แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553

บีบีซี: ประเทศไทยล้าสมัยกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่ยากจนกว่าในเรื่อง 3 จี


ที่มา บีบีซี
แปลโดย ทีมข่าวไทยอีนิวส์
23 กันยายน 2553

ความพยายามในการประมูลใบอนุญาตคลื่นโทรศัทพ์ 3G ครั้งสุดท้ายถูกสกัดกั้นหลังจากมีการอุทธรณ์จากบริษัทโทรคมนาคมของรัฐ

ปราก ฎการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงสัญญาณของประเทศไทยที่กำลังตกต่ำล้าสมัยกว่าประเทศ เพื่อนบ้านที่ยากจนกว่า อย่างเช่น กัมพูชา และลาว ในเรื่องเทคโนโลยี 3G

เป็น หนึ่งในประเทศไม่กี่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังคงเริ่มต้นรู้จัก ประสิทธิภาพในยุคสมัยที่ 3 ซึ่งสามารถอัพโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

ในขณะเดียวกันที่หลายประเทศในเอเชียที่เริ่มแนะนำระบบเทคโนโลยี 4G เข้ามาแล้ว

'ประเทศสุดท้าย'

ใบอนุญาต 3G จะทำให้ผู้ประกอบการเอกชนเสียค่าใช้จ่ายต่อบริษัทของรัฐในอัตราที่ต่ำลงกว่าสัญญาเดิม

บริษัท ของรัฐ ก.ส.ท. (CAT Telecom) ได้คัดค้านว่าเอกชนจะขาดทุนและคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ (National Telecommunications Commission) ไม่มีอำนาจในการขายใบอนุญาต ซึ่งนำไปสู่คำสั่งศาลให้ผู้วางระเบียบระงับการประมูล

ประเทศไทยประชา สัมพันธ์ระบบ 3G ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 แต่ความขัดแย้งทางการเมืองและกฎหมายได้ทำให้เกิดความยืดเยื้อ กล่าวโดย ราเชล ฮาวี บี บี ซี กรุงเทพฯ

นักวิเคราะห์กล่าวว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้อาจจะทำให้การให้บริการ 3G ล่าช้าไปอีก 2 ปีข้างหน้า

เรา เป็นประเทศท้าย ๆ ของเทคโนโลยีนี้แล้ว ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา ก้าวหน้ากว่าเราแล้วปัญกิต เชาวมูล นักวิเคราะห์ตลาดหุ้นของบริษัท ซิกโก ซีคิวริตี กรุงเทพฯ กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน