แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

อหังการ เจ้าพ่อเชียงใหม่ บังคับชาวบ้าน ดื่มน้ำสาบาน !!


รูปภาพของอชิต อชิต


สปอตไลท์

ดูมันทำ... ทำเป็นเจ้าชีวิตชาวบ้าน ไอ้ผู้ว่าเชียงใหม่. แมร่งยากเป็นเหี้ย!

ตอนนี้เชียงใหม่มีเรื่องหนาหู เรื่องผู้ว่าคนนี้เอาเสื้อผ้าไปแจกที่อำเภอแม่ ออน กับหน่วยกาชาด แล้วมีการ บังคับให้ผู้นำหมู่บ้าน อย่างเช่น กำนัน +ผู้ใหญ่บ้าน ให้ดื่มน้ำ สาบาน จะต้อง จงรักษ์ภักดี ต่อ สถาบัน พระมหากษัตริย์ จนลูกบ้านหวาดผวากัน เรื่องนี้ รับรู้กันทั่วเชียงใหม่ จาก ข้าราชการ บางหน่วย ที่เขาไม่เห็นด้วย เล่า ปาก ต่อปาก เหตุเพิ่งเกิด ไม่นานมานี่เอง

ชื่อสกุล หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
คู่สมรส คุณอัมพร ดิศกุล ณ อยุธยา
ประวัติการ ศึกษา ศึกษาระดับประถม(รุ่นที่ 10)และมัธยมที่โรงเรียนสาธิตประสานมิตร และศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเตรียมทหารคิงส์ ออสเตรเลีย โดยสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ และปริญญาโททางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก Brigham Young University ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้เข้าศึกษาหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ไทย-ญี่ปุ่น เปรียบเทียบ ณ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น
การศึกษาอบรม โรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 28 (พ.ศ.2531)
โรงเรียนนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 28 (พ.ศ.2534)
ผู้บริหารมหาดไทยระดับ 9 รุ่นที่ 5 (พ.ศ.2540)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42 (พ.ศ.2542)

ประวัติการ ดำรงตำแหน่ง เริ่มต้นรับราชการในกองทัพบก เป็นอาจารย์ส่วนการศึกษา กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และเข้าศึกษาหลักสูตรกระโดดร่ม (ส่งทางอากาศ) รุ่นที่ 144 และหลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารม้า และได้ย้ายมารับราชการสังกัดกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2 ต.ค. 41 - 7 พ.ย. 42 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนนโยบายการเมืองการปกครองและการบริหาร สำนักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย และปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการด้านกิจการต่างประเทศ
8 พ.ย. 42 - 30 ก.ย. 46 ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีฯ กระทรวงมหาดไทย และผ่านการศึกษาหลักสูตร"นักปกครองชั้นสูง " และหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2550
1 ต.ค. 46 - 30 ก.ย. 47 ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
1 ต.ค. 47 - 3 มิ.ย. 50 ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
4 มิ.ย.50 ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 16 พ.ค. 50 - 30 ก.ย. 52 ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 10 ชช.) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตำแหน่งอื่นๆ เป็นกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
เป็นประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และ ประธานมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล
เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับ การพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา
เป็นอาจารย์พิเศษ ณ สถาบันการศึกษาหลายแห่ง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญตรา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ต.อ.จ.) สืบตระกูลใน พลเอก สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายมหาวชิรมงกุฎ(ม.ว.ม.)

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=121873557879625&set=a.119073548159626.16516.100001709430671

http://www.internetfreedom.us/thread-7115.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน