แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2553

องค์กรนักศึกษา-ประชาชนจี้มาร์คยุบสภาทันที กระตุกรัฐ-กสม.-40สว.-สื่อต้องยุติป้ายสีเสื้อแดงโดย ทีมข่าวไทยอีนิวส์
21 มีนาคม 2553

แถลงการณ์ทางออกวิกฤตการเมืองไทย
รัฐบาลอภิสิทธิ์ต้องยุบสภา
คืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชน


การ ต่อสู้ของคนเสื้อแดง เพื่อความยุติธรรม ความเสมอภาค เสรีภาพ เพื่อประชาธิปไตย และเพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ ภายหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 นั้น

นับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์สังคมการเมืองไทยปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ขึ้น

การ ต่อสู้ของคนเสื้อแดง ได้เปิดโปงให้เห็นถึง กลุ่มอภิสิทธิ์ชน กระบวนการยุติธรรมสองมาตรฐาน การไม่เคารพสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะคนยากคนจนในสังคมไทยทั้งในเมืองและชนบท ทั้งในเมืองหลวงและต่างจังหวัด

ระบอบการเมืองไทยที่ครอบงำสังคมการ เมืองไทยมานานนับร้อยปี ที่เรียกกันว่า ระบอบอำมาตยาธิปไตยนั้น ได้ทำให้ระบอบการเมืองไทยมีความพิกลพิการมาโดยตลอด เนื่องจากว่าเป็นระบอบที่ไม่เคารพสิทธิเสียงของประชาชนทุกชนชั้นว่ามีความ เท่าเทียมกัน ปัจจุบันมีกระบวนการแทรกแซงโดยการรัฐประหารทั้งเปิดเผยและซ่อนรูป

เรา ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า สังคมไทยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกที่ล้วนมุ่งสู่ทิศทางประชาธิปไตยที่เคารพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทุกคนเท่ากัน แต่ระบอบอำมาตยาธิปไตยนี้ยังมองประชาชนเป็นเพียงไพร่ในสังคมสมัยใหม่ มีหน้าที่ฟังคำสั่งของผู้ปกครองเท่านั้น ยังมีความคิดว่าคนไม่เท่ากัน

การต่อสู้ของคนเสื้อแดงในครั้งนี้ จึงเปรียบเสมือนสงครามทางชนชั้น ระหว่างไพร่สมัยใหม่กับผู้ปกครองอำมาตย์คร่ำครึ

อย่าง ไรก็ตาม ความขัดแย้งทางการเมืองปัจจุบันอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างน่าห่วงใยยิ่ง ถ้าตราบใดรัฐบาลไม่หาหนทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นที่ควรจะเป็นในสังคม ประชาธิปไตย

เราในนามองค์กรประชาชน ดังมีรายชื่อข้างล่างนี้ มีความคิดเห็นและข้อเสนอ ดังนี้ คือ

1. นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ต้องตัดสินใจยุบสภาโดยทันที เพื่อคืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชน ผู้เป็นเจ้าของโดยแท้จริง

2. นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ คณะรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กลุ่ม 40 สมาชิกวุฒิสภา สื่อมวลชนบางส่วน ต้องหยุดพฤติกรรมการใส่ร้ายป้ายสี และเล่นเหล่เพทุบายเพื่อบิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชนที่ต้องการประชาธิปไตยโดยการเริ่มต้นด้วยการยุบสภา

3 ภายหลังการยุบสภานั้น ขอเรียกร้องให้ทุกพรรคการเมืองเสนอนโยบายแข่งขันกัน เพื่อให้การเมืองไทยไม่ถูกครอบงำจากระบบราชการที่เป็นส่วนสำคัญของระบอบอำมาตยาธิปไตย และเพื่อให้ประชาชนพิจารณาเลือกได้อย่างแท้จริง

4 พรรคการเมืองต้องเสนอแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 50หรือไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญ 50 ให้ชัดเจน มีกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไร เพื่อให้ประชาชนพิจารณาเลือก

5. สังคมไทยต้องช่วยกันรณรงค์สร้างความเข้าใจต่อระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา ที่ ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย เป็นผู้เลือกผู้ปกครองผู้บริหารประเทศ มีวาระที่แน่นอน ทุกคนต้องเคารพกติกาประชาธิปไตย เพื่อไม่ให้อำนาจนอกระบอบ อำนาจอำมาตย์เข้ามาแทรกแซงการเมืองไทย

เครือข่ายพิทักษ์เจตนารมณ์เดือนพฤษภา
กลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมอีสาน (กสส.)
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.)
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาภาคอีสาน (สนนอ.)
สมัชชาสังคมก้าวหน้า
สหพันธ์เยาวชนอีสาน (สยส.)
สถาบันเพื่อพัฒนาเยาวชนแห่งประเทศไทย (สยท.)
สถาบันเพื่อพัฒนาเยาวชนประชาธิปไตย
องค์กรเลี้ยวซ้าย
มูลนิธิครูทิม บุญอิ้ง
กลุ่มยอป่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเถียงนาประชาคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มข้าวเหนียวปั้นน้อย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มประชาธิปไตยเพื่อรัฐสวัสดิการ

Posted by นักข่าวชาวรากหญ้า at 3/21/2010 05:54:00 หลังเที่ยง Links to this post

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน