แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บทความดีๆๆ : อำนาจของใคร

บทความดีๆๆ

redlampang

อำนาจของใครพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีผลให้ต้องยกเลิกศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณฉุกเฉิน (ศอฉ.) ไปโดยปริยาย ก็มีคำถามเรื่องงบประมาณที่นำไปใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน เพราะมีข่าวออกมาว่าใช้งบประมาณไปนับหมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก

แต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) กลับแสดงความไม่พอใจที่ถูกผู้สื่อข่าวถามในทำนองผลาญงบประมาณว่า ไม่ได้สนใจตัวเลข เมื่อได้งบประมาณมาก็แจกจ่ายให้กับหน่วยไปปฏิบัติงาน แต่ไม่ใช่เป็นหมื่นล้านแสนล้าน ถ้าอยากให้เจ้าหน้าที่ทำงาน อยากให้บ้านเมืองสงบก็เลิกเรื่องปั้นน้ำเป็นตัว เขียนเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง เพราะไม่เช่นนั้นจะไม่มีใครอยากทำงานเพื่อชาติเพราะถูกทำลายจนเกลี้ยง

ขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ก็ปฏิเสธใช้เงินนับหมื่นล้านบาท โดยยืนยันว่างบประมาณส่วนใหญ่เป็นเรื่องเบี้ยเลี้ยงที่มีกฎเกณฑ์การใช้ จ่ายอย่างชัดเ
จน รวมถึงรายงานและกำหนดเรื่องของจำนวนคน ซึ่งสามารถถูกตรวจสอบได้ แต่ทำไมไม่เปิดเผยกับสังคม

แต่นายอภิสิทธิ์ก็ย้อนผู้สื่อข่าวว่าไม่ควรถามว่าใช้งบประมาณไปเท่าไร ทั้งยังบิดเบือนการใช้งบ ประมาณให้สังคมไปถามกลุ่มคนที่ก่อความไม่สงบ ไม่ใช่มาถามรัฐบาลที่ใช้เงินเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ถ้าไม่มีเหตุการณ์ความวุ่นวายก็ไม่มีการใช้งบประมาณดังกล่าว

นายกรัฐมนตรีและ ผบ.ทบ. อาจไม่พอใจที่ตอบคำถามดังกล่าว แต่ในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีก็มีสิทธิถามนายกรัฐมนตรีและ ผบ.ทบ. เช่นกันว่า ประชาชนมีความผิดหรือที่อยากรู้ว่ารัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่รัฐนำเงินภาษีของ ประชาชนไปใ
ช้เท่าไร อย่างไร

แล้วเป็นความผิดของประชาชนหรือที่ออกมาแสดงออกทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดหากอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ แม้แต่การแสดงออกเพื่อขับไล่รัฐบาลก็ตาม

ขณะเดียวกันก็ต้องถามนายกรัฐมนตรีและ ผบ.ทบ. ว่ามีกฎหมายอะไรที่ให้อำนาจรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับเงินเดือนจาก ภาษีของประ
ชาชนไม่ต้องชี้แจงการทำงานและการใช้งบประมาณ หรือจะเอางบประมาณไปใช้จ่ายอย่างไรก็ได้ เปิดเผยก็ได้ ไม่เปิดเผยก็ได้

รัฐบาลและกองทัพคงต้องตอบสังคมมากกว่าว่าวันนี้ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบ ประชาธิปไตย
ภายใต้รัฐธรรมนูญที่ระบุว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย หรือปกครองด้วยระบอบเผด็จการภายใต้อำนาจของคณะรัฐประหาร

........................................................
จากบทบรรณาธการ
หนังสือพิมพ์ โลกวันนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน