แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553

'' จาตุรนต์จี้รัฐเลิกใช้วิชามารจุดชนวนปราบเสื้อแดง ''

'' จาตุรนต์จี้รัฐเลิกใช้วิชามารจุดชนวนปราบเสื้อแดง ''

เมื่อ เย็นวันนี้ ที่สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย นายจาตุรนต์ ฉายแสง ได้แถลงข่าวเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล กรณีการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยของคนเสื้อแดง ว่า “ขณะนี้สังคมกำลังเป็นห่วงว่าจะเกิดความรุนแรงขึ้นใน 1 – 2 วันนี้ และต่างก็พยายามเสนอความคิดเห็น วิธีป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้น ซึ่งผมคิดว่าก็ควรจะส่งเสริมให้ทุกฝ่ายได้ใช้ความพยายามกันอย่างจริงจังต่อ ไป"

ขณะเดียวกันได้มีการโหมกระพือข่าว สร้างกระแส จนทำให้บรรยากาศทางการเมืองในขณะนี้มีความน่ากลัวจนเกินจริงไปมาก
อยาก ให้ทุกฝ่ายตั้งหลักว่า การชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพที่ได้รับการคุ้มครองโดย รัฐธรรมนูญ จึงเป็นสิ่งที่สามารถทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ก็ยังเป็นความจริงด้วยว่าในปัจจุบันผู้คนมีความเห็นที่แตกต่างกัน อย่างมาก และสังคมไทยยังไม่สามารถหาทางออกที่จะทำให้คนส่วนใหญ่ยอมรับกติกา และการปกครองอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ได้

การเคลื่อนไหวชุมนุมของประชาชนในครั้งนี้ จะมีผลอย่างไรย่อมขึ้นกับการกระทำ – ท่าทีของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ใน ส่วนของผู้ชุมนุมนั้น ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่แกนนำของนปช.และเสื้อแดงได้ทำให้เกิดความชัดเจน ขึ้นเป็นลำดับว่า การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของคนเสื้อแดงจะยึดหลักสันติวิธีเท่านั้น ซึ่งผมคิดว่าเมื่อเหตุการณ์พัฒนาไปก็ยังต้องมีความจำเป็นต้องตอกย้ำ ยืนยันแนวทางสันติวิธีอย่างจริงจังต่อไป หากมีเหตุการณ์ความรุนแรงใดๆขึ้น แกนนำเสื้อแดงควรรีบออกมาชี้แจงต่อสาธารณชนด้วยการยืนยันการเคลื่อนไหวด้วย แนวทางสันติวิธี เพื่อให้ข้อเรียกร้องเป็นที่ยอมรับของคนทั้งประเทศ

นอก จากนี้ อยากเสนอให้ระมัดระวังการแทรกแซงของมือที่สาม และการสร้างสถานการณ์ของฝ่ายรัฐบาลหรือคนของรัฐบาล ซึ่งอาจทำได้โดยการเตรียมการเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ในการบันทึกภาพ – เสียง และการส่งข่าวต่อกันที่มีประสิทธิภาพ

ในส่วนของรัฐบาล ผมเป็นห่วงว่ารัฐบาลกำลังปฏิบัติตามแผนทำลายความชอบธรรมของคนเสื้อแดงเพื่อ เอาชนะทางการเมือง จับกุม คุมขัง เพื่อดำเนินคดีรวมทั้งปราบประชาชนด้วยความรุนแรง รัฐบาลไม่ควรย่ามใจจากการที่เป็นฝ่ายประสบความสำเร็จในการจัดการกับประชาชน เมื่อสงกรานต์ที่ผ่านมาจนทำอะไรเกินเลยตามอำเภอใจ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงตามมาได้ เพราะหากรัฐบาลใช้วิชามารสารพัดเพื่อเอาชนะและปราบประชาชนจริง เรื่องก็จะไม่จบและจะลุกลามบานปลายไปยิ่งกว่าเดิม

จึงเสนอว่า รัฐบาลไม่ควรโหมกระพือข่าวให้เห็นว่าผู้ที่จะมาชุมนุมเป็นอันตรายต่อบ้าน เมืองเหมือนเป็นโจรผู้ร้าย รวมทั้ง รวมทั้งไม่ควรสร้างภาพให้ดูน่าหวาดกลัวจนเกินจริง

รัฐบาลไม่ควรปิด กั้นสื่อหรือใช้สื่อเป็นเครื่องมือของตนแต่ฝ่ายเดียว โดยเฉพาะสื่อของรัฐควรเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้เสนอความคิดเห็นของตนได้ จะได้ไม่ทำให้คนรู้สึกถูกบีบคั้นกดดันจนอาจปะทุเป็นความโกรธแค้นและตอบโต้ ได้

รัฐบาลต้องกำชับผู้เกี่ยวข้องไม่ให้สร้างสถานการณ์แล้วโยนความผิดให้แก่ผู้ชุมนุมเพื่อทำลายความชอบธรรมของผู้ชุมนุม ปัญหาเฉพาะหน้าที่ที่น่าเป็นห่วงที่สุด คือ การสร้างสถานการณ์หรือฉวยโอกาสสร้างเหตุกระทบกระทั่งหรือความรุนแรงเพื่อนำ มาใช้เป็นเหตุผลในการประกาศใช้พรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งจะทำให้รัฐบาลเข้าจัดการกับการชุมนุมด้วยวิธีต่างๆได้อย่างเบ็ดเสร็จ เด็ดขาด รวมทั้งจะทำให้การชุมนุมของประชาชนกลายเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายโดยทันที

อยาก จะเตือนรัฐบาลว่า หากรัฐบาลเดินหน้าไปในทางที่สร้างเงื่อนไขเพื่อทำลายความชอบธรรมของประชาชน เพื่อปราบประชาชน คล้ายกับที่เคยทำเมื่อสงกรานต์ปีที่แล้ว เพราะถึงแม้ว่ารัฐบาลจะได้เปรียบในทุกด้าน ทั้งกำลังอาวุธ เครื่องมือกลไก สื่อของรัฐ แต่หากรัฐบาลจัดการด้วยวิธีการที่ไม่ชอบธรรมแล้ว ไม่ว่าผลการชุมนุมจะเป็นอย่างไร ประชาชนจำนวนมากก็จะยังไม่ยอมรับกติกาและการปกครองของรัฐบาลนี้อยู่ดี และบางทีอาจจะเกิดความไม่พอใจ ไม่ยอมรับอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

โดยที่สังคมก็จะยังอยู่ในสภาพขัดแย้ง เผชิญหน้า ไม่สิ้นสุด

โดย ทีมข่าวไทยอีนิวส์
10 มีนาคม 2553

http://thaienews.blogspot.com/2010/03/blog-post_5317.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน