แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553

จดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีและแกนนำ นปช. ต้องเร่งเจรจาเพื่อ ขจัด เงื่อนไขไปสู่ความรุนแรง คืนอำนาจให้กับประชาชน

จดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีและแกนนำ นปช.
ต้องเร่งเจรจาเพื่อ ขจัด เงื่อนไขไปสู่ความรุนแรง คืนอำนาจให้กับประชาชน

เรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)

คงไม่ สามารถปฏิเสธได้ว่า การเผชิญหน้าระหว่างรัฐบาลและ นปช. หรือกลุ่มคนเสื้อแดงในขณะนี้ ได้สร้างความตึงเครียดและร้อนแรงให้กับสังคมมากยิ่งขึ้น แม้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้นำของทั้งสองฝ่ายต่างประกาศว่าตนยินดีที่จะ เจรจาจนทำให้สังคมเกิดความหวังที่จะได้เห็นทางออกอยู่รำไร แต่เมื่อเวลาผ่านไป กลับพบว่าเจตจำนงที่จะก่อให้เกิดการเจรจาของผู้นำของทั้งสองฝ่ายนั้น ช่างอ่อนเปลี้ยเสียเหลือเกิน

พวกเรา นักวิชาการที่ปรากฏรายชื่อท้ายจดหมายนี้ มีความกังวลอย่างยิ่งต่อสภาวะตีบตันของบ้านเมืองในขณะนี้ เพราะการปล่อยให้การเผชิญหน้าระหว่างกองกำลังของรัฐบาลและมวลชนเสื้อแดง จำนวนมหาศาลดำเนินต่อไป อาจกลายเป็น เงื่อนไขที่นำไปสู่การปะทะและปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมได้ในที่สุด แม้ว่ากลุ่มคนเสื้อแดงจะได้แสดงให้ประจักษ์แก่สังคมแล้วว่าพวกเขายึดมั่นใน แนวทางสันติวิธีก็ตาม แต่เราต้องไม่ประมาทว่าสังคมไทยในขณะนี้มีมือที่มองไม่เห็นที่ รอฉกฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์เพื่อก่อการร้ายต่อรัฐบาล หรือเพื่อปราบปรามและยุติบทบาททางการเมืองของคนเสื้อแดง

ทั้งนี้ ความกังวลดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นบนความว่างเปล่า ข่าวความรุนแรงในรูปของการยิงระเบิดใส่สถานที่ต่าง ๆ ที่ปรากฏมากขึ้นทุกวัน อาจเป็นดัชนีที่เตือนสังคมว่า ระดับของความรุนแรงกำลังจะทวีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยสังคมไม่สามารถรับรู้ความจริงได้เลยว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังความ รุนแรงเหล่านี้ แต่สิ่งที่ชัดเจนก็คือ ความรุนแรงรายวันนี้กำลังทำให้รัฐบาลและกลุ่มคนเสื้อแดงรู้สึกหวาดระแวงต่อ กันมากยิ่งขึ้น และทำลายความชอบธรรมของกลุ่มคนเสื้อแดง

พวกเราในฐานะ นักวิชาการที่ห่วงใยสถานการณ์ของ บ้านเมือง เห็นว่าหากปล่อยให้สภาวการณ์ดำเนินไปเช่นนี้ ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดเหตุรุนแรงและนำไปสู่การใช้กำลังของรัฐเข้า ปราบปรามสลายการชุมนุม ซึ่งประชาชนจำนวนมากอาจได้รับบาดเจ็บล้มตายในที่สุด จึงขอเรียกร้องต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และแกนนำของ นปช. ดังต่อไปนี้

1. ให้ นายกรัฐมนตรีประกาศว่าจะยุบสภาภายใน 3 เดือน รัฐบาล ต้องไม่มองว่าการยุบสภาคือความพ่ายแพ้ แต่ควรเห็นว่านี่คือหนทางที่ดีที่สุดสำหรับปลดเงื่อนไขแห่งความรุนแรงที่ กำลังจะเกิดขึ้น ประการสำคัญ การยุบสภาคือการคืนอำนาจให้แก่ประชาชนในภาวะที่บ้านเมืองไม่สามารถก้าวต่อไป ข้างหน้าได้ ส่วนฝ่าย นปช. ไม่ควรยืนยันให้รัฐบาลยุบสภาในทันที แต่ควรให้เวลา 3 เดือนแก่รัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาและผลักดันนโยบายที่เร่งด่วนเสียก่อน

2. รัฐบาล และผู้นำ นปช. จะต้องดำเนินการเจรจา เพื่อปลดเงื่อนตายทางการเมืองโดยเร็วที่สุด โปรดอย่าพูว่าจะเจรจาเพียงเพื่อสร้างภาพความชอบธรรมให้กับฝ่ายตนเท่านั้น แต่ต้องมุ่งเจรจาเพื่อสร้างกรอบกติกาการเลือกตั้ง ที่เปิดโอกาสให้การหาเสียงเลือกตั้งของทุกฝ่ายดำเนินไปได้อย่างเสรี ปราศจากการคุกคาม

3. ให้ กลุ่มและพรรคการเมืองทุกฝ่ายต้องยอมรับผลการเลือกตั้ง และเปิด โอกาสให้รัฐบาลใหม่ได้บริหารประเทศอย่างเต็มที่ ไม่มีการล้มกระดานด้วยวิธีการนอกระบอบรัฐสภาอีกต่อไป

สิ่งที่สำคัญ ที่สุดในขณะนี้คือ การหลีกเลี่ยง ให้พ้นจากวิกฤติการเสียเลือดเนื้อของประชาชน ผู้ที่จะต้องถูกเรียกร้องก่อนก็คือรัฐบาล สำหรับ นปช.และกองทัพ เราขอเรียกร้องให้มีความเคารพในสิทธิเสรีภาพและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อย่างแท้จริง และให้ทุกฝ่ายร่วมมือกับรัฐบาลในการรักษาชีวิตและสวัสดิภาพของประชาชน ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นคนสีใดก็ตาม

ลงนามโดย

นัก วิชาการ

1. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. นิธิ เอียวศรีวงศ์ ปัญญาชนอาวุโส
3. พนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. สุชาดา จักรพิสุทธิ์ นักวิจัย
5. คำสิงห์ ศรีนอก นักเขียน
6. ธงชัย วินิจจะกูล มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน
7. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. ธีระ สุธีวรางกูร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. จันทจิรา เอี่ยมมยุรา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10. สาวิตรี สุขศรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11. ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13. ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14. ชัชวดี ศรลัมพ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15. วันรัก สุวรรณวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16. อรอนงค์ ทิพย์พิมล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17. จรัสพงศ์ คลังกรณ์ อัยการอาวุโส
18. เกษียร เตชะพีระ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19. ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
20. วิโรจน์ อาลี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
21. ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22. อัครพงษ์ ค่ำคูณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ม. ธรรมศาสตร์
23. วิภา ดาวมณี วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
24. อภิชาติ สถิตนิรมัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25. อัฐมา โภคาพานิชวงษ์ โครงการสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
26. กรีวุฒิชัย ตรีครุธพันธุ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
27. รัตนา โตสกุล คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
28. พรรณราย โอสถาภิรัตน์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
29. สุรัสวดี หุ่นพยนต์ สำนักบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
30. ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐฮาวายอิ
31. ศรีประภา เพชรมีศรี ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม ม.มหิดล
32. เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม ม.มหิดล
33. วราภรณ์ แช่มสนิท ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม ม.มหิดล
34. กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
35. สุชาดา ทวีสิทธิ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
36. องค์ บรรจุน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท ม.มหิดล
37. เนตรนภา ขุมทอง ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล
38. พรชัย เทพปัญญา สถาบันปัญญาไทย
39. เกษม เพ็ญภินันท์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
40. ฉลอง สุนทราวาณิชย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
41. สุวิมล รุ่งเจริญ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
42. การุณลักษณ์ พหลโยธิน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
43. กฤษณา ไวสำรวจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
44. ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
45. พวงทอง ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
46. นิติ ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
47. นฤมล ทับจุมพล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
48. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49. สิงห์ สุวรรณกิจ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50. จักรกริช สังขมณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
51. เวียงรัฐ เนติโพธิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
52. วิทยา สุจริตธนารักษ์ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
53. ชเนฎฐวัลลภ ขุมทอง ที่ปรึกษาศูนย์เศรษฐศาสตร์สุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
54. ทวีศักดิ์ เผือกสม สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
55. จิรวัฒน์ แสงทอง สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
56. ทวีลักษณ์ พลราชม สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
57. จีรพล เกตุชุมพล ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแพง
58. อานันท์ กาญจนพันธุ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
59. ยศ สันตสมบัติ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
60. อรัญญา ศิริผล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
61. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
62. วสันต์ ปัญญาแก้ว คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
63. สันต์ สุวัจฉราภินันท์ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
64. นิชธิมา บุญเฉลียว คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
65. อรรถจักร สัตยานุรักษ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
66. สายชล สัตยานุรักษ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
67. เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
68. สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
69. ทศพล ทรรศกุลพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
70. นัทมน คงเจริญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
71. ชาญกิจ คันฉ่อง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
72. ภูมิอินทร์ สิงห์ชวาลา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
73. พิกุล อิทธิหิรัญวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
74. อิสราภรณ์ พิศสะอาด คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
75. ธนศักดิ์ สายจำปา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
76. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
77. ศรันย์ สมันตรัฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
78. ภิญญา ตันเจริญ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
79. ยุทธพร อิสรชัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
80. ธโสธร ตู้ทองคำ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
81. สุพัตรา ตันเจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏอุดรธานี
82. พฤกษ์ เถาถวิล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
83. ธีระพล อันมัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
84. วิเชียร อันประเสริฐ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85. เสนาะ เจริญพร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
86. พลวิเชียร ภูกองไชย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
87. เนตรดาว เถาถวิล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
88. ซากีร์ พิทักษ์คุมพล สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
89. บุญสม จันทร สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
90. วิจา ตินตะโมระ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
91. ศรยุทธ์ เอี่ยมเอื้อยุทธ นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
92. นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยา สิรินธร
93. นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยา สิรินธร
94. Coeli Barry ที่ปรึกษา ศูนย์มานุษยวิทยา สิรินธร
95. บัณฑิต ไกรวิจิตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์
96. อลิสา หะสาเมาะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
97. สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
98. ดวงพร เพิ่มสุวรรณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
99. บุญสม พิมพ์หนู คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
100.ชวลิต สวัสดิ์ผล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
101.ชาตรี ประกิตนนทการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
102.พินัย สิริเกียรติกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
103.บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
104.โกวิท แก้วสุวรรณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
105.เชษฐา พวงหัตถ์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
106. ยอดพล เทพสิทธา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
107. กิตติมา เมฆาบัญชากิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
108. กานดา นาคน้อย คณะเศรษฐศาสตร์ Purdue University, U.S.A.
109. ไชยันต์ รัชชกูล สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ
110. บัณฑิต จัททร์โรจนกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
111. นภิสา ไวฑูรรย์เกียรติ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
112. ศศิประภา จันทะวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
113. บุญสม พิมพ์หนู คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
114. ชวลิต สวัสดิ์ผล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
115. สุรัสวดี หุ่นพยนต์ โครงการบันฑิตอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
116. จินตนา แซนดิแลนด์ ภาควิชาภาษาไทย Australia National University
117. วรวัตถุ์ มากศิริ มหาวิทยาลัย Fordham
118. ทรงพร ทาเจริญศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
119. ชาญ ณรงค์ บุญหนุน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นักวิชาการต่างประเทศ

120. Charles Keyes University of Washington, Seattle
121. Tamara Loos Cornell University
122. Hayao Fukui Kyoto University
123. Rachel Harrison SOAS, London
124. Susan M. Darlington Hampshire College, Amherst
125. Tyrell Haberkorn Australian National University
126. Robert B. Albritton Political Science, University of Mississippi
127 Frank K. Lehman University of Illinois
128. Benny Widyino Former UN Secretary-General's Representative to Cambodia
129. Nikki Tannenbaum Lehigh University
130. Nancy Eberhardt Knox College
131. Anne Hansen University of Wisconsin-Madison
132. Penny Van Esterik York University
133. Richard O'Conner Sewanee: University of the South
134. Sandra Cate San Jose State University
135. Alicia Turner York University
136. John Holt Bowdoin College
137.Erik Davis Macalester College
138. Pat Chirapravatti California State University, Sacramento
139. Andrew Walker Australian National University
140. Larry Ashmun University of Wisconsin-Madison
141. Ann K. Brooks Texas State University - San Marcos
142. David Streckfuss Independent Scholar
143. Carol Compton Independent Scholar
144. Leslie Woodhouse Independent Scholar
145.Richard A. Ruth US Naval Academy
146. Sudarat Musikawong Siena College
147. Rita Laugo University of Bristol
148. Steve Cohn Knox College
149. Chhany Sak-Humphry University of Hawaii-Manoa

นักวิชาการอิสระ ปัญญาชน และประชาชนทั่วไป

150. ภัควดี วีระภาสพงษ์ นักวิชาการอิสระ
151. ณรงค์เดช นวลมณี นักวิชาการอิสระทางนิติศาสตร์และทนายความ
152. เทพรัตน จันทนันท์ นักวิชาการอิสระ
153. ณัฐเมธี สัยเวช นักวิชาการอิสระ
154. อธิป จิตตฤกษ์ นักวิชาการอิสระ
155. เกษม จันทร์ดำ นักวิชาการอิสระ
156. ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร นักวิชาการอิสระ
157. วิภาส ปรัชญาภรณ์ นักวิชาการอิสระ
158. ปรีดีโดม พิพัฒชูเกียรติ นักวิชาการอิสระ
159. พิพัฒน์ พสุธารชาติ นักวิชาการอิสระ
160. ภาสกร อิ่นทุมาร นักวิชาการอิสระ
161. อดิศร เกิดมงคล นักวิจัย International Rescue Committee
162. ภูเพียง ศรีนอก
163. นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ สื่อมวลชน
164. ธัญสก พันสิทธิวรกุล ผู้กำกับภาพยนตร์
165. ภาณุ ตรัยเวช นักเขียน
166. รอมแพง ขันธกาญจณ์ นักเขียน/สื่อมวลชน
167. ธิดา ผลิตผลการพิมพ์ นักเขียน/ สื่อมวลชน
168. กฤช เหลือลมัย วารสารเมืองโบราณ
169. ชลิดา เอื้อบำรุงจิต
170. สัณห์ชัย โชติรสเศรณี
171. วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา นักเขียนและนักวิจารณ์ภาพยนตร์
172. โตมร ศุขปรีชา นักเขียน/ สื่อมวลชน
173. ชญานิน เตียงพิทยากร นักวิจารณ์ภาพยนตร์
174. คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง นักเขียนและนักวิจารณ์ภาพยนตร์
175. งามวัลย์ ทัศนียานนท์ มูลนิธิศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย
176. กิรพัฒน์ เขียนทองกุล นักศึกษปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
177. เทวฤทธิ์ มณีฉาย นักศึกษาปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า
178. ธิติพงษ์ ก่อสกุล นักศึกษาปริญญาโท สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ม.ธรรมศาสตร์
179. นครินทร์ วิศิษฎ์สิน นักศึกษาปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
180. เอกรินทร์ ต่วนศิริ นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
181. ธนันท์ อุนรัตน์ นักศึกษาปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
182. วิษณุ อาณารัตน์ ม.ธรรมศาสตร์
183. พัชร เอี่ยมตระกูล นักศึกษาปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
184. พิพัฒน์ วิมลไชยพร นักศึกษาปริญญาโท พระจอมเกล้าธนบุรี
185. ทบพล จุลพงศธร นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย
186. พุฒิพงศ์ มานิสสรณ์ นักศึกษาปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
187. สุรัช คมพจน์ นักศึกษาปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
188. พิมพ์ศิริ เพชรน้ำรอบ นักศึกษาปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
189. อันธิกา สวัสดิ์ศรี PhD student, University of Newcastle, UK
190. สุนิสา บัวละออ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ม.ธรรมศาสตร์
191. กิตติกร นาคทอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
192. นายบุญยืน สุขใหม่ กรรมกรไทย
193. ประเกียรติ ขุนพล กลุ่มเพื่อนพลเมืองอันดามัน
194. ทันตแพทย์หญิงเมธินี คุปพิทยานันท์ กรมอนามัย
195. สาคร พงศ์พันธุ์วัฒนา
196. เสริมสุข พงศ์พันธุ์วัฒนา
197. ศิริรัตน์ พงศ์พันธุ์วัฒนา
198. นพรุจ พงศ์พันธุ์วัฒนา
199. สุภา ธาราธีรเศรษฐ์
200. อนุสรณ์ ธาราธีรเศรษฐ์
201. ธนพล ธาราธีรเศรษฐ์
202. ธนภัทร ธาราธีรเศรษฐ์
203. คำรณ เฉลิมโรจน์
204. อิสรา ยมจินดา
205. วัฒนา Gshneller
206. นาย Marco Gshneller
207. ภมร ภูผิวผา
208. มินตา ภณปฤณ
209. กิตติพงษ์ ราชเกสร
210. ธีรพงษ์ สุทธิวราภิรักษ์
211. พัชรี แซ่เอี้ยว
212. ธนู จำปาทอง
213. ศุษม อรรถวิภาคไพศาลย์
214. วิชาติ สมแก้ว
215. รวินทร์นิภา การินทร์
216. สุทธรัก ขุนจำนงค์
217. นาถรพี วงศ์แสงจันทร์
218. อุษณีย์ วงศ์แสงจันทร์
219. ชยางกูร วงศ์แสงจันทร์
220. กิติคุณ โตรักษา
221. ชัยยุทธ พิพัฒนเสริญ
222. เมธี ชุมพลไพศาล
223. ธวัช งานรุ่งเรือง
224. จินดารัตน์ ทุ่งทอง
225. วนิดา ไมตรีจิตต์
226. พิชกร พิมลเสถียร
227. ธนพล ฟักสุมณฑา
228. สิโรตม์ นุตาคม
229. ตฤณ ไอยะรา
230. สราวุธ ภัทรบรรจง
231. พีระยุทธ เลขะวณิชย์
232. อาทิตย์ ศิวะหรรษาพันธ์
233. ณัฏฐา มหัทธนา
234. สงวน จุงสกุล
235. เพ็ญวดี นพเกตุ มานนท์
236. มนตรี สินทวิชัย(ครูยุ่น) มูลนิธิคุ้มครองเด็ก
237. งามวัลย์ ทัศนียานนท์ มูลนิธิศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย
238. จุฬารัตน์ ดำรงวิถีธรรม นักวิจัยอิสระ
239. เตือนสิริ ศรีนอก
240. พงศ์นเรศ อินทปัญญา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน