แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553

คำประกาศนักเขียนอิสระ 'คนต้องเท่ากัน'


คำประกาศนักเขียนอิสระ 'คนต้องเท่ากัน'คำประกาศนักเขียนอิสระ 'คนต้องเท่ากัน'-คน เสื้อแดงมีสิทธิได้รับการเหลียวแลจากองค์กรสิทธิมนุษยชนเมื่อถูกละเมิดเช่น เดียวกับคนไทยทุกคน คนเสื้อแดงมีสิทธิที่จะฟ้องร้องความไม่เป็นธรรมกับสังคมผ่านสื่อมวลชนเช่น เดียวกับคนไทยทุกคน และหากแม้นว่ามีเลือดแม้แต่หยดเดียวของประชาชนหยดลงสู่ผืนแผ่นดินไทย เราขอประกาศและขอเรียกร้องให้คนไทยผู้รักความเป็นธรรมทุกคน จงออกมาเคียงข้างคนเสื้อแดงบนท้องถนน เพื่อขับไล่รัฐบาลที่สนับสนุนโดยเผด็จการทหาร!!ที่มา ประชาไท

คำ ประกาศนักเขียนอิสระ ยืนยันสิทธิอันชอบธรรมในการชุมนุมโดยสันติของคนเสื้อแดง และคัดค้านการประกาศใช้ พ.ร.บ. ความมั่นคง เรียกร้องร่วมลงชื่อ

กลุ่ม นักเขียนอิสระร่วมกันลงชื่อในคำประกาศที่ใช้ชื่อว่า 'คนต้องเท่ากัน' เพื่อยืนยันสิทธิอันชอบธรรมในการชุมนุมโดยสันติของคนเสื้อแดง และคัดค้านการประกาศใช้ พ.ร.บ. ความมั่นคง โดยคำประกาศได้เรียกร้องให้ปัญญาชนและสื่อมวลชนปกป้องสิทธิเสรีภาพในการ แสดงออกทางการเมืองโดยสันติของคนเสื้อแดง นอกจากนี้ยังคัดค้านการประกาศใช้ พ.ร.บ. ความมั่นคง อย่างเด็ดขาด และคัดค้านการประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบอื่นใด รวมถึงการใช้กำลังทหารและอาวุธสงครามเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยไม่ว่ากรณี ใด ๆ

ทั้งนี้ ในจดหมายนำส่งคำประกาศ ยังได้สื่อสารถึงนักอ่านและนักเขียนที่ได้อ่านคำประกาศนี้ ร่วมลงชื่อในส่วนแสดงความคิดเห็นท้ายคำประกาศ โดยคำประกาศและรายชื่อทั้งหมดจะมีการนำไปเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์อีกครั้ง หากมีการประกาศใช้ พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน

0 0 0

คำประกาศนักเขียนอิสระ
'คนต้องเท่ากัน'


ยืนยันสิทธิอันชอบธรรมในการชุมนุมโดยสันติของคนเสื้อแดง และคัดค้านการประกาศใช้ พ.ร.บ. ความมั่นคง

เรา ขอยืนยันสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการแสดงข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลของคนเสื้อแดง สิทธิดังกล่าวเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย และเป็นไปตามหลักสากลที่คนทุกคนต้องมีความเท่าเทียมกัน

เรามีความ เชื่อว่าคนไทยทุกคนต้อง เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นองคมนตรี นักการเมือง ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ฯลฯ และขอกล่าวย้ำว่าคนเสื้อแดงเป็น คนไทยและต้องมีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองเท่าเทียมกับคนไทยทุกคนไม่มีเว้น คนเสื้อแดงมีสิทธิในการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองเช่นเดียวกับคนไทยทุกคน คน เสื้อแดงมีสิทธิได้รับการเหลียวแลจากองค์กรสิทธิมนุษยชนเมื่อถูกละเมิดเช่น เดียวกับคนไทยทุกคน คนเสื้อแดงมีสิทธิที่จะฟ้องร้องความไม่เป็นธรรมกับสังคมผ่านสื่อมวลชนเช่น เดียวกับคนไทยทุกคน

เราขอประกาศว่า รัฐบาล ต้องไม่ใช้กำลังกดความคิดเห็นที่แตกต่าง รัฐบาลต้องไม่ใช้กำลังกลั่นแกล้งทำร้ายหรือปราบปรามผู้ที่แสดงความคิดเห็น ทางการเมืองของตนโดยสันติวิธี แม้ว่ารัฐบาลจะไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นหรือข้อเรียกร้องนั้น รัฐบาลจะต้องปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ที่แสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง เช่นเดียวกับคนไทยคนอื่น ๆ

ด้วยหลักการตามคำประกาศที่กล่าวมาข้างต้น เราจึงขอเรียกร้องให้

1. ปัญญาชนและสื่อมวลชนโปรดปกป้องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองโดยสันติของคนเสื้อแดง และ พร้อมใจกันยืนยันต่อรัฐบาลว่า คนเสื้อแดงมีสิทธิและความชอบธรรมที่จะชุมนุมกันเพื่อแสดงความเห็นและข้อ เรียกร้องทางการเมืองของตนโดยสันติวิธี

2. เราขอคัดค้านการประกาศใช้ พ.ร.บ. ความมั่นคง อย่างเด็ดขาด และคัดค้านการประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบอื่นใด เราขอคัดค้านการใช้ กำลังทหารและอาวุธสงครามเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยไม่ว่ากรณีใด ๆ กองกำลังทหารจะต้องอยู่ในฐานะของผู้ช่วยเจ้าพนักงานเท่านั้น และต้องไม่ใช้อาวุธสงครามอย่างเด็ดขาด

เราขอให้รัฐบาลหยุดการใช้ พ.ร.บ. ความมั่นคง โดยเด็ดขาด การประกาศ พ.ร.บ.ความมั่นคง โดยที่ยังไม่มีเหตุอันควร ส่อให้เห็นว่า รัฐบาลต้องการสร้างบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวขึ้น ต้องการสร้างภาพอันน่ากลัวของการชุมนุมของคนเสื้อแดง และต้องการสร้างความเป็นปิศาจให้กับคนเสื้อแดง หากแม้นรัฐบาลยังดื้อดึงที่จะคงประกาศ พ.ร.บ. ความมั่นคง เพื่อเป็นการปูทางไปสู่การใช้ พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉินที่ให้อำนาจเผด็จการทหารอย่างมหาศาล เราจะถือว่ารัฐบาลและทหารมีเจตนาที่จะใช้กำลังกับผู้ที่ชุมนุมอย่างสันติ

และ หากแม้นว่ามีเลือดแม้แต่หยดเดียวของประชาชนหยดลงสู่ผืนแผ่นดินไทย เราขอประกาศและขอเรียกร้องให้คนไทยผู้รักความเป็นธรรมทุกคน จงออกมาเคียงข้างคนเสื้อแดงบนท้องถนน เพื่อขับไล่รัฐบาลที่สนับสนุนโดยเผด็จการทหาร!!!

ประกาศในนามของนักเขียนอิสระผู้เชื่อในความเท่าเทียมกันของมนุษย์

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2553

เรืองรอง รุ่งรัศมี
ประกาย ปรัชญา
มาโนช พรหมสิงห์
ภัควดี วีระภาสพงษ์
ทินกร หุตางกูร
เดือนวาด พิมวนา
วรพจน์ พันธุ์พงศ์
วาด รวี
คำ ผกา
รชา พรมภวังค์
Homo erectus
เพียงคำ ประดับความ
ภู กระดาษ
วิทยากร บุญเรือง
ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
Kannika Rachaprarop
สมาพันธ์รากหญ้าOTOP
วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา
กานต์ ณ กานท์
วัฒน์ วรรลยางกูล
ชัชวาลย์ โคตรสงคราม
มุกหอม วงษ์เทศ
อรรคพล สาตุ้ม
ปลายมนัส ลิ้มสุวรรณ
ทองธัช เทพารักษ์
อนันต์ เกษตรสินสมบัติ
ธีรภัทร เจริญสุข

Posted by นักข่าวชาวรากหญ้า at 3/10/2010 11:13:00 ก่อนเที่ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน