แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ขออนุญาติ PR ปฏิทินกิจกรรมในช่วงปลาย เดือนมิถุนายนนี้

Tewarit Bus ManeechayJune 21, 2010 at 8:26pm**หากท่านใดได้ รับแล้วหรือ E mail ฉ.นี้รบกวนชีวิตปกติสุขของท่านภายใต้ พรก.ฉุกเฉิน ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ครับ ^_^

ตาสว่างกับ "Espresso Shot เชิญร่วมเสวนา+ชมสารคดี "เกาหลีเหนือ ท่านผู้นำ และ Propaganda"
วันที่: 22 มิถุนายน 2010
เวลา: 16:30 - 19:00
สถานที่: ห้อง 207 ตึก 2 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดูรายละเอียดงานและแสดงเจตจำนง เข้าร่วมได้ที่ http://www.facebook.com/event.php?eid=116032901774913&index=1

"งาน เสวนาเรื่อง "ปัญหาการเมืองไทยในรอบศตวรรษ"
วันที่: 24 มิถุนายน 2010
เวลา: 13:00 - 16:00
สถานที่: ห้อง 2411 ชั้น 4 ตึกคณะมนุษยศาสตร์ (อาคาร 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประชาสัมพันธ์งานเสวนา วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2553 เวลา http://www.facebook.com/l/084e6KuH51wSW_xyldnLni2od0A;13.00-16.00
ห้อง 2411 ชั้น 4 ตึกคณะมนุษยศาสตร์ (อาคาร 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จัดโดย คณมนุษยศาสตร์ มหาวิทยลัยรามคำแหง ร่วมกับ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศ ไทย (สนนท.)

ดูรายละเอียดงานและแสดงเจตจำนงเข้าร่วมได้ที่ http://www.facebook.com/event.php?eid=129715687059651


"คือ ผู้อภิวัฒน์ ๒๔๗๕ ละครเวทีรอบพิเศษ"
วันที่: 24 มิถุนายน 2010
เวลา: 15:00 - 17:30
สถานที่: สถาบันปรีดี พนมยงค์ สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) กทม.
สู่110 ปี ชาตกาลรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์
"พระจันทร์เสี้ยว การละคร" เสนอการกลับมาอีกครั้งของ ละครเวทีชีวประวัติ "ปรีดี พนมยงค์" รอบพิเศษไม่เสียค่าบัตรเข้าชมเฉพาะบ่าย 15.00 น. วันที่ 24 มิถุนายนนี้
ดูรายละเอียดงานและแสดงเจตจำนงเข้าร่วมที่ facebook ได้ที่ http://www.facebook.com/event.php?eid=129628027064801"การ สัมมนาเปิดตัวหนังสือ การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475"
วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2553
เวลา: 13:00 - 17:00
สถานที่: ห้อง 103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ดูรายละเอียดงานและแสดงเจต จำนงเข้าร่วมที่ facebook ได้ที่http://www.facebook.com/event.php?eid=132800910063250&index=1


"ละคร เวที เรื่อง หนูน้อยหมวกแดงกับยักษ์หน้าหล่อ"
วันที่: 4 กรกฎาคม 2010
เวลา: 15:00 - 17:00
สถานที่: มูลนิธิ 14 ตุลา แยกคอกวัว ถนนราชดำเนิน
ดูรายละเอียดงานและแสดงเจตจำนงเข้าร่วมได้ที่ http://www.facebook.com/event.php?eid=132299823456448&index=1

เสวนา เรื่อง "ปัญหา การเมือง ไทย ใน รอบ ศตวรรษ"

24 มิ.ย 53 เวลา 13.00-16.00 ห้อง 2411 ชั้น 4 ตึกคณะมนุษยฯ(อาคาร 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโดย คณะมนุษยฯ ม.รามฯ ร่วมกับ สนนท. วิทยากรโดย ดร.พิชญ์ วงศ์สวัสดิ์, ดร.บันฑิต จันทร์โรจนกิจ, อ.ณฐิญาณ์ งามขำ, คุณพ่อสังวาลย์ บุญส่ง, นายอนุธีร์ เดชเทวพร 24 มิ. ย เวลา 13.00-16.00 ห้อง 53 April 2411 ชั้น ตึก คณะ มนุษย ฯ (อาคาร 2) มหาวิทยาลัย รามคำแหง จัด โดย คณะ มนุษย ฯ ม. ราม ฯ ร่วม กับ สน นท. วิทยากร โดย ดร. พิชญ์ วงศ์ สวัสดิ์, ดร. บัน ฑิ ต จันทร์ โร จน กิจ, อ. ณ ฐิ ญา ณ์ งาม ขำ, คุณ พ่อ สังวาล ย์ บุญส่ง, นาย อนุ ธี ร์ เดช เทว พร

ดำเนิน รายการโดย อ.จีรพล เกตุจุมพล ดำเนิน รายการ โดย อ. จี ร พล เกตุ จุมพล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน