แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันอังคารที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2553

ชาว เสื้อแดงปารีส ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย คืนอำนาจให้กับประชาชนครั้งที่3

ชาวเสื้อแดงปารีส ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย คืนอำนาจให้กับประชาชนครั้งที่3


ชาวเสื้อแดงปารีส โดยคุณวิไลลักษณ์ สีหราช คุณมนู มิ่งใจ คุณประยุทธ โพธิษา และ เชฟ โอดี จัดชุมนุมเรียกร้องขอความยุติธรรมและประชาธิปไตย ให้รัฐบาลคืนอำนาจให้กับประชาชน เป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา จำนวน 40กว่าท่าน มีการเดินขบวนให้ชาวปารีสในย่าน Belleville (เบลวิล) ได้รับรู้ ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้าน(ฝรั่งเศส) เขามาสอบถามและให้กำลังใจกัน บางท่านก็ร่วมช่วยส่งท่อน้ำเลี้ยง แม้แต่คนลาว คนเวียต ที่อยู่ที่ปารีส ก็มาร่วมด้วยเหมือนกัน พวกเรารวบรวมส่งกำลังใจกันได้ 802 ยูโร โดยส่งผ่านมาทางคุณวีระ มุสิกฯ แล้ว

1 ความคิดเห็น:

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน