แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553

แถลงการณ์ จากเครือข่ายคนเสื้อแดงในสหรัฐอเมริกา...ถึงรัฐบาลไทย

แถลงการณ์ Red in U.S.A.


วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓


สืบเนื่องจากการเจรจา ระหว่างแกนนำแนวร่วมประชาชนต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.แดงทั้งแผ่นดิน) นำโดยนายวีระ มุสิกพงศ์ และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อแก้วิกฤติข้อขัดแย้งของคนในชาติ โดยแกนนำ นปช.แดงทั้งแผ่นดินเสนอให้รัฐบาลยุมสภาคืนอำนาจให้กับประชาชน และการเจรจาจะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ มีนาคมนี้นั้น


เราในฐานะประชาชนคนเสื้อแดงที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ขอแสดงจุดยืนเคียงข้างแกนนำ นปช.แดงทั้งแผ่นดิน ขอเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์และคณะผู้กุมอำนาจบริหารราชการแผ่นดินอยู่ในขณะ นี้ยุบสภาคืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนโดยทันที


และขอเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่รัฐบาลประกาศยุบสภา


ทั้งนี้เนื่องจากไม่อาจรอให้รัฐบาลชุดปัจจุบันบริหารงานให้เนิ่นนานไป กว่านี้ ด้วยเหตุดังนี้คือ


๑. รัฐบาลขาดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ มีที่มาอย่างไม่ชอบธรรมตั้งแต่ต้น นับจากวันแรกที่รัฐบาลชุดปัจจุบันนำโดยพรรคประชาธิปัตย์ เข้าบริหารประเทศไม่เคยสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นระหว่างคนในชาติ เห็นประชาชนผู้มีความคิดต่างเป็นศัตรู เลือกปฎิบัติ ตอกลิ่มความร้าวฉานของคนในชาติจนใกล้ถึงขั้นวิกฤติสุ่มเสี่ยงต่อการนองเลิอด และการฆ่าฟันกันเองระหว่างประชาชนคนไทยด้วยกัน หากปล่อยให้รัฐบาลชุดปัจจุบันโดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะบริหารประเทศต่อไป


๒. รัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะขาดความสามารถในการบริหารประเทศด้านเศรษฐกิจอย่างสิ้นเชิง นอกจากการสร้างหนี้นับแสนล้านบาท ให้เป็นภาระของประชาชนโดยไม่มีนโยบายการหารายได้เข้าประเทศที่เด่นชัด การฉ้อราษฏร์บังหลวงปรากฎตำตาประชาชนในทุกโครงการที่รัฐบาลทำ กอบโกยผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องโดยไม่สนใจความทุกข์ยากของประชาชน หากปล่อยให้รัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะบริหารประเทศต่อไป ประเทศไทยต้องสุ่มเสี่ยงต่อการล้มละลายด้านเศรษฐกิจ


๓. รัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไม่สนใจการประชุมสภา ปล่อยให้การประชุมสภาล่มซ้ำแล้วซ้ำอีก รัฐสภาอันควรเป็นหลักแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมิได้ดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ไม่เพียงปัญหาสภาล่มซ้ำซาก กระบวนการตรวจสอบในสภาสูงกลับกลายเป็นเครื่องมือของกลุ่มที่มาจากการแต่ง ตั้งเพื่อสนับสนุนนโยบายไล่ล่าฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาล รัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ได้ทำลายศักดิ์ศรีของรัฐสภาไทยลงอย่างสิ้นเชิง นอกครอบงำแล้วยังเหยียบย่ำศักดิ์ของรัฐสภาไทยโดยส่งกองกำลังทหารติดอาวุธ เข้ายิดอาคารรัฐสภาจนไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ให้สมกับเป็นหนึ่งในสามอำนาจ สูงสุดในการบริหารประเทศ หากปล่อยให้รัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อยู่ต่อไป กลไกในการบริหารประเทศอื่นๆจะถูกครอบงำและถูกย่ำยี่จนไม่สามารถขับเคลื่อน ประเทศไปตามครรลองของอารยะประเทศได้อีกต่อไป

การยุบสภาในทันทีเพื่อคืนอำนาจอธิปไตยให้ประชาชนเจ้าของประเทศ เพื่อเลือกตั้งใหม่ จึงเป็นทางออกทางเดียวที่เหมาะสม


Red USA / Red News USA / พลังไทยใน USA / ไทยรักประเทศไทย (TLT)


วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ22 เมษายน 2553 เวลา 16:37

  ก็ไม่แน่ ว่าจะเป็นทางออกจริงว่ะ ที่ผ่านมาก็มีรัฐาบาลทีมาจากกาเลือกตั้งแต่เป็นการเลือกตั้งที่มีที่มาที่ซับซ้อน แล้วฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการทำงานของรัฐบาลก็มีจนเกิดมีเสื้อเหลือง เลือกตั้งใหม่ถ้ามีเสื้อเหลืองอีกจะทำไง เพราะความไม่เชื่อในผู้นำที่เลือกตั้งเข้ามา ทำไม เป็นงั้น ลองตริตรองดู ให้ดี ปัญหาของคนไทยและการเลือกตั้งอยู่ที่ไหน โครงสร้างทางสังคมไทย ที่เลือกตั้งผู้แทน โดยไม่ได้ดูนโยบายทางการเมือง แต่ดูตัวบุคคล แล้วตัวบุคคลที่ว่านั้นคือผู้แทนหรือนักการเมืองอาชีพ โดยเราจะพบเห็นได้ว่ามีการซื้อตัว สส. หลายครั้ง ย้ายไปซบอกพรรคที่มีเงินซื้อตัว นักการเมืองอาชีพ มาให้มากที่สุด ทำให้เกิดโกต้าผลประโยชน์ เข้ามาเป็นคณะรัฐมนตรี แล้วอยู่ในพรรคของตน แล้วกลุ่มนักธุรกิจที่เงินมากที่สุดเป็นกลุ่มของคุณทักษิณ ทำให้มีนักการเมืองในสังกัดมากแล้วได้เป็น สส. มากที่สุด ผลก็คือได้เป็นรัฐบาล แบ่งโกต้ารัฐมนตรีตามจำนวน สส. ในแต่ละกลุ่ม ถ้าไม่พอก็ซื้อหรือตกลงผลประโยชน์กับพรรคเล็ก ๆ อย่างพรรคของคุณบรรหาร มาร่วม แล้วให้โกต้ารัฐมนตรี หมดประโยชน์เมื่อใดก็ เขี่ยทิ้งอย่างเสนาะ ต่อมาไม่ว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างไรก็มีเสียงสนับสนุนทุกครั้งเพราะมีเสียงข้างมากให้รัฐสภา จึงเกิดศัพท์ที่เรียกว่าเผด็จการรัฐสภา ออกกฎหมายอะไรก็ได้ เข้าข้างธุรกิจของตนเองก็ได้ คณะรัฐมนตรีก็ไม่มีปากมีเสียงในการออกความคิดเห็นอะไร เพราะไม่ใช่เจ้าของเงินที่ซื้อ มีเพียงคุณทักษิณเท่านั้นที่ตัดสินใจ ถามว่าการตัดสินใจบริหารบ้านเมืองเพียงคนเดียวนี่แหละดาบสองคม คือถ้าดีจะได้ความรวดเร็วและเป็นเอกภาพครับ แต่ถ้ามีความต้องการอื่น ๆ ที่ซ่อนเร้น อันตรายมาก ๆ นะครับ ไม่งั้นเสื้อเหลืองไม่เกิด หรือเสื้ออื่น ๆ ไม่มี แม้แต่รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ ก็มีกล่มผลประโยชน์หนุนหลังเหมือนกัน ทั้งหมดทั้งสิ้นมีผลประโยชน์ส่วนตนเกี่ยวข้องทั้งสิ้นครับ ด้วยกลไกทางการเมือง นโยบายรัฐเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มธุรกิจได้จริง ๆ จึงเป็นที่มาของแหล่งอำนาจและแหล่งผลประโยชน์ แล้ว พวกเราเป็นใคร รู้เรื่องเบื้องหลังเหล่านั้นดีแล้ว ใช่หรือเปล่า คนไทยเรามีความพร้อมมาก น้อย แค่ไหนกับระบอบประชาธิปไตย การเดินขบวนปิดถนน สร้างความเดือดร้อน โดยมีธงว่าต้องยุบสภา ไม่งั้น ตายกันไปข้างหนึ่ง วันนี้ แล้วเลือกตั้งกันใหม่ ดีแล้วจริงหรือเปล่า ผมขอให้อ่านความเห็นผมสองรอบแล้วตอบว่า มันใช่จริง ๆ แล้วค่อยมาว่ากันว่ามันจะจริงได้ยังไงเมื่อข้อเท็จจริงของสังคมไทย โครงสร้างทางการเมือง และค่านิยมของคนในประเทศยังนิยม คนรวยมากกว่าคนดี นิยมชมชอบตัวบุคคล มากกว่าอุดมการณ์ทางการเมือง จะทำไงดี วันยุบสภาวันนี้แล้วช่วยได้ จริง ๆ ฆ่าคนไม่เห็นด้วยให้หมดแล้วจะเป็นประชาธิปไดย คุณจะลบกระทู้ผมก็ได้ แต่ขอให้คิด ผมคนไทย เรียนจบด้านกฎหมาย และบริหาร ผมไม่สบายใจ อะไรที่มันสุดโต่งมากเกินผมว่าไม่ดีทั้งนั้นแหละครับ มันต้องกลาง ๆ ไม่ใช่ต้องยุบวันนี้ ไมใช่ทหารมีอำนาจเก่าชักใยอยู่เบื้องหลังทั้งหมด แต่ไม่มีทหารไว้ขู่นักการเมืองที่คอยโกงกินไม่ได้ครับ เอาคานอำนาจกันระหว่างเงินมหาศาล กับ ลูกปืน คิดดูให้ดี ขอบคุณ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ23 เมษายน 2553 เวลา 11:33

  I saw VDO clip of Thai soldier sat and armed to fired target to people at opposit side...I believe in every news which presenting by international press. I don't believe in Govt.news. which is presented look like the series dialogs ,,just for lobbies the kid but people in the real situation that count. I need Seri Thai global network come to protect Thai people again as same as 2nd World wars with good cooperation with UN troops..come to stop terrorist and hidden terrorist which they are staying inside govt troopers & people trooppers..before more damages..

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ23 เมษายน 2553 เวลา 11:57

  Hi,,everyonelet's help to exlore the truth....who'killed Thai people..in mob red shirt in Bangkok...if you have VDO clips please send or upload to Thai people in every countries...Please don't believing in the beautifu book cover of the situation in govt.news...today you watching news just not only 2 channels ...hey! not enough..but, you must rechecking comparing with many channels Ch5,7,9,3,TPBS,and others cable news , CNN,BBC,etc...for more trust. I am very proud to be the soldier with good ethics in mind. And my life is worth after entered to be the soldier of Thailand...but ,,I can't stand on the opposit side of people,,,,because we consume the salaries earning from the people taxes..they must get best treat as nation people and more safe then we stand for fight and halmfull to them....If bad soldier killed people must be reward by jail,or execute them cause they betray the people..I don't want Thai kill Thai ,,if the enemies oppositside country to attack Thai then I will fight with them with full life power. Thai govt...is like older brothers of Red or any color of shirts...in Thailand (meant that they are your young brothers ) under best father...is the King...,,Hey! ....today what ''stupid things that older brothers act for young brother for let father to feel good and trust... no any words of apologize...no helping fund to the deaths om April 10,2010. Although last PM..Mr.Somchai W. he does not on PM.position at the moment...he still has the good spirit to visit and trip to visit the patients"""..where is our current PM..??? ask him for come up with some responsible in the April 10,2010 killed people.

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ23 เมษายน 2553 เวลา 12:15

  the the great religion only that could be heal the shame and any harms occured.....

  An elder brother always shares happiness,,toys,,money...a things..to my love younger brother...whenever my parents went to instant countries...i could be manage the family...

  The leader come with peach that one must gives, must straight forward talk both in forehan & back hand.

  The leader must promote Buddhism more than accept the great fund from out of religion for attack the nation religion. And use that fund for drive the internal political...don't sale Thai. As I know the foreigner got open lie's day only single day not full years..

  ตอบลบ

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน