แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553

สมัชชา 19 พฤษภาคม บนเส้นทางสู่การปฏิรูปประเทศไทย

thaitiger

การ ชุมนุมยืดเยื้อของแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติ(นปช)เรียกร้องให้มีการคืน อำนาจประชาชนด้วยการยุบสภา เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม เป็นต้นมา จากการชุมนุมที่สะพานผ่านฟ้า มาถึงการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ รัฐบาลอภิสิทธิ์ ตัดสินใจใช้กำลังทหารเข้าทำการปราบปรามอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตเมื่อวันที่ 10 เมษายน และ 19พฤษภาคม 2553 หลังจากนี้รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสามคณะ ประกอบไปด้วย หนึ่ง คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) มีนายคณิต ณ นคร เป็นประธาน สองคณะกรรมการพิจารณาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของคณะกรรมการ สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีนายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เป็นประธาน สาม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย มีนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน และนายแพทย์ประเวศ วะสี ทำหน้าที่หัวหน้าคณะจัดตั้งสมัชชาปฏิรูป เพื่อรวบรวมความคิดเห็นต่อการปฏิรูปประเทศไทย

การจัดตั้งคณะกรรมการทั้งสามคณะใช้เวลาดำเนินการสามปีด้วยงบประมาณ3ปีเป็น เงิน 600 ล้านบาททั้งๆที่รัฐบาลชุดนี้มีอายุการบริหารงานเพียงปีครึ่งเท่านั้น เมื่อพิจารณาจากกลุ่มบุคคลที่มาเข้าร่วมทั้งสามคณะดังกล่าวล้วนแล้วแต่เป็น กลุ่มคนที่เคยสนับสนุนการรัฐประหาร 19กันยายน49มาก่อน ดังนั้น กลุ่มคนเสื้อแดง โดยนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข นายทรงชัย วิมลภัตรานนท์ แกนนำกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย นพ.พงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล นส.นุชจรี รจนากร นส.พรทิพย์ ปักษานนท์ แกนนำแดงตะวันตก นส.ชลดา อภิชาตพงษ์ศิริ นส.ไพลิน กลิ่นหอม นายยงยุทธ เงินไพโรจน์ แกนนำภาคกลาง ได้จัดการประชุมสรุปบทเรียนการเคลื่อนไหวคนเสื้อแดงและทิศทางก้าวต่อไป โดยมีดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ สส. ดร.สุนัย จุลพงศธร ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสร็ฐ ได้วิเคราะห์สถานการณ์ และนำเสนอการจัดตั้งสมัชชาเป็นเวทีคู่ขนานเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ นำเสนอบทเรียนการต่อสู้ว่า การต่อสู้ที่ผ่านมามีความชอบธรรมในการเรียกร้องยุบสภาเพราะเป็นการคืนอำนาจ ให้ประชาชน โดยใช้แนวทางสันติวีธี เป็นสิ่งถูกต้อง แต่การตัดสินใจการนำยังไม่เป็นเอกภาพ มีปัจจัยหลายประการนำมาสู่ความขัดแย้งทางความคิด เช่นการสลายการชุมนุมวันที่ 10 เมษายน 2553 ทำให้มีข้อเรียกร้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อความตายและการสูญ เสีย กลายเป็นปมเงื่อนที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจการยุติการชุมนุม อย่างไรก็ตามการต่อสู้ทุกครั้งย่อมเป็นบทเรียนและประสพการณ์ให้กับสังคมไทย ได้เรียนรู้ถึงแนวทางการต่อสู้ต่อไปสส.ดร.สุนัย จุลพงศธร มองว่า สังคมไทยมาถึงจุดเปลี่ยนทางการเมืองครั้งสำคัญเพราะเป็นการต่อสู้ทางชนชั้น ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นระหว่างชนชั้นผู้ปกครองซึ่งเป็นกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกับชน ชั้นประชาชนผู้ถูกกดขี่ จนนำมาสู่การเผชิญหน้าถึงขั้นตัดสินใจใช้กำลังทหารเข้าปราบปราม แต่ภายหลังความรุนแรงและโศกนาฎกรรมครั้งนี้ รัฐบาลกลับโฆษณาชวนเชื่อในเรื่องการปรองดองและการปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งถือว่าไม่ได้มีความจริงใจต่อเรื่องดังกล่าว เป็นเพียงการซื้อเวลาอยู่ในอำนาจเท่านั้น จึงเห็นด้วยกับแนวความคิดการจัดตั้งสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยคู่ขนานกับฝ่าย รัฐบาลดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ เห็นว่า การจัดตั้งสมัชชาคู่ขนานนั้น เป็นแนวทางการต่อสู้ที่มีความก้าวหน้าของคนเสื้อแดง เพราะการต่อสู้ต่อไปข้างหน้าเป็นการต่อสู้ทางความคิด เพื่อเอาชนะกันที่เหตุผลและความชอบธรรม โดยมีจุดยืนอยู่บนผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน การต่อสู้ด้วยปริมาณและกำลังมวลชนยังไม่อาจชี้ขาดชัยชนะได้ จึงต้องยึดมั่นในสันติวิธิ และการต่อสู้ทางความคิดเป็นหลักที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางและมีข้อสรุปร่วมกันแล้วว่า ขณะนี้สถานการณ์กำลังก้าวไปสู่ภาวการณ์เปลี่ยนผ่านทางการเมืองครั้งใหญ่ เนื่องจากความขัดแย้งทางโครงสร้างและชนชั้น การที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ 2550 และรัฐบาลได้นำ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาบังคับใช้ เป็นการกระชับอำนาจของระบอบอำมาตย์ ย่อมเป็นการนำพาสังคมไทยไปสู่อันตราย ไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่ จากบทเรียนการต่อสู้ที่ผ่านมาทำให้เกิดการต่อสู้แนวสันติวิธีและ การต่อสู้เชิงสัญลักษณ์เป็นการต่อสู้ในแนวราบ และยังมีการนำเสนอแนวรบด้านพระสงฆ์มาเป็นแนวร่วมด้วยการนำพระธรรมนำการ ต่อสู้โดยตัวแทนที่เข้าร่วมทำงานในสมัชชาประชาธิปไตยมีหน้าที่เป็นตัวแทน ความคิดและตัวแทนกระจายความคิดไปสู่ตัวแทนระดับอำเภอและกลุ่มสาขาอาชีพ ทำการคัดเลือกระดับอำเภอละ 2 คน เป็นตัวแทนระดับจังหวัด และตัวแทนกลุ่มสาขาอาชีพละ 2 คน เพื่อมาประชุมสมัชชาทางการเลือกตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยอย่างเป็นทาง การต่อไป

งานหลักของสมัชชาประชาธิปไตยคืองานความคิด ด้วยการสร้างแกนนำทางความคิด ด้วยหลักเหตุผล มีข้อมูลที่หนักแน่น ที่พร้อมจะนำเสนอให้กับทุกฝ่ายในเรื่องความถูกต้องชอบธรรม สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อนำไปต่อสู้เปลี่ยนแปลงสังคมได้ข้อสรุปชื่อคณะทำงานของสมัชชาคือ สมัชชาประชาธิปไตย ชั่วคราวไปก่อน และจะได้นำไปพิจารณาชื่อสมัชชาอย่างเป็นทางการต่อไป แต่การประชุมคณะทำงาน นายวัฒน์ วัลยางกูร ตัวแทนกลุ่มศิลปินประชาธิปไตยเสนอให้ใช้ชื่อ ว่า สมัชชา 19 พฤษภาคม เพื่อเป็นการรำลึกเหตุการณ์ครั้งสำคัญครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติร่วมกันให้ใช้ชื่อดังกล่าวจนกว่าจะจัดให้มีการประชุมสมัชชา อย่างเป็นทางการอีกครั้งคณะทำงานเตรียมการประชุมสมัชชามีจำนวน 33 คน อาทิเช่น คุณสมยศ พฤกษาเกษมสุข นพ.พงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล (จ.ราชบุรี) คุณดวงพร สามัญ (จ.ระยอง) คุณสุนทร วงษ์บุญ (จ.พัทลุง)คุณวิราว์ วัฒนกิจ (จ.ตรัง) คุณทองอุ่น มะลิทอง (จ.บุรีรัมย์) คุณวรนารถ ธรรมปวรรตน์ (จ.นครราชสีมา)คุณศรีวรรณ จันทร์ผง (จ.เชียงใหม่)คุณจิรโรจน์ กีรติศักดิ์วรกุล (จ.พะเยา)คุณวันศิริ ประสารพันธุ์ (จ.อุตรดิตฎ์)คุณประดิษฐ์ สุนันต๊ะ (จ.สุโขทัย)คุณภาณุกฤษณ พัชรอารี (พิษณุโลก)คุณชลดา อภิชาตพงษ์ศิริ คุณไพลิน กลิ่นหอม คุณวิเชียร พรหมบุตร(นนทบุรี) คุณจิตรา คชเดชคุณจิตินันท์ สุขโน(สหภาพแรงงานเอกชน) คุณเสนอ วิสุทธนะ คุณไพศาล กรรณุมาตร (สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ) คุณวัฒน์ วัลยางกูร (ศิลปิน) คุณเยี่ยมยอด ศรีมันตะ (ครู)ที่ประชุมกำหนดให้มีการจัดประชุมสมัชชาที่พะเยาเป็นจังหวัดนำร่องในวันที่ 21 สิงหาคม 2553 และจังหวัดอื่นๆโดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้สามารถเข้าร่วมและประสานงานได้ที่ 089-5007235 begin_of_the_skype_highlighting 089-5007235 end_of_the_skype_highlighting 087-9876889 begin_of_the_skype_highlighting 087-9876889 end_of_the_skype_highlighting

สมัชชา 19 พฤษภาคม เดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย

( 19 สิงหาคม 2553 ) นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ประธานคณะทำงาน เตรียมการจัดตั้งสมัชชา 19 พฤษภาคมแถลงว่า สมัชชา 19 พฤษภาคม 2553 จะเป็นการเตรียมการก้าวไปข้างหน้าของคนเสื้อแดง เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยเป็นสมัชชาคู่ขนานกับของฝ่ายรัฐบาล เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของคนเสื้อแดงและประชาชนทุกชนชั้นที่มีต่อการปฏิรูป ประเทศไทย หลังจากรวบรวมความคิดเห็นแล้ว จะจัดทำเป็นข้อเรียกร้องให้สังคมไทยได้รับรู้ถึงแนวความคิดและความต้องการ ของประชาชนคนไทยที่มีต่อสังคมไทยในทศวรรษต่อไป ในเบื้องต้นที่ประชุมตัวแทนคนเสื้อแดงและประชาชนสาขาอาชีพต่างๆได้ระดมความ คิดเห็นต่อแนวทางปฏิรูปประเทศไทย มีข้อเรียกร้องคือ

1. ให้ปล่อยตัวนักโทษการเมือง ซึ่งเป็นแกนนำและแนวร่วมนปช.ที่ถูกจับกุมคุมขังทุกคน

2. ปฏิรูประบบศาลยุติธรรมให้เชื่อมโยงกับอำนาจของประชาชน

3. ปฏิรูประบบภาษี เช่น ยกเลิกภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ลดภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดเก็บภาษีก้าวหน้า ภาษีที่ดิน ภาษีมรดก เพื่อดำเนินการจัดตั้งรัฐสวัสดิการ

4. ประกันรายได้เกษตรกร และเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำให้ผู้ใช้แรงงาน อีก 10เปอร์เซ็นต์

สมัชชา 19 พฤษภาคม จะจัดให้มีการประชุมสมัชชาระดับจังหวัดครั้งแรกที่จังหวัดพะเยา ที่โรงแรมภูทองเพลส ในวันที่ 21 สิงหาคมนี้ โดยมีสส.ดร.สุนัย จุลพงศธร เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ สถานการณ์เศรษฐกิจ-การเมืองกับการปฏิรูปประเทศไทย และจะเป็นการระดมความคิดเห็นจากที่ประชุมกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงานของ สมัชชาต่อไป ผู้เข้าร่วมติดต่อได้ที่ คุณจิรโรจน์ กีรติศักดิ์วรกุล โทร 08-5033-3533 begin_of_the_skype_highlighting 08-5033-3533 end_of_the_skype_highlighting

ส่วน ทางด้านผู้ใช้แรงงาน นส.จิตรา คชเดช ได้จัดให้มีการยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานให้เพิ่มสิทธิ ประโยชน์การประกันสังคม คือ ให้เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก 350 บาทเป็น 600 บาท ขยายเวลาครอบคลุมบุตรจนถึงอายุ 12 ปี ให้มีการคลอดบุตรฟรีและเหมาจ่ายช่วยเหลือการครองชีพหญิงตั้งครรภ์คนละ 12000 บาท เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 หลังจากนี้จะได้จัดให้มีการประชุมตัวแทนสหภาพแรงงานต่างๆเพื่อร่วมกันผลัก ดันข้อเรียกร้องของสมัชชา19พฤษภาคมต่อไป

ขณะนี้กลุ่มคนเสื้อแดงใน หลายพื้นที่ได้เริ่มรวมตัวกันแล้วเพื่อเตรียมการประชุมสมัชชา 19 พฤษภาคม อาทิเช่นระยอง จันทบุรี กาญจนบุรี กทม. สมุทรสาคร ฯลฯเสื้อแดงเดินหน้าจัดตั้งสมัชชาปฏิรูปคู่ขนาน

กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย เดินหน้าจัดตั้งสมัชชา 19 พฤษภาคม เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยที่มาจากคนเสื้อแดงและตัวแทนประชาชน สาขาอาชีพต่างๆเป็นเวทีประกบคณะกรรมการปฏิรูปที่มีนายอานันท์ ปันยารชุนเป็นประธาน

นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ประธานคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งสมัชชา 19พฤษภาคม เปิดเผยถึง จากการจัดการประชุมหารือตัวแทนคนเสื้อแดง 4 ภาคและกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2553 ที่โรงแรมริเวอร์ จ.นครปฐม ที่ประชุมกำหนดประเด็นเร่งด่วนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย อาทิเช่น การปฏิรูปศาลยุติธรรมให้เชื่อมโยงกับประชาชน การปฏิรูประบบภาษีเพื่อการจัดตั้งรัฐสวัสดิการและกระจายรายได้ที่เป็นธรรม การปฏิรูปการศึกษาให้ทันสมัย การประกันรายได้เกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน โดยกำหนดให้มีการประชุมสมัชชาจังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดแรกในวันที่ 21 สิงหาคม 2553 ท่านใดสนใจเข้าร่วมติดต่อได้ที่ คุณจิรโรจน์ กีรติศักดิ์วรกุล (จ.พะเยา) โทร 08-5033-3533 begin_of_the_skype_highlighting 08-5033-3533 end_of_the_skype_highlightingนอก จากนี้ กลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดสมุทรสาครได้มีการประชุมแกนนำจากทุกอำเภอ จำนวน50 คน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม มีมติเข้าร่วมการจัดตั้งสมัชชา โดยจะเปิดการประชุมใหญ่เป็นทางการอีกครั้งในเดือนกันยายน ท่านใดสนใจเข้าร่วมติดต่อได้ที่ ภาคภูมิ อัครธรรมโยธิน โทร.083-1591700

เพื่อ ให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นจึงได้จัดให้มีการระดมทุนด้วยการ เสวนาทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย ก้าวต่อไปคนเสื้อแดง ในวันที่ 28 สิงหาคม 2553 ที่สมาคมศิษฐ์เก่าอำนวยศิลป์ ถนนประชาชื่น บัตรราคา 379 บาท จองบัตรได้ที่ 081-5517017 begin_of_the_skype_highlighting 081-5517017 end_of_the_skype_highlighting 089-5007232 begin_of_the_skype_highlighting 089-5007232 end_of_the_skype_highlighting 081-4000433 begin_of_the_skype_highlighting 081-4000433 end_of_the_skype_highlighting รายได้จากการเสวนาครั้งนี้จะไปสนับสนุนการดำเนินงานของสมัชชาให้ปรากฏเป็นจริงขึ้นโดยเร็วขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง

แนวทางปฏิรูปประเทศไทย ก้าวต่อไปคนเสื้อแดง

แกนนำ จตุพร พรหมพันธ์VSแกนนอนสมบัติ บุญงามอนงค์VSแกนนั่งดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ

ดำเนินรายการโดย

แกนนิ่ง สมยศ พฤกษาเกษมสุข

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553 เวลา 13.00-17.00 น. บัตรราคา 379 บาท

จองบัตรได้ที่ สนง.นิตยสาร Red Power ชั้น 5 อิมพีเรียล-ลาดพร้าว

โทร. 081-5517017 begin_of_the_skype_highlighting 081-5517017 end_of_the_skype_highlighting 089-5007232 begin_of_the_skype_highlighting 089-5007232 end_of_the_skype_highlighting 081-4000433 begin_of_the_skype_highlighting 081-4000433 end_of_the_skype_highlighting

รายได้เพื่อจัดตั้งสมัชชา 19 พฤษภาคม

http://www.konthaiuk.info/forum/index.php?topic=13066.0

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน