แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ครม.ค้านแผนดูแลพระวิหาร ขู่ถอนภาคีมรดกโลก


Thu, 2010-07-29 02:37


28 กรกฏาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล หลังการประชุม ครม. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงว่า ในระหว่างการประชุม ครม.มีการพิจารณาข้อเสนอแผนบริหารจัดการพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร ของที่ประชุมของคณะกรรมการมรดกโลก ที่ประเทศบราซิล โดย นายสุวิทย์ คุณกิตติ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้โทรศัพท์รายงานว่า กัมพูชาได้นำส่งเอกสารและฝ่ายเลขานุการที่ประชุมได้นำส่งร่างข้อมติที่จะ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลก


นายกฯ กล่าวว่า ในรายละเอียดโดยสรุปของร่างข้อมติและเอกสารดังกล่าว มีหลายจุดที่ทำให้เรายอมรับไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแนบสิ่งที่เรียกว่า แผนผังหรือแผนที่เข้ามาสู่การพิจารณา แม้ในรายงานของกัมพูชาจะยอมรับว่า การจะส่งแผนที่ที่เป็นข้อยุติเกี่ยวกับการบริหารจัดการแผนทั้งหมด ไม่สามารถกระทำได้เพราะต้องรอการจัดทำหลักเขตแดนตามแนวทางที่กำหนดไว้ตาม บันทึกความเข้าใจ ( MOU) ระหว่างไทย-กัมพูชา เมื่อปี 2543 ที่มีคณะกรรมาธิการร่วมชายแดน (เจบีซี) ไทย-กัมพูชาดำเนินการอยู่ก็ตาม

นาย อภิสิทธิ์ ได้กล่าวยืนยันว่า ถ้ามีการนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณา นายสุวิทย์ในฐานะผู้แทนไทยจะต้องดำเนินการแถลงคัดค้านอย่างชัดแจ้ง ถึงสิ่งที่ประเทศไทยไม่สามารถยอมรับได้ ในส่วนของการดำเนินการของคณะกรรมการมรดกโลก และหากไม่มีการรับฟังเสียงของประเทศไทย และยังมีความพยายามที่จะลงมติ ประเทศไทยก็คงไม่เข้าร่วมในการลงมติดังกล่าว และหากการลงมตินั้นมากระทบสิทธิของประเทศไทย จะไม่ยอมรับ และไม่สามารถให้ความร่วมมือได้ โดยจำเป็นต้องแสดงออกถึงการปกป้องอธิปไตย ซึ่งมติทั้งหมดจะได้มอบหมายให้ นายกษิต ภิรมย์ รมว.ต่างประเทศ ดำเนินการแจ้งต่อประธานคณะกรรามการมรดกโลกทราบ ก่อนการประชุมในวันที่ 29 กรกฎาคม

ด้าน นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่า หากกัมพูชาดึงดันจะเสนอ และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมรดกโลก ประเทศไทยจะแสดงท่าทีตอบโต้ด้วยมาตรการเด็ดขาด คือการถอนตัวจากภาคีสมาชิกของยูเนสโก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน