แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สัมมนาทางวิชาการ รำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยทั้งสองเหตุการณ์

alfalanla

รายการเสียงประชาชนและข้าราษฎร สถานีโทรทัศน์เอเชีย อัพเดท แถลงข่าวจัดงานเทอดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินและวันสถาปนาสมเด็จพระบรม โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

รัฐบาลไทยได้ประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี เป็น "วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน" ซึ่งตรงกับวันที่พระองค์ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี และได้ร่วมกันจัดงานเทอดพระเกียรติ...ที่ได้กอบกู้เอกราชจากพม่า ภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง และยังทรงทำศึกสงครามตลอดรัชสมัยเพื่อรวบรวมแผ่นดินซึ่งอยู่ภายใต้การปกครอง ของขุนศึ
กก๊กต่างๆให้เป็นปึกแผ่น ขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง และส่งเสริมฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมขึ้นมาใหม่

นอกจากนี้ในวันที่ 28 เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ ได้มีพระราชพิธีสำคัญในรัชกาลปัจจุบันพระราชพิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของราชอาณาจักร และพระบรมราชจักรีวงศ์ พระราชพิธีนั้น คือ พระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับรัชทายาทสืบสันตติวงศ์ ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗

การดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ตามโบราณขัตติยราชประเพณี พระองค์แรกคือ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิส สยามมกุฎราชกุมาร พระองค์ที่สองคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งต่อมาได้ทรงดำรงสิริราชสมบัติเป็น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ที่สามคือ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ถือเป็นพระองค์ที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ในโอกาสของวันสถาปนากรุงธนบุรี และการสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งตรงกับวันที่ 28 ธันวาคม คณะผู้จัดทำรายการทีวี เสียงประชาชน” “ ข้าราษฎรประจำสถานีโทรทัศน์เอเชีย อัพเดท และกลุ่มคนเสื้อแดง จึงได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาทางวิชาการ รำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยทั้งสองเหตุการณ์ เป็นการเทอดพระเกียรติและแสดงออกถึงความผูกพันธ์ระหว่างประชาชนกับสถาบัน กษัตริย์

จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ระหว่างเวลา 13.00-17.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ Convention Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล ลาดพร้าว ในงานพบกับพิธีกรรายการดังของเอเชีย อัพเดท นักการเมือง แกนนำเสื้อแดง พร้อมด้วยศิลปินประชาธิปไตยและการจับฉลากรับของขวัญปีใหม่มากมายดูเพิ่มเติม

http://www.internetfreedom.us/thread-7003.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน