แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553

คำประกาศสัตยาบัน ของ นปช.แดงเชียงใหม่

เิปิดเวทีเป็นพิธีการ ด้วยการที่ ท่านรองเลขาธิการกลุ่ม นปช.แดงเชียงใหม่นำพี่น้องเสื้อแดง กล่าวประกาศสัตยาบัน

คำประกาศสัตยาบัน ของ นปช.แดงเชียงใหม่

กลุ่ม นปช.แดงเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย ขอประกาศสัตยาบันท่ามกลางพี่น้องคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายในที่นี้ และที่รับชมรับฟังอยู่ทั่วโลก

ข้อที่ 1. เราต้องการการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีประชาชนเป็นผู้ใช้อำนาจ เพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั้งมวลในประเทศ


ข้อที่ 2. เราจะต่อต้านอำนาจเผด็จการทุกรูปแบบ ต่อต้านการใช้อำนาจนอกรัฐธรรมนูญที่จะมาครอบงำบริหารจัดการประเทศชาติอย่างไม่เป็นประชาธิปไตย


ข้อที่ 3. เราขอเรียกร้องต่อประชาชนทุกคนในประเทศนี้ ทั้งผู้มีอำนาจทั้งหลายไปจนถึงประชาชนทั่วไป หากเราต้องการความเจริญรุ่งเรือง ความสงบสุข ในประเทศชาติอย่างถาวรร่วมกัน เราต้องเคารพกติกาประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ไม่ลุแก่อำนาจใช้กำลังแก้ไขปัญหา สนับสนุนแนวทางสันติวิธี และที่สำคัญต้องเคารพต่อสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกันของประชาชนทุกคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน