แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สถาปนาแดงไทยในEUต้านรัฐทรราชนอกประเทศ

เหตุ ใดพวกเราถึงได้ก่อตั้งองค์กรต่อต้านรัฐบาลนอกประเทศ เราสถาปนาองค์กรยืนยันแน่วแน่ในการเรียกร้องประชาธิปไตย เจตนาขอร่วมระลึกถึงวีรชนผู้เสียชีวิตที่ราชประสงค์และเรียกร้องให้รัฐบาล ไทยปล่อยตัวนักโทษการเมืองสู่อิสรภาพทันที
โดย ดีเจเบบี้ -ประสานงาน
ภาพโดย ประกอบ วงษ์ครุฑ


กรุง ปารีส,ฝรั่งเศส( 19ธันวาคม2553 ) รายงานกิจกรรมลำรึกวีรชนประชาธิปไตยไทยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส และริเริ่มจัดตั้ง กลุ่มนปช.เสื้อแดงไทยในสหภาพยุโรป( EU)

นปช.เสื้อแดงไทยใน EU เป็นองค์กรชาวบ้านจัดซึ่งต่างก็ได้ตั้งตนเองขึ้นหลังเดือนเมษายน 2552

เริ่ม ด้วยการร่วมอารมณ์ความรู้สึกอึดอัด ร่วมทุกข์ กับคนเสื้อแดงไทยต่อต้านเผด็จการ ติดต่อถักสานมวลชนจากบรรดาสมาชิก จนเข้มแข็ง ด้วยระเบียบ วินัย เดินขบวน ถือป้ายประท้วงแสดงปฏิกริยาต่อต้านรัฐบาลเผด็จการในแต่ละประเทศที่ตนอาศัย สื่อรูปธรรมกลุ่มคนเสื้อแดง ต่อสู้ด้วยความจริงตามสิทธิ แบบคนในบ้านเมืองสังคมนิยมประชาธิปไตยพึงกกระทำ และทำได้เรื่อยมา

เหตุการณ์ปราบปรามที่ราชประสงค์ในปี 2553 รัฐบาลเผด็จการได้ยิงผู้ร่วมเรียกร้องประชาธิปไตย จนเป็นข่าวไปทั่วโลก มีคนตายเกือบร้อย รวมทั้งนักข่าวต่างประเทศ และหน่วยกู้ภัย หน่วยพยาบาล ฯลฯรัฐบาลไทยตอนนี้ใช้วิชามารเผด็จการเต็มขั้นกดหัวให้ประชาชนกลัวไม่กล้า ต่อสู้ ในขณะที่โลกนี้เต็มไปด้วย คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิคส์ วิชาพันธุกรรมศาสตร์ บางประเทศเขาโคลนนิ่งมนุษย์และสัตว์ไปถึงไหนแล้ว และ บางชิ้นส่วนมาจากอวกาศก็ตกลงมา ฯลฯ ก็ได้รู้เห็น รัฐบาลไทยมางมโข่งใช้วิธีบริหาร ปรามปราบ ใส่ร้ายประชาชน เดิม ๆ กับคนถึง70 ล้านคนได้ยังไง

รัฐบาลไทยของ พศ.2553 พวกเขาเป็นขวาสุดกู่จำนวนน้อยนิด เพ้อฝันจะเปลี่ยนเป็นรัฐทหารใน พศ.2553 กับชนชั้นกลางที่กินอิ่มยังไม่รู้สึกรู้สากับฝ่ายใด แต่มีคนจำนวนมากของประเทศไทยที่พวกเขาเรียกว่า"ผู้อดอยากและโง่เขลา"เต็ม ท้องถนนทั้งในเมือง และ ชนบท

ถึงรัฐบาลอภิสิทธิ์จะตัดสินใจฆ่าไป เกือบร้อย จับขังแกนนำหลายร้อย บาดเจ็บร่วม2000 แต่ก็ยังเดินมาเต็มถนนเหมือนเดิม และกำลังเพิ่มทวี ณ เวลานี้

ฉะนั้น หากพวกเราคนไทยนอกประเทศจะปล่อยให้รัฐบาลที่ไร้ทิศทางปฏิบัติต่อประชาชนตาม ยถากรรม รังแต่จะนำเคราะห์กรรมและความรุนแรงมาสู่ประเทศชาติและลูกหลานไทย เราจำเป็นต้องรวมตัวกันต่อต้านรัฐบาลทหารของอภิสิทธิชนในสหภาพยุโรปขึ้น ชื่อว่า กลุ่ม นปช.เสื้อแดงไทยในสหภาพยุโรป

เรา สถาปนาองค์กรยืนยันแน่วแน่ในการเรียกร้องประชาธิปไตย เจตนาขอร่วมระลึกถึงวีรชนผู้เสียชีวิตที่ราชประสงค์และเรียกร้องให้รัฐบาล ไทยปล่อยตัวนักโทษการเมืองสู่อิสระภาพทันที

พิธี-ร่วมไว้อาลัยวีรชน มีคำไว้อาลัยของคุณทักษิณ ต่อ ด้วยคำทักทายจากคุณยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (คุณกาย วิชัยดิษฐ์ พูดแทนคุณพ่อ)เปิดคลิบ ต่าง ๆ ในเหตุการณ์ปราบปรามประชาชนราชประสงค์ ร่วมจัดตั้งกลุ่ม นปชเสื้อแดงไทยใน.Eu โดยโหวตจัดตั้ง ประธานรักษาการ์คือ คุณ มนูญ มิ่งชัย รองประธานรักษาการณ์แกนนำจากประเทศเดนมาร์ค คุณนิด และ คุณขวัญใจ เนตรแสงศรี กลุ่มแดงฝรั่งเศสReubaix

ในที่ชุมนุมได้ปราศรัย เรื่องราวในประเทศไทย สองมาตรฐาน ฯลฯว่า เหตุใดพวกเราถึงได้ก่อตั้งองค์กรต่อต้านรัฐบาลนอกประเทศ โดย แกนนำเสื้อแดงประเทศต่าง ๆ

ตาม ด้วยโฟนอินคุณจตุพร พรหมพันธ์ การปราศรัยจากคุณสัมฤทธ์ ตะวัน (ที่ปรึกษาประชาธิปไตย) คุณถนอม F (Inspecteur Chef DDP Paris) คุณขวัญใจ สมาชิกแกนนำ และกลุ่มแดงเสรีชน โดยคุณวิไลลักษณ์ และเพื่อนที่มีความรู้ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นร่วมงาน ร้องเพลงร่วมกัน ทานอาหารด้วยกัน และปิดการประชุม มีสมาชิกเสื้อแดง และผู้สนใจมาร่วมชุมนุมประมาณ 100 คน ร่วมออกแถลงการณ์ดังนี้....

แถลงการณ์ของกลุ่ม นปช เสื้อแดงไทยในสหภาพยุโรป :จดหมายเปิดผนึกแถลงการณ์ฉบับที่ 1

เสื้อ แดงไทยใน EU เป็นองค์กรชาวบ้านจัดตั้งตนเองขึ้นมาจากกลุ่มของแต่ละประเทศคือ ฝรั่งเศส เยอรมัน เดนมาร์ค เบลเยี่ยม หลังเหตุการณ์เมษายนเลือด พศ.2552 แต่ละกลุ่มประสานมวลชนจากบรรดาคนมีความรักประเทศชาติและอุดมการณ์เดียวกัน จนเข้มแข็ง ด้วยระเบียบ วินัย มีกิจกรรมชุมนุมแสดงพลัง เดินขบวน ถือป้ายประท้วงแสดงปฏิกริยาต่อต้านเรียกร้องความเป็นธรรมด้วยความจริง แบบคนบ้านเมืองสังคมนิยมประชาธิปไตยพึงกระทำได้ และเติบโตเป็นกลุ่ม นปช เสื้อแดงไทยในสหภาพยุโรป ปลายปี 2553

หลังเหตุการณ์ปราบปราม ประชาชนของรัฐบาลอภิสิทธิ์ชน การเคลื่อนไหวของรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะได้มีการกระทำที่เสมือนการยั่วยุและดูถูกคุกคามภาคประชาชน โดยได้ปรากฏพฤติกรรมดังต่อไปนี้

- ฝ่ายนิติบัญญัติปฏิบัติการสองมาตรฐานไม่จับผู้ก่อการร้ายยึดสุวรณภูมิ แต่ขังแกนนำเสื้อแดง ทำให้กระบวนการยุติธรรมมีมลทิน เป็นการจงใจหยามเหยียดเกียรติภูมิมนุษยชน และดูถูกศักดิ์ศรีของคนในชาติ

- รีบเร่งกวาดล้างราชประสงค์ โยกย้ายข้าราชการเพื่อแทรกแซงและตัดตอนกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับ คดีความของ ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์และครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอบสวนคดีนักข่าว ตปท.

-หลังการรัฐประหารใช้ร่าง รธน.ฉบับ 2550 ส่งเสริมอำนาจเผด็จการ มีการแทรกแซงสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม วิทยุชุมชน โดย CTC กีดกันข้อมูลข่าวสารไม่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และเป็นลักษณะของการนำชนชาติถอยหลังสู่ยุคมืด โดยไม่ใส่ใจกับการล่มจมของประเทศชาติในอนาคต

- กระบวนการยั่วยุทางการเมืองและสังคมให้เพิ่มความกดดันมากขึ้น และอาศัย พรบ.ความมั่นคง เพื่อโยกย้ายทหารสร้างเงื่อนไข ในชื่อองค์กร ศอฉ.ล้มล้างนิติรัฐ นิติธรรม และคุณธรรม การกระทำแยกทหารออกจากประชาชนของรัฐบาลทำให้เกิดกลียุคต่อชาติบ้านเมือง ถึงการวางโครงสร้างรัฐทหารซ้อนจนเป็นข่าวไปทั่วโลก

ทั้งหมดนี้เป็น ข้อพิสูจน์ว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และผู้อยู่เบื้องหลังอำนาจคงเห็นว่าประชาชนผู้เรียกร้องประชาธิปไตยเป็น ปัญหาร้ายแรงของรัฐบาลเผด็จการ กลุ่ม นปช.เสื้อแดงไทยในสหภาพยุโรป จึงแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ข้างต้น ดังต่อไปนี้

1.ให้ปล่อยตัวผู้ที่ถูกคุมขัง ในความคิดต่างทางการเมืองที่เรียกร้องประชาธิปไตยโดยไม่มีเงื่อนไข
2.รัฐบาลต้องรับผิดชอบในการสังหารหมู่ประชาชน92ศพและบาดเจ็บเกือบ2000พันรายหรือหาผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้เร็วที่สุด
3.หยดคุกคามสื่อสารมวลชน ให้อิสระในการเสนอข่าว วิทยุ โทรทัศน์และทางอินเตอร์เน็ท
4. พวกเราไม่ยอมรับ รธน.ฉบับ 2550 เพราะเขียนโดยพวกของคณะปฎิวัติ เรียกร้องให้เอา รธน.ฉบับ2540 มาใช้
5.ยกเลิก พรก ฉุกเฉินทั่วประเทศ เพื่อให้อิสระในการเสนอความคิดเห็นต่างในการพัฒนาประเทศชาติ
6.ลดบทบาทของกองทัพลง ให้รัฐบาล คืนอำนาจให้ประชาชน และเรียกร้องให้ทุกฝ่าย ต้องยอมรับผลการเลือกตั้ง

กลุ่ม นปช เสื้อแดงไทยในสหภาพยุโรป

ณ กรุงปารีส วันที่ 19 เดือน ธันวาคม

Posted by นักข่าวชาวรากหญ้า at 12/20/2010 06:17:00 หลังเที่ยง Share on Facebook

http://thaienews.blogspot.com/2010/12/eu.htmlไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน