แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553

ปู่สมคิดผนึกเครือข่ายรธน.ประชาธิปไตย จี้มาร์คทาสอำมาตย์ยุบสภา-สื่อยุติโฆษณาชวนเชื่อ


ปู่สมคิดผนึกเครือข่ายรธน.ประชาธิปไตย จี้มาร์คทาสอำมาตย์ยุบสภา-สื่อยุติโฆษณาชวนเชื่อหมายเหตุไทยอีนิวส์:พัน เอกสมคิด ศรีสังคม นักการเมืองอาวุโสผู้ยึดมั่นอุดมการณ์มาชั่วชีวิตได้ออกแถลงการณ์ในนามเครือ ข่ายสมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย 53 สาขาทั่วประเทศเรียกร้องให้รัฐบาลทาสอำมาตย์ยุบสภา เรียกร้องให้ผู้รักชาติ รักประชาธิปไตย เข้าร่วมผนึกกำลังต่อสู้ให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยอย่างแท้จริงจนถึงที่สุด และให้สื่อมวลชนเลิกทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงชวนเชื่อให้รัฐบาลโดย ทีมข่าวไทยอีนิวส์
22 มีนาคม 2553
แถลงการณ์ เครือข่ายสมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย:
ต่อต้านเผด็จการอำมาตย์/ ยึดอำนาจในการตัดสินใจของประชาชน/ ธำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย


จากเหตุการณ์ที่กลุ่มมวลมหาชนแดงทั้งแผ่นดิน นำโดยแกนนำของ นปช. เพื่อเรียกร้อง ให้รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ทาสอำมาตย์ ยุบสภาซึ่งเป็นข่าวแพร่สะพัดไปทั่วโลกนั้น เครือข่ายสมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย 53 สาขาทั่วประเทศ ในฐานะสมาชิกของชุมชนทางการเมืองนี้ มีความเห็นและข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

1. กระทำเพื่อความสามัคคีของราษฎรไทย อันไพศาล แดงทั้งแผ่นดิน ผู้รักชาติ รักประชาธิปไตย เข้าร่วมผนึกกำลังต่อสู้ให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยอย่างแท้จริงจนถึงที่สุด

2. ยืนหยัดชุมนุมเรียกร้องโดยสันติ สงบ แบบอหิงสธรรม ไปจนกว่ารัฐบาลนายอภิสิทธิ์ทาสอำมาตย์จะ ยุบสภาเพื่อบ้านเมืองจะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปรกติ

3. ขอเชิญชวนกลุ่มองค์กร หน่วยงาน ทุกภาคส่วนของประเทศ ส่งตัวแทนเข้าร่วมประกาศต่อสู้ให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยที่แท้จริง
อย่างเป็นทางการกับ เครือข่ายสมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย

4. ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์บ้านเมือง รายงานประชาชนทุกระยะ นำแนวทางการเรียกร้องประชาธิปไตยที่แท้จริง ให้รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ พ้นจากอำนาจเผด็จการแอบแฝงของอำมาตย์ โดยการ ยุบสภา

5. สื่อมวลชน มีความสำคัญยิ่ง จะต้องแสดงบทบาทที่เป็นกลางอย่างแท้จริง เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน
ทัน สถานการณ์ เช่น ทีวีไทย ช่อง 11 และเครือข่ายวิทยุ/โทรทัศน์ ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ แต่การแสดงบทบาทที่มีลักษณะยั่วยุ ขาดความเป็นกลาง เป็นเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อ ขาดความเป็นมืออาชีพ อาจเป็นเหตุให้เกิดความไม่พอใจของกลุ่มประชาชน นำไปสู่กรณีการบุกรุกสถานีวิทยุโทรทัศน์เช่นอดีต ถือเป็นอุทาหรณ์ที่สำคัญยิ่ง เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคมโดยรวม จึงขอให้สื่อมวลชนดังกล่าว ดำเนินการโดยอิสระ ปราศจากอคติ และยึดมั่นในจริยธรรมแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด

เครือข่ายสมาคมรัฐ ธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย ขอให้กำลังใจแก่ทุกคนที่มุ่งหวังในการสร้างความดีงาม และผาสุกให้แก่มวลประชาราษฎรไทยทั้งประเทศ

ด้วยศรัทธามั่นในระบอบประชาธิปไตย

เครือข่ายสมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๓

ลงนามโดย

พันเอกสมคิด ศรีสังคม ประธานเครือข่ายฯ
นายชาตวิทย์ มงคลแสน เลขาธิการเครือข่าย ฯ
ว่าที่ ร.อ.ภาดร ผลาพิบูลย์ ผู้ประสานงานเครือข่าย ฯ

ติดต่อ tcda@windowslive.com หรือโทรศัพท์ 0-2580-2000-1

Posted by นักข่าวชาวรากหญ้า at 3/22/2010 02:48:00 หลังเที่ยง Links to this post

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน