แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2553

นักสิทธิมนุษยชนถูกรัฐบาลไทยปฏิเสธวีซ่า

เมื่อไม่นานมานี้เวปไซต์ World Movement for Democracy ได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาลไทยปฏิเสธวีซ่าให้กับนักเคลื่อนไหวทางสิทธิมนุษยชน

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งเวียดนาม (VCHR) และนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชน นาย Vo Van Ai และนางสาวPenelope Faulkner ถูกปฏิเสธวีซ่าเข้าประเทศไทย ทั้งนี้รัฐบาลไทยต้องการขัดขวางไม่ให้มีการจัดการประชุมเรื่องสิทธิมนุษยชน ในประเทศเวียดนามกับสมาพันธ์สิทธิมนุษยชน (IFHR) เพียงหนึ่งคืนก่อนการเดินทางเข้าประเทศไทย ทางสถานทูตไทยได้แจ้งให้นายVo Van Ai ทราบว่าเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย แม้ว่านาย Vo Van Ai จะได้รับวีซ่าก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม และทางสายการบินได้แจ้งให้นางสาวPenelope Faulkner ทราบว่าเธอไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางกับสายการบินดังกล่าว เนื่องจาก ทางสายการบินได้รับแจ้งจากเจ้าหน้ารัฐไทยว่า นางสาวPenelope Faulkner ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย

นาย Vo Van Ai และนางสาวPenelope Faulkner มีกำหนดการที่จะเดินทางมาร่วมการประชุมและอภิปรายเกี่ยวรายงานขององค์กรทั้ง สองภายใต้หัวข้อ “From ‘Vision’ to Facts: Human Rights in Vietnam under its Chairmanship of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).” โดยรายงานดังกล่าวจะกล่าวถึงเรื่องที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศ เวียดนามอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่ประเทศเวียดนามดำรงตำแหน่งผู้นำกลุ่ม ประเทศอาเซียนในปี 2553

นอกจากนี้ การที่เจ้าหน้ารัฐไทยปฏิเสธวีซ่าของบุคคลทั้งสอง ทำให้สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT) ประกาศยกเลิกการประชุมเรื่องสิทธิมนุษยชนดังกล่าว และทั้งนี้เพราะถูกกดดันจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยด้วย เช่นกัน

ตามความเห็นของ สมาพันธ์สิทธิมนุษยชน (IFHR) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งเวียดนาม (VCHR) การยกเลิกการประชุมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงอิทธิที่ประเทศเวียดนามมีต่อ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความใจแคบของรัฐบาลเวียดนามต่อการอภิปรายเรื่องสิทธิมนุษยชน และตามความเห็นของ Voice of America (VOA) ประเทศไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลายในเรื่องของการจำกัดเสรีภาพของสื่อ มวลชนในปีนี้

http://robertamsterdam.com/thai/?cat=8

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน