แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2553

ความรับผิดชอบทางการเมืองกับการวิเคราะห์/วิพากษ์ตัวตนและผลงานของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ


จัดโดย คณะนักวิชาการเพื่อประชาธิปไตยและสันติวิธี (คปส.) และ คณะผู้นำการพัฒนาประชาธิปไตย

(
คพป.) 18/09/10 ณ.มูลนิธิ 111 ไทยรักไทย
http://www.mediafire.com/file/0xdzhy36hz...918-01.wmv
http://www.mediafire.com/file/962x80b5em...918-02.wmv
http://www.mediafire.com/file/2wywcdw9hh...918-03.wmv
http://www.mediafire.com/file/b15p3u3frz...918-04.wmv
http://www.mediafire.com/file/bkx7z5auan...918-05.wmv
http://www.mediafire.com/file/5q5f4g1m56...918-06.wmv
http://www.mediafire.com/file/5bpmbflzl7...918-07.wmv
http://www.mediafire.com/file/97231jfcav...918-08.wmv
http://www.mediafire.com/file/81u2gzdau7...918-09.wmv

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน