แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2553

พรุ่ง นี้ นักรบไซเบอร์ จากเว็บไซต์ต่างๆ ที่ถูกปิดกั้น จะไปแถลงการณ์ชุมนุมที่ ICT

คุณนักเลงโบราณได้แจ้งมาว่า ผู้ดำเนิืนการเว็บไซต์ต่างๆ ที่โดนปิดกั้นจะไปร่วมกันอ่านแถลงการณ์และุชุมนุมที่หน้ากระทรวง ICT ที่ไปรษณีย์กลาง บางรัก เวลา 14.00 น. (วันจันทร์ 19 เมษายน)

นักรบ ไซเบอร์ทั้งหลายที่ว่าง กรุณาไปร่วมกันด้วยครับ เพราะสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ICT มันเล่นพวกเรามาโดยตลอด เป็นการปิดกันเสรีภาำพในด้านข่าวสาร อย่างน่าเกลียดที่สุด

ใครว่างเชิญเลยครับ


แถลงการณ์จากพลเมืองเวบไซท์ไทย

การสื่อสาร แห่งประเทศไทยต้องยุติการปิดกั้นเวบไซท์
คืนเสรีภาพแห่งการรับรู้ข่าวสาร คืนให้ประชาชนไทยเดี๋ยวนี้
มิฉะนั้นพลเมืองเวบไซท์ไทยจะตอบโต้พวกท่านใน ทุกวิธีการ

ถึงนายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงไอซีที
และทุกคนทุก หน่วยงานที่มีส่วนในการปิดกั้นเวบไซท์

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พวกท่านในกระทรวงไอซีทีได้บังอาจปิดกั้นเวบไซท์ต่าง ๆ จำนวนมาก โดยอ้างว่า เป็นเวบไซท์ที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชน เวบไซท์จำนวนมากที่ท่านปิดกั้นนั้น ล้วนเป็นเวบไซท์ที่ประชาชนจำนวนมากมายหลายล้านคนได้ใช้เพื่อการสื่อสารความ คิดเห็นของประชาชนตามสิทธิแห่งความเป็นมุนษย์ ที่กำหนดไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกมาตั้งแต่เริ่มต้น

ทุกเวบไำซท์ที่ท่าน ปิดกั้นนั้น ล้วนให้โอกาสประชาชนทุกกลุ่มทุกความคิดเห็น ทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กันในหลากหลายมุมมอง มีข้อมูลข่าวสารรอบด้านจากทุกแนวทาง ซึ่งปรากฏชัดเจนมาตลอด แสดงเหตุผลข้อเท็จจริงที่ไม่อาจหาได้ในสื่อทั่วไปที่รู้กันดีว่าวันนี้ถูก ควบคุมโดยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ ให้สื่อข่าวสารเพื่อประโยชน์ของรัฐบาลแต่ด้านเดียว

ในขณะที่พลเมือง เวบไซท์ไทยนั้น ล้วนเป็นผู้มีความรู้ความคิด และวิจารณญานส่วนตนที่ดี รู้จักเลือกรับเชื่อหรือไม่เชื่อในข้อมูลความจริงที่ปรากฏ แต่พวกท่านกลับบังอาจปิดกั้นเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารข้อมูลที่เป็นความ จริง อันแสดงชัดว่าพวกท่านทุกคนชื่นชอบที่จะปิดหูปิดตาประชาชน อันเป็นสันดานของพวกนิยมเผด็จการที่แอบแฝงอยู่ในสังคมประชาธิปไตย

เสรีภาพ ในการรับรู้ข่าวสารนี้ เป็นที่รู้กันทั่วไปในประชาคมโลกว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชาติ ท่านและพรรคพวกไม่มีสิทธิจะปิดกั้นเวบไซท์ต่าง ๆ ขณะนี้ทั้งสิ้น หากท่านเลือกที่จะปิดกั้นเวบไซท์ที่ก่อให้เกิดปัญหาทางศีลธรรม พลเมืองเวบไซท์ไทยทุกคนจะไม่ต่อต้าน เพราะทุกคนล้วนเป็นผู้มีพื้นฐานการศึกษาที่ดีอย่างที่ท่านเองก็รู้ แต่การปิดกั้นเวบไซท์จำนวนมากที่ท่านกำลังกระทำอยู่ในขณะนี้ ไม่ใช่เวบไซท์ที่มีปัญหาดังกล่าว พวกท่านกำลังกระทำการที่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้อำนาจที่ท่านไม่มีอยู่ เป็นความผิดทางอาญาในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการโดยมิชอบ ที่มีโทษทั้งปรับและจำคุก ที่จะต้องถูกนำมาพิจารณาโทษทันทีในเวลาอันใกล้นี้

แต่เมื่อท่านยังบังอาจกระทำการปิดกั้นเช่นนี้ พลเมืองเวบไซท์ไทยขอประกาศไว้ ณ ที่นี้ว่า พวกเราสงวนสิทธิที่จะตอบโต้การกระทำอันขัดต่อกฎหมายและกฎบัตรสหประชาชาติของ ท่านในทุกวิถีทางและรูปแบบ

จงยุติการปิดกั้นเวบไซท์เดี๋ยวนี้ มิฉะนั้น เราจะเคลื่อนไหวตอบโต้พวกท่านในทุกวิธีการ เพื่อนำเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารและแสดงความคิดเห็นอันเป็นสิทธิพื้นฐานของ มนุษย์ทุกคนกลับมาสู่พลเมืองเวบไซท์ไทยด้วยตัวของพวกเราเอง

พลเมือง เวบไซท์ไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน