แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553

แถลงการณื ฉบับที่ 1

ลุงยิ้ม ตาสว่าง แถลงการณื ฉบับที่ 1 ..การณ์นี้เป็นการร่วมมือร่วมใจของคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันซึ่งคิดต่างจากรัฐบาล โดยปราศจากแกนนำ หรือนักการเมือง หากแต่บุคคลต่าง ๆ ที่มีอุดมการณ์ร่วมกันกับประชาชนคนเสื้อแดงมีความประสงค์จะร่วมเสวนา ปราศรัย หรือร่วมกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใด ให้เข้าร่วมและเป็นไปในลักษณะผู้ที่มีความคิดสอดคล้องกันในอุดมการณ์ในการแสดงออก เพื่อให้การเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นธรรมชาติของประชาธิปไตยอันบริสุทธิ์ซึ่งเกิดจากประชาชนโดยแท้จริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน