แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2553

แถลงการณ์ฉบับที่ 1 จากประธานเว็บไซท์ คนไทยยูเค 2010-03-11

แถลงการณ์ฉบับที่ 1 จากประธานเว็บไซท์ คนไทยยูเค 2010-03-11

กลุ่มคนไทยรักประชาธิปไตยในสหราชอาณาจักร
อีเมล์: doublezero1@hotmail.co.uk
เวบไซต์คนไทยยูเคดอทคอม
อีเมล์ konthaiuk@hotmail.com

ฉบับที่ รบ.01/2553 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553
เรื่อง ขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยปฎิบัติต่อประชาชนด้วยมาตรฐานเดียวกันและไม่ใช้ความรุนแรงเข้าปราบปราม
เรียน รัฐบาลไทย

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ เมษาเลือด เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 รัฐบาลไทยโดย
นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กองทัพนำกำลังเข้าปราบปรามกลุ่มประชาชน ซึ่งเรียกตนเองว่า
ชาวเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยและความยุติธรรม ซึ่งชุมนุมกันโดยยึดหลัก สงบ สันติ อหิงสา ปราศจากอาวุธ ด้วยอาวุธ
สงคราม - ปืนเอ็ม16 แกนนำหลายๆคนก็ถูกจับกุมคุมขังกันถ้วนหน้า มีคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลกันอีกนับไม่ถ้วน แต่เมื่อ
เปรียบเทียบกับการปฎิบัติต่อบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกตนเองว่า พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ในปลายปี พ.ศ.
2551 หรือ กว่า 15 เดือนแล้ว ได้เข้ายึดทำเนียบรัฐบาล สถานที่ทำงานของคณะรัฐบาลผู้ทรงเกียรติทางการเมือง มี
การทำลายทรัพย์สินของทางราชการ ตามที่เป็นข่าวน่าอายโด่งดังไปทั่วโลก และปิดสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนานา
ชาติที่เป็นหน้าตาของประเทศ เป็นหนึ่งในเครื่องบ่งชี้เศรษฐกิจของชาติ เป็นการกระทำที่ละเมิดกฎหมายอย่างเด่นชัดและ
เข้าข่ายการก่อการร้ายสากล ส่งผลให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจทรุดหนัก การลงทุนภายในประเทศถดถอย ต่างชาติขาดความ
เชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาล และยังติดอันดับต้นๆของประเทศที่มีความปลอดภัยต่ำอีกด้วย จนถึงวันนี้ยังไม่มีความคืบ
หน้าในการลงโทษหรือจับกุมผู้หนึ่งผู้ใด

อย่างไรก็ตาม ขอให้ คณะรัฐบาลโดย นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ปฎิบัติต่อประชาชนด้วยหลักมนุษยธรรม
จริยธรรม ใช้มาตรฐานอันเป็นสากล ไม่ข่มขู่คุกคามสิทธิเสรีภาพ และพึงอำนวยความสะดวกต่อประชาชนชาวเสื้อแดงที่
จะเข้าร่วมชุมนุม เคลื่อนพลทั้งแผ่นดิน ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร จุดชุมนุมหลักจะอยู่ที่ถนนราชดำเนิน
ในวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคมนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้จะมีประชาชนจากทุกจังหวัดทุกภาคในประเทศไทยเดินทางเข้าร่วมชุมนุมตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 มีนาคมนี้เป็นต้นไป
การชุมนุมจะเป็นไปโดยยึดหลัก สงบ สันติ อหิงสา ปราศจากอาวุธ

ทั้งนี้ การชุมนุมของประชาชนโดยสันติวิธี เพื่อเรียกร้องอำนาจอธิปไตย ในระบอบประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเสมอ
ภาค นั้นถือเป็นสิทธิเสรีภาพอันสมบูรณ์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยตามหลักสากล ซึ่งรัฐบาล และสังคมไทย ต้อง
เคารพสิทธิเสรีภาพอันสมบูรณ์ของประชาชนโดยแท้จริง

ขอให้รัฐบาลยุติการใช้ความรุนแรงกับประชาชน โดยควรมุ่งเน้นให้เกิดความยุติธรรมอันเป็นมาตรฐานสากลเยี่ยงต่างประเทศ
ทั่วโลก เพื่อนำความสุขสงบมาสู่สังคมและประชาชนไทยโดยรีบด่วน

กลุ่มคนไทยรักประชาธิปไตยในสหราชอาณาจักร และ เวบไซต์คนไทยยูเคดอทคอม ขอสนับสนุน เป็นกำลังใจ และอยู่เคียง
ข้างชาวเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยและความยุติธรรม ผู้ชุมนุมอย่างสงบ สันติ อหิงสา ปราศจากอาวุธ แค่พวกสร้างสถานการณ์
ก็เดือดร้อนกันมากแล้ว ถ้าเกิดไฟ เสื้อแดงจะช่วยกันดับ

ขอแสดงความนับถือ


วัฒนา เอ็บเบจช์
กลุ่มคนไทยรักประชาธิปไตยในสหราชอาณาจักร
เวบไซต์คนไทยยูเคดอทคอม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน