่ การปฎิรูปประเทศไทยของคนเสื้อแดง เพื่อสร้างประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ทั้งทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมือง ไม่ใช่เพื่อระบอบอำมาตยาธิปไตย

การปฏิรูปประเทศไทย ของคนเสื้อแดง ต้องการขจัดอิทธิพลของระบอบอำมาตย์ไม่ว่าในรูปแบบของกองทัพ องคมนตรี ศาลและอื่นๆให้อำนาจหมดสิ้นจากสังคมไทย เพื่อนำพาสังคมไทยสู่ความก้าวหน้า ไม่ใช่ถอยหลง หลงยุคอย่างที่เห็นและเป็นอยู่

การปฎิรูป ประเทศไทย ที่นำโดย สมัชชา 19 พฤษภาคมจึงเป็นแนวรบที่สำคัญของคนเสื้อแดง คู่ขนานกับการปฏิรูปประเทศไทยของเครือข่ายอำมาตย์

อย่างไร ก็ตาม ความใฝ่ฝันของคนเสื้อแดง ไม่ได้หล่นมาจากฟากฟ้า ไม่มีอำนาจใดหยิบยื่นให้ แต่เกิดจากการหยาดเหงื่อแรงงานและความคิดจิตใจของคนเสื้อแดงเอง และมิได้เกิดจากใครคนใดคนหนึ่ง หรือคณะ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เกิดจากมวลชนคนเสื้อแดงที่ต้องคิดค้น ระดม ประมวล สังเคราะห์ของคนเสื้อแดงกันขึ้นมา

การปฏิรูประเทศไทยของคนเสื้อแดง จึงมีลักษณะประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วมของคนเสื้อแดงอย่างแท้จริง

ใน อดีต ประวัติศาสตร์การเมืองไทย บอกให้รู้ว่า ครั้งหนึ่งนายปรีดี พนมยงค์ และคณะราษฎรได้ทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิ์ราชสู่ระบอบ ประชาธิปไตย และได้เสนอเค้าโครงเศรษฐกิจสังคมไทย หรือ สมุดปกเหลือง เพื่อสร้างประชาธิปไตยทุกมิติทุกด้าน

แต่เค้าโครงเศรษฐกิจสังคมของ นายปรีดี ถูกกลุ่มอนุรักษ์ราชาชาตินิยม ได้คัดค้านต่อต้านเพราะกลัวการสูญเสียอำนาจทางเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมที่ ผูกขาดมานมนานนับตั้งแต่การสถาปนารัฐชาติและระบอบสมบูรณาญาสิทธิ์ราช ขึ้น

กระนั้นก็ตาม แม้ว่าเค้าโครงเศรษฐกิจฯ ของนายปรีดี จะมีเป้าหมายเพื่อความเป็นธรรมในสังคมและเพื่อคนส่วนใหญ่ในประเทศก็ตาม

แต่ จุดอ่อนก็คือ ที่สำคัญ เค้าโครงเศรษฐกิจของคณะราษฎร ขาดการมีส่วนร่วมและขาดการสนับสนุนจากมหาประชาชนอย่างกว้างใหญ่ไพศาล จึงทำให้ไม่มีพลังในการต่อสู้กับพวกอนุรักษ์ราชาชาตินิยม อันเนื่องมาจากข้อกำจัดในการเคลื่อนไหวในยุคสมบูรณาญาสิทธิ์ราช นั่นเอง

ดัง นั้น การปฏิรูปประเทศไทย ของคนเสื้อแดง ภายใต้ การนำทางของสมัชชา 19 พฤษภา ในครั้งนี้นั้น จึงเป็นประกายไฟที่ส่องแสงสว่างที่เกิดจากร่วมมือร่วมใจร่วมคิดร่วมทำของคน เสื้อแดง

มิเพียงแกนนำ มิเพียงนักวิชาการ มิเพียงปัญญาชนเท่านั้น

แต่ เป็นภารกิจ ของมหาประชาชนคนเสื้อแดง ซึ่งมีความหลากหลายของอาชีพ ของชนชั้น ของกลุ่มชาติพันธุ์ แต่มีความเป็นหนึ่งเดียว หัวใจสีแดงร่วมกัน คงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันสร้างอย่างเข้าใจกัน

เพราะหัวใจสีแดงสอนให้เรารักกัน ไม่แบ่งฐานะ ไม่มีเจ้านาย ไม่มีชนชั้น ไม่มีใครใหญ่กว่าใคร แต่ มนุษย์ทุกคนเกิดมามีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน

การปฏิรูปประเทศไทยของคนเสื้อแดง จึงเป็นความหวังและอนาคตของสังคมไทยด้วยประการทั้งปวง

**************

อะไรนะ สมัชชา19พฤษภาคม?!

กลุ่มคนเสื้อแดงทั่วประเทศได้จัดประชุมกันขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่นครปฐม และได้ตกลงจัดตั้ง สมัชชา 19 พฤษภาคมขึ้น

สมัชชา 19 พฤษภาคม จะจัดให้มีการประชุมสมัชชาระดับจังหวัดครั้งแรกที่จังหวัดพะเยา ที่โรงแรมภูทองเพลส ในวันที่ 21 สิงหาคมนี้ โดยมีส.ส.ดร.สุนัย จุลพงศธร เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ สถานการณ์เศรษฐกิจ-การเมืองกับการปฏิรูปประเทศไทย และจะเป็นการระดมความคิดเห็นจากที่ประชุมกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงานของ สมัชชาต่อไป ผู้สนใจเข้าร่วมติดต่อได้ที่ คุณจิรโรจน์ กีรติศักดิ์วรกุล โทร 08-5033-3533 begin_of_the_skype_highlighting 08-5033-3533 end_of_the_skype_highlighting

ในเบื้องต้นที่ประชุมตัวแทนคนเสื้อแดงและประชาชนสาขาอาชีพต่างๆได้ระดมความคิดเห็นต่อแนวทางปฏิรูปประเทศไทย มีข้อเรียกร้องคือ


1. ให้ปล่อยตัวนักโทษการเมือง ซึ่งเป็นแกนนำและแนวร่วมนปช.ที่ถูกจับกุมคุมขังทุกคน
2. ปฏิรูประบบศาลยุติธรรมให้เชื่อมโยงกับอำนาจของประชาชน
3. ปฏิรูประบบภาษี เช่น ยกเลิกภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ลดภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดเก็บภาษีก้าวหน้า ภาษีที่ดิน ภาษีมรดก เพื่อดำเนินการจัดตั้งรัฐสวัสดิการ
4. ประกันรายได้เกษตรกร และเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำให้ผู้ใช้แรงงาน อีก 10เปอร์เซ็นต์รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านในเวบไซต์redpower

Posted by editor01 at 8/20/2010 05:30:00 ก่อนเที่ยง

http://thaienews.blogspot.com/2010/08/19_20.htmlไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน