แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553

Thai Red Australia แถลงการณ์ต่อต้านรัฐประหาร

Thai Red Australia แถลงการณ์ต่อต้านรัฐประหาร

Statement by

Thai Red Australia Group for Democracy

Oppose coups and human rights abuses by the Thai military and government


We are concerned about recent rumours from the military, and their installed government, about a possible new coup in Thailand. This follows the previous and very damaging coup in September 2006, which toppled an elected government and resulted in the political and economic crisis which persists up to today. A new coup would usher in a brutal crackdown against the Democracy Movement and all those who stand against the army. The Thai military has consistently used violence and threats of violence against its opponents with the lame excuse that it is defending national security, peace and the Monarchy. In April last year the army shot down pro-Democracy activists in the streets of Bangkok. Yet the present unrest is not due to the pro-Democracy mass movement (the Red Shirts), but it is due to the illegal actions of the military and all those who oppose democracy. These undemocratic elite forces want to attack universal suffrage and basic human rights in order to maintain their power and corrupt privileges. This corruption and authoritarianism has been exposed by the Democracy Movement in a number of land grab cases. The double standards in law that are applied by the dictatorship have also been exposed by the movement and in the recent Human Rights Watch report.

The Thai Red Australia Group for Democracy is extremely concerned about the freedom, Democracy, human rights and safety of the Thai people. If another coup takes place there will be tragic loss of life. Given that millions of Thai citizens are prepared to defend Democracy, it can only result in a civil war between the army and the people. In order to try to avoid tragic losses and in order to defend Democracy, we declare that:

1. In the event of a coup and any crackdown by the military, we shall assemble, with all freedom loving people, at Archibald Fountain, Hyde Park, Sydney, near St. James railway station in order to show our opposition to such actions and expose the brutality of the dictatorship. We shall do all in our power to oppose a coup.

2. The Thai Red Australia Group for Democracy, together with pro-Democracy Thais throughout the World, will do all in our power to support the actions of those fighting for Democracy inside Thailand.

Thai Red Australia Group for Democracy

14 February 2010

แถลงการณ์ ของ กลุ่มพลังประชาธิปไตยไทยออสเตรเลีย

ต่อต้านการรัฐประหารและการละเมิดสิทธิมนุษยชนของกองทัพไทยและรัฐบาล

จากความเคลื่อนไหวของกองทัพและรัฐบาลไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีสถานการณ์และความเป็นไปได้ ที่จะนำไปสู่การรัฐประหารอีกครั้ง หลังจากกองทัพได้ทำการรัฐประหาร รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ซึ่งส่งผลทำให้ประเทศชาติ ได้รับความเสียหายอย่างประเมินค่าไม่ได้ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และหากครั้งนี้มีการรัฐประหารเกิดขึ้นอีก ก็คงจะมีการกวาดล้างปราบปรามประชาชนที่ทำการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย ที่มีจุดยืนตรงข้ามกับฝ่ายกองทัพ อย่างทุกครั้งที่ผ่านมา โดยเห็นได้จากการกระทำของกองทัพ ที่มีท่าทีข่มขู่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่อง โดยกองทัพมักจะกล่าวอ้างว่า ต้องการให้บ้านเมืองมีความสงบ เพื่อปกป้องชาติและสถาบัน แต่แท้จริงแล้วนั้น คือการป้องปรามและข่มขู่ประชาชนให้เกิดความหวาดกลัว เพื่อจะได้ไม่เคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตย จึงนำเอาเหตุผลเรื่องความมั่นคงมาเป็นข้ออ้าง ทั้งๆที่ความไม่สงบและความไม่มั่นคงของประเทศในขณะนี้ ล้วนเกิดจากผลของการรัฐประหารในครั้งก่อน รวมถึงการที่กลุ่มอำมาตย์ ได้ขยายโครงสร้างระบอบอมาตยาธิปไตย เพื่อบีบบังคับให้ประชาชนไม่ให้สามารถใช้สิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย ได้ และการยังสร้างกฎเกณฑ์ให้ประชาชน ต้องตกอยู่ภายใต้โครงสร้างระบบกดขี่และควบคุมของกลุ่มอมาตย์ต่อไป

ประเทศไทยปกครองในระบอบอมาตยาธิปไตยเรื่อยมาตั้งแต่มีการรัฐประหาร โดยมีกองทัพเป็นผู้ปกป้องคุ้มครอง และยังช่วยส่งเสริมให้อำมาตย์และพรรคพวกเป็นอภิสิทธิ์ชน ดังจะเห็นได้จากกรณีเขายายเที่ยงและเขาสอยดาว ซึ่งล้วนแล้วแต่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มอภิสิทธิ์ชนทั้งสิ้น แต่ส่วนประชาชนผู้ยากไร้ กลับถูกริดรอนสิทธิ์เสรีภาพ ถูกกดขี่ รวมถึงถูกละเมิดสิทธิพื้นฐานของความเป็นมนุษย์อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน การปราบปรามประชาชนจำนวนมาก เมื่อเดือนเมษายน 2552 และการพิจารณาคดีต่าง ๆ ด้วยระบบสองมาตรฐาน ก็เช่นกัน จนมีรายงานจาก Human Right Watch ประเมินสถานการณ์ การละเมิดสิทธิมนุษยชนว่า รัฐบาลไทยของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะได้กระทำการละเมิดสิทธิชนอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง

ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการรัฐประหารในครั้งนี้ กลุ่มพลังประชาธิปไตยไทยในออสเตรเลีย มีความเป็นห่วงต่อสิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพของประชาชนไทย รวมถึงแนวทางของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งหากเกิดการรัฐประหารขึ้นอีก จะต้องเกิดการสูญเสียพี่น้องร่วมชาติอย่างแน่นอน ด้วยเพราะในปัจจุบัน มีการต่อต้านของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยขึ้นทั่วประเทศจำนวนหลายล้านคน ซึ่งอาจจะนำไปสู่สงครามระหว่างประชาชนและกองทัพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ดังนั้น เพื่อลดการสูญเสียชีวิตเลือดเนื้อ และเป็นการปกป้องพี่น้องชาวไทยที่รักประชาธิปไตย ให้พ้นจากอำนาจของกองทัพและอำมาตย์ที่ต้องการเข่นฆ่าประชาชนและล้มล้างระบอบ ประชาธิปไตย พวกเราจึงขอประกาศเจตนารมณ์ และประกาศจุดยืนของพวกเราต่อสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการรัฐประหารใน ขณะนี้ ดังนี้

____________________________________________________________________

1. หากมีการระดมกำลังของกองทัพทำการรัฐประหาร หรือมีการปราบปรามประชาชนผู้รักประชาธิปไตย พวกเราและคนไทยที่รักประชาธิปไตยในออสเตรเลียทุกคน จะออกมารวมตัวกันที่บริเวณ Archibald Fountain(น้ำพุ) ของHyde Park, Sydney ด้าน St. James railway station และดำเนินกิจกรรมดังนี้

ยื่นหนังสือต่อรัฐบาลคัดค้านการรัฐประหารและการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนไทย โดยผ่าน สถาน กงสุลใหญ่ ซิดนีย์ ( Royal Thai Consulate General, Sydney)

แถลงข่าวและให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนรวมทั้งองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศออสเตรเลีย

แจกแถลงการณ์แก่คนไทยในออสเตรเลียและประชาชนของประเทศออสเตรเลีย


2. กลุ่มพลังประชาธิปไตยไทยในออสเตรเลีย จะใช้สิทธิ์ของความเป็นคนไทย ดำเนินการในทุกวิถีทาง เพื่อต่อต้านการรัฐประหารในครั้งนี้จนถึงที่สุด โดยจะดำเนินกิจกรรมดังนี้

ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงต่อรัฐบาลออสเตรเลียให้ทราบถึงการกระทำที่เป็น การทำลายระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของกองทัพไทยและกลุ่มอำมาตย์

ใช้ช่องทางการสื่อสารทุกช่องทางที่มีรายงานความเคลื่อนไหวต่อคนไทยในออสเตรเลียและปร

ะชาชนของประเทศออสเตรเลีย

เป็นศูนย์กลางระดมความช่วยเหลือประชาชนไทยที่ได้รับผลต่อวิกฤตสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ประสานขอความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ รวมถึงความช่วยเหลือด้านกฎหมายจากองค์กรต่างๆในประเทศออสเตรเลีย เพื่อให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลจากวิฤตการณ์ ที่เกิดขึ้น


3. กลุ่มพลังประชาธิปไตยไทยในออสเตรเลีย จะร่วมกับองค์กรเสื้อแดงระหว่างประเทศ (RSIO) รวมถึงเครือข่ายของคนไทยที่รักประชาธิปไตยทั่วโลก ดำเนินการดังนี้

ใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารของ RSIO ที่มีเช่น สถานีวิทยุ เวปไซด์ ฯลฯ ในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทั่วโลก โดยมีตัวแทนของ RSIO ทุกประเทศเข้าร่วม

ถ่ายทดสดวิกฤตการณ์ในประเทศ สลับกับการอ่านวิเคราะห์สถานการณ์ของสื่อมวลชนของต่างประเทศ

ทำหนังสือขอความร่วมมือกับประเทศทั่วโลกในนามของ RSIO เพื่อร่วมต่อต้านรัฐประหารและการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น รวมทั้งของความร่วมมือในการไม่อนุญาตให้ผู้ก่อการรัฐประหารและผู้สนับสนุน ให้เกิดการรัฐประหารทุกคน ใช้ประเทศของตนในการลี้ภัยหรือหลบซ่อนเนื่องจากทุกครั้งที่ผ่านมามีการทำ ร้ายและเข่นฆ่าประชาชนการของลี้ภัยจึงไม่ใช่ประเด็นการเมืองแต่เป็นการหลบ หนีคดีอาญา

_________________________________________________________________________________________________________


กลุ่มพลังประชาธิปไตยไทยในออสเตรเลีย ขอยืนยันในเจตนารมณ์ของกลุ่มว่าจะต่อต้านการรัฐประหารหรือการเข้ามามีอำนาจ ใดๆโดยไม่ผ่านวิถีทางประชาธิปไตย และจะร่วมสนับสนุนการต่อสู้ของขบวนการประชาชนผู้รักประชาธิปไตยในประเทศไทย เพื่อให้ได้มาของระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์ และเพื่อปกป้องชีวิตพี่น้องร่วมชาติที่จะถูกกองทัพและกลุ่มอำมาตย์ละเมิด สิทธิมนุษยชนจนถึงที่สุดเช่นเดียวกัน


พลังประชาธิปไตยไทยออสเตรเลีย

14 กุมภาพันธ์ 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน