แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553

จดหมายเปิดผนึกถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอให้พิจารณาบทบาทตนเอง17 มีนาคม 2553


จดหมายเปิดผนึกถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอให้พิจารณาบทบาทตนเอง

เรียน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ขอให้หยุดนำมหาวิทยาลัยไปเป็นฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐ


ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศปิดตนเอง เป็นเหตุให้มีการเลื่อนสอบและหยุดการเรียนการสอนตั้งแต่ 13-16 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา และได้มีการสั่งการให้ปิดประตูมหาวิทยาลัย พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยห้ามมิให้บุคคลใดเข้า ออกนั้น


บัดนี้ได้พบข้อเท็จจริงที่น่าตกใจ และน่าสลดใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน 1 กองร้อยเข้ามาในมหาวิทยาลัย ตั้งฐานปฏิบัติการอันมีชื่อเรียก ว่า ศูนย์บัญชาการสถานการณ์ล่วงหน้า” (ศนก.สนามหลวง) ภาษาอังกฤษชื่อว่า “INCIDENCE COMMAND POST” ชื่อย่อ “ICP” โดยได้ใช้หอประชุมเล็กเป็นศูนย์ การข่าว หาข่าว กรองข่าว และวิเคราะห์ข่าวสารเพื่อประกอบแผนปฏิบัติการต่อฝูงชน ทั้งนี้พบว่ามีอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่งตัวครึ่งท่อน และมีเสื้อผ้า รองเท้า ตากแขวนใกล้บริเวณดังกล่าว ส่วนทางด้านหลังหอประชุมใหญ่ (ด้านติดสนามฟุตบอล) มีการจัดตั้งหน่วยพลาธิการ ทำครัว เพื่อปรุงอาหารส่งกำลังบำรุง พบว่ามีเตาแก๊สพร้อมคนทำครัวนับสิบคนและมีกล่องโฟมบรรจุอาหารกองเป็นพะเนิน สูงท่วมหัวกองใหญ่ โดยมีรถตู้สีขาวติดฟิล์มกรองแสง ทึบจอดเรียงราย 4-5 คันเพื่อใช้ปฏิบัติการ เมื่อนำมาประมวลกับข่าวที่อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เดินทางเข้าไปในมหาวิทยาลัยไม่ได้ เมื่อวันที่ 14 มีนาคมนี้ ณ ประตูด้านท่าพระอาทิตย์ เจ้าหน้าที่ยามไม่ให้เข้าเพราะผู้บริหารได้อนุญาตให้ทหารหนึ่งกองร้อยเข้ามา ประจำการที่มหาวิทยาลัยแล้ว


ในนามของศิษย์เก่า มธ. (ท่าพระจันทร์) ขอแสดงความเสียใจและรู้สึกรันทดเป็นที่สุด ที่ผู้บริหารอนุญาตให้มหาวิทยาลัยเป็นฐานปฏิบัติการแก่รัฐบาล โดยปกปิดมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือ แม้แต่อาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย


บัดนี้จิตวิญญาณธรรมศาสตร์กำลังถูกทำลายเพียงแค่ธรรมศาสตร์ ไม่มีบทบาทรับใช้ประชาชนก็ถือว่าขัดต่อหลักการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่ง นี้โดยสิ้นเชิง แต่นี่ผู้บริหารได้เสนอตัวช่วยเหลือคณะรัฐประหารร่างกฎหมาย ช่วยเหลือทหารล้มรัฐบาลในอดีต และวันนี้ยังยินยอมให้ใช้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นฐานปฏิบัติการ ซึ่งไม่ทราบจุดประสงค์ดังกล่าว ย่อมเป็นเรื่องน่าอับอายต่อชาวธรรมศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง


ในนามศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ ขอเรียกร้องชาวธรรมศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านของมหาวิทยาลัยโปรดร่วมกันประณามพฤติกรรมดังกล่าว และร่วมกันรณรงค์กอบกู้ชื่อเสียง และจิตวิญญาณธรรมศาสตร์กลับคืนมา

เคารพอย่างสูง


คณะศิษย์เก่า มธ.
(ปี2510-2519)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน