แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

โรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม ยำคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ เสียเละ เสียผู้เสียคนระดับโลก และชื่อเสียติดประวัติศาสตร์ตลอดกาล

Thu, 07/29/2010 - 20:33 | by ลูกชาวนาไทย | Report topic

คนดังในประเทศด้อยพัฒนา เมื่อโดนคนที่ฉลาดกว่าระดับโลกยำ เละยิ่งกว่าเละ ชื่อติดประวัติศาสตร์ไปอีกนาน
คือ ผม "ฟัง" (ไม่ได้อ่านเพราะทำเป็นไฟล์เสียงแล้ว) สมุดปกขาวของโรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม มาถึงตอนท้ายๆ แล้ว ถึงตอนที่กล่าวถึงคุณหญิงพรทิพย์ ว่าเป็นคนที่ขาดความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะการหยิบประเด็นการพิสูจน์ศพน้องโบว์ เรื่องระเบิด โดยใช้เครื่อง GT-200 ซึ่งภายหลังรัฐบาลอังกฤษไม่รับรองและจับเจ้าของบริษัทที่ผลิตเครื่องมือนี้ คุณหญิงพรทิพย์ก็ยังดื้อร้น ทำให้ขาดน้ำหนักและความน่าเชื่อถือในทางวิชาการไปทันที รวมทั้งเป็นเครื่องมือรับใช้รัฐบาลอภิสิทธิ์ ในการทำลายคนเสื้อแดง
จาก การกล่าวถึงของ อัมสเตอร์ดัม ในเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองไทย "ยุคการสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ" คุณหญิงพรทิพย์ จะมีชื่อติดประวัติศาสตร์ในทางเลวไปตลอดกาล เพราะผมเชื่อว่า "สมุดปกขาวการสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ" จะเป็นเอกสารอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ให้กับนักวิชาการรุ่นหลังใช้เป็นข้อ อ้างอิงสำหรับการสืบค้นประวัติศาสตร์ในช่วงนี้ เพราะรวบรวมไว้สมบูรณ์และดีมาก
คุณหญิงพรทิพย์ ก็ได้เป็น "คนไม่ตาย" ในประวัติศาสตร์แล้ว แ่ต่มีชื่อเสียงในทางเลว อีกร้อยสองร้อยปี มันก็ยังอยู่ ไม่มีทางลบออกไปได้
ก็เป็นเกียรติประวัติครับ สำหรับคนเกิดมาในชาติหนึ่ง ที่จะได้มีชื่อในเอกสารสำคัญ ภาคภาษาอังกฤษเสียด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน