แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553

คลิปเสียง.งานไต่สวนสาธารณะ..ธรรมศาสตร์ (ครบทุกท่านทุกช่วง) 25-09-2553

MaySa

คลิป ธรรมศาสตร์ 25/09/10
1) การอภิปรายทางวิชาการเรื่อง "การแสวงหาข้อเท็จจริงกับกระบวนการรับผิด: กรณีการสลายการชุมนุม เม.ย. - พ.ค. 53"

2) "เวทีไต่สวนสาธารณะ" กรณีการสลายการชุมนุม เม.ย. - พ.ค. 53 โดยจะมีการไต่สวนปากคำผู้อยู่ในเหตุการณ์ "การขอคืนพื้นที่" และ "การกระชับวงล้อม" 10 เม.ย. และ 13-19 พ.ค. 53

3) คอนเสริต "เราจะไม่ทิ้งกัน"

หอประชุมศรีบูรพา ม.ธรรมศาสตร์ 25/09/10 9:00-23:00
ftp://baygon1.no-ip.org/savefiles/speedhorse/25-09-10_tu/tu-925-091534-01.WMV
ftp://baygon1.no-ip.org/savefiles/speedhorse/25-09-10_tu/tu-925-094035-02.WMV
ftp://baygon1.no-ip.org/savefiles/speedhorse/25-09-10_tu/tu-925-095846-03.WMV
ftp://baygon1.no-ip.org/savefiles/speedhorse/25-09-10_tu/tu-925-102938-04.WMV
ftp://baygon1.no-ip.org/savefiles/speedhorse/25-09-10_tu/tu-925-105940-05.WMV
ftp://baygon1.no-ip.org/savefiles/speedhorse/25-09-10_tu/tu-925-114253-06.WMV
ftp://baygon1.no-ip.org/savefiles/speedhorse/25-09-10_tu/tu-925-134041-07.WMV
ftp://baygon1.no-ip.org/savefiles/speedhorse/25-09-10_tu/tu-925-142313-08.WMV
ftp://baygon1.no-ip.org/savefiles/speedhorse/25-09-10_tu/tu-925-150948-09.WMV
ftp://baygon1.no-ip.org/savefiles/speedhorse/25-09-10_tu/tu-925-153752-10.WMV
ftp://baygon1.no-ip.org/savefiles/speedhorse/25-09-10_tu/tu-925-162814-11.WMV
ftp://baygon1.no-ip.org/savefiles/speedhorse/25-09-10_tu/tu-925-170152-12.WMV
ftp://baygon1.no-ip.org/savefiles/speedhorse/25-09-10_tu/tu-925-173400-13.WMV
ftp://baygon1.no-ip.org/savefiles/speedhorse/25-09-10_tu/tu-925-175150-14.WMV
ftp://baygon1.no-ip.org/savefiles/speedhorse/25-09-10_tu/tu-925-180517-15.WMV
ftp://baygon1.no-ip.org/savefiles/speedhorse/25-09-10_tu/tu-925-183606-16.WMV
ftp://baygon1.no-ip.org/savefiles/speedhorse/25-09-10_tu/tu-925-191648-17.WMV
ftp://baygon1.no-ip.org/savefiles/speedhorse/25-09-10_tu/tu-925-192809-18.WMV
ftp://baygon1.no-ip.org/savefiles/speedhorse/25-09-10_tu/tu-925-194426-19.WMV
ftp://baygon1.no-ip.org/savefiles/speedhorse/25-09-10_tu/tu-925-195837-20.WMV
ftp://baygon1.no-ip.org/savefiles/speedhorse/25-09-10_tu/tu-925-201527-21.WMV
ftp://baygon1.no-ip.org/savefiles/speedhorse/25-09-10_tu/tu-925-202326-22.WMV
ftp://baygon1.no-ip.org/savefiles/speedhorse/25-09-10_tu/tu-925-204556-23.WMV
ftp://baygon1.no-ip.org/savefiles/speedhorse/25-09-10_tu/tu-925-210339-24.WMV
ftp://baygon1.no-ip.org/savefiles/speedhorse/25-09-10_tu/tu-925-212245-25.WMV
ftp://baygon1.no-ip.org/savefiles/speedhorse/25-09-10_tu/tu-925-214318-26.WMV
ftp://baygon1.no-ip.org/savefiles/speedhorse/25-09-10_tu/tu-925-221248-27.WMV
ftp://baygon1.no-ip.org/savefiles/speedhorse/25-09-10_tu/tu-925-223748-28.WMV
ftp://baygon1.no-ip.org/savefiles/speedhorse/25-09-10_tu/tu-925-224603-29.WMV
ftp://baygon1.no-ip.org/savefiles/speedhorse/25-09-10_tu/tu-925-225836-30.WMV
ftp://baygon1.no-ip.org/savefiles/speedhorse/25-09-10_tu/tu-925-231803-31.WMV

เครดิตคุณ fujiko2 http://www.internetfreedom.us/showthread.php?tid=9110


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน