แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553

เหตุผล7ประการ ทำไมคนกรุงเทพฯต้องร่วมขบวนคนเสื้อแดงเสาร์20มีนาคมเพื่อสร้างประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ ?


คนกรุงหนุนเสื้อแดงสู้-บรรยากาศ คนกรุงเทพฯในย่านธุรกิจสุขุมวิท และเพลินจิตให้การต้อนรับและให้กำลังใจขบวนคนเสื้อแดงอย่างท่วมท้น ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคมนี้ กลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงจะจัดขบวนเดินทางขอบคุณรอบกรุงและเชิญชวนชาวกรุงเทพฯ ร่วมขบวนเรียกร้องอภิสิทธิ์ยุบสภา คืนอำนาจให้ประชาชนโดย แนวร่วมคนเสื้อแดง
19 มีนาคม 2553

คน กรุงเทพฯ คนในเมือง คนชั้นกลาง ผู้รักความเป็นธรรม และรักประชาธิปไตย ทั้งหลาย ควรสนับสนุนการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดง เพื่อสร้างประชาธิปไตยให้สมบูรณ์

เพราะว่า

1.การเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดง เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อรักษาระบบประชาธิปไตย ที่ ประชาชนทุกคนต้องเคารพหลักการและกติกาประชาธิปไตย ที่ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมกันของพลเมือง สะท้อนผ่านสิทธิในการออกหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงของประชาชนในการเลือกตั้งผู้ แทนราษฎรเพื่อทำหน้าที่ในรัฐสภา มีวาระการเลือกตั้งผู้บริหารประเทศที่แน่นอน ภายใต้ระบบประชาธิปไตย ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพตรวจสอบ ถ่วงดุลอำนาจรัฐ และร่วมกันพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทยให้ก้าวหน้าสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

2.รัฐบาลภายใต้การนำของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไม่ได้มาจากชัยชนะในการเลือกตั้ง แต่เป็นพรรคการเมืองเสียงข้างน้อย แม้รัฐบาลอภิสิทธิ์จะอ้างว่าเป็นรัฐบาลผสมของพรรคการเมืองในระบบรัฐสภา แต่การเปลี่ยนขั้วกลับข้างของพรรคการเมืองเดิมที่เคยร่วมกับพรรคเพื่อไทย มาร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคประชาธิปัตย์เกิดจากการหนุนหลังของเหล่าอำมาตย์ และกองทัพ การจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การนำของนายอภิสิทธิ์จึงขัดกับเจตจำนงของประชาชนส่วน ใหญ่ผู้ออกเสียงเลือกตั้ง และสวนทางกับหลักประชาธิปไตยที่ให้รัฐบาลมาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน การใช้อำนาจนอกระบบรัฐสภาเพื่อกดดันให้เกิดการเปลี่ยนขั้วย้ายข้างมาสนับ สนุนพรรคประชาธิปัตย์เป็นการทำลายหลักการประชาธิปไตย และทำให้รัฐบาลอภิสิทธ์ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนจำนวนมาก

3. การเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงได้เรียกร้องให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2550 ข้อเรียกร้องนี้จึงแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของการต่อต้านการรัฐประหารอย่างสันติ วิธี กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ 2550 มาจาการผลักดันของคณะรัฐประหารที่นิยมอำนาจแบบเผด็จการ ไม่ได้มาจากการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางเหมือนรัฐธรรมนูญ 2540 แต่ให้อำนาจกับสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหาร ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ เป็นกลุ่มคนในเครือข่ายของคณะรัฐประหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบอบอำมาตยาธิปไตย และรัฐธรรมนูญ 50 ได้ทำให้ระบบรัฐสภาล้าหลัง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนเลือกตั้งไม่มีความหมายแต่อย่างใด เพื่อให้การรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 เป็นรัฐประหารครั้งสุดท้ายในประวัติศาสตร์การเมืองไทย และเพื่อให้ระบอบอำมาตยาธิปไตยยุติการครอบงำการเมืองไทย

4. ระบบรัฐสภา ปัจจุบันถึงเวลาต้องปฎิรูปกันใหม่ ดัง จะเห็นได้ว่า สภาล่มในหลายๆ ครั้ง เนื่องจากมีอำนาจนอกระบบรัฐสภาเข้าแทรกแซงนักการเมือง นักการเมืองบางส่วนบางพรรค มักการเล่นเกมชิงไหวชิงพริบทางการเมือง มากกว่าคิดถึงการแก้ไขปัญหาของประชาชน อย่างไรก็ดี การแก้ปัญหาทางการเมืองต้องแก้ด้วยระบบรัฐสภา ไม่ใช่แก้โดยการใช้อำนาจที่มาจากนอกระบบรัฐสภา

5.การบริหารประเทศของรัฐบาลอภิสิทธิ์ ก่อให้เกิดการคอรัปชั่น และ ใช้งบประมาณไม่เหมาะสม เช่น โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทางแพทย์ จนทำให้ต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรี การจัดซื้อ GT 200 ของกองทัพ ที่มีราคาแพงและไร้ประสิทธิภาพ

6. ทางออกต่อวิกฤตความขัดแย้งในสังคมการเมืองปัจจุบัน ต้องมีการขจัดเงื่อนไขต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เช่น เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย เรื่องปัญหาความไม่เชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม เรื่องปัญหาสองมาตรฐานในการใช้กฎหมาย การยุบสภาเพื่อเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งใหม่ เพื่อคืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนในการตัดสินใจแก้ไขวิกฤตการณ์ดังกล่าว นับเป็นทางออกภายใต้ระบบ การยุบสภา เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปิดโอกาสไม่ให้มีการใช้อำนาจนอกระบบเข้ามาแก้ไขปัญหา ทางการเมือง ปิดโอกาสไม่ให้มีการรัฐประหารซ้ำ ซึ่งจะทำให้ความขัดแย้งบานปลายมากขึ้น

7 และท่ามกลางการขับเคลื่อนในประเด็น แก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญ 50 จะแก้ทั้งฉบับหรือบางมาตรา ที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคแต่ละส่วนมีข้อเสนอแตกต่างขัดแย้งกันอยู่นั้น ก็ควรให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเข้ามีส่วนร่วมตัดสินใจ โดย การผลักดัน ให้พรรคการเมืองต่างๆ ในช่วงสถานการณ์การเลือกตั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นหลังมีการยุบสภานั้น ควรชูธงแสดงจุดยืนให้ชัดเจนว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 50 หรือไม่ ? ว่าจะแก้ไม่แก้ไขอย่างไร ? มีกระบวนการมีส่วนร่วมเหมือนรัฐธรรมนูญปี40 ไหม? เพื่อเป็นนโยบายหาเสียงที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย พิจารณาเลือก และให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่ายการเมือง ต้องยอมรับผลการเลือกตั้งที่ยุติธรรม เพื่อยอมรับกติกาประชาธิปไตยในสังคมไทย

[img]http://img11.imageshack.us/img11/4232/p3172408re.jpg[/img]


ดัง นั้น ในการชุมนุมของคนเสื้อแดงแสดงพลังประชาธิปไตยรอบกรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม นี้ คนกรุงเทพฯ ควรออกมาร่วมชุมนุมแสดงพลัง หนุนช่วยด้านต่างๆ กับคนเสื้อแดง เพื่อเป็นพลังประชาธิปไตย โค่นอำมาตยาธิปไตย สร้างประชาธิปไตยให้สมบูรณ์

เพื่อไม่ปล่อยให้รัฐบาลอภิสิทธิ์เมินเฉย และอ้างว่าคนเสื้อแดง เป็นเพียงคนส่วนน้อยในสังคมไทย

Posted by นักข่าวชาวรากหญ้า at 3/19/2010 09:14:00 ก่อนเที่ยง Links to this post

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน