แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

กำหนดการรำลึก 78 ปี 24 มิถุนายน 2475 วัน ก่อกำเนิดประชาธิปไตย



หมุดคณะราษฎร ลานพระบรมรูปทรงม้า

05.00-07.00 น. รำลึก 24 มิถุนายน 2475 วันก่อกำเนิดประชาธิปไตย ร่วม กันอ่านแถลงการณ์ บทกวี วางดอกไม้ พวงมาลัย

ณ ห้อง 2411 ชั้น 4 ตึกคณะมนุษยฯ ม.รามฯ จัดโดยคณะ มนุษย์ฯ ม.รามฯ ร่วมกับ สนนท.

13.00-16.00 . เสวนาเรื่อง "ปัญหาการเมืองไทยในรอบศตวรรษ"
วิทยากรโดย ดร.พิชญ์ วงศ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาตร์ จุฬาฯ, ดร.บันฑิต จันทร์โรจนกิจ คณะรัฐศาสตร์ ม.รามฯ, อ.ณฐิญาณ์ งามขำ คณะมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต, คุณพ่อสังวาลย์ บุญส่ง ตัวแทนชุมชนชาวบ่อนไก่ และนายอนุธีร์ เดชเทวพร เลขา สนนท. ดำเนินรายการโดย อ.จีรพล เกตุจุมพล ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราม


กำหนดการ สัมมนาเปิดตัวหนังสือการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475
24 มิถุนายน 2553 ห้อง 103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
13.00 – 13.15 น.ลงทะเบียน
13.15 – 13.30 น. รศ. ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน
13.30 น.- 14.15น. กล่าวนำ การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 (ชั่วคราว)
โดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์ คณะนิติฯ ม.ธรรมศาสตร์
14.15-14.30 น. แนะนำหนังสือการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 โดย ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
14.30- 16.30 น. เสวนาพรมแดนการเมือง พรมแดนความรู้ ของการปฏิวัติสยาม พ.ศ.2475
ชาตรี ประกิตนนทการ คณะสถาปัตยฯ ม.ศิลปากร
ณัฐพล ใจจริง คณะมนุษยฯ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา
ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการอิสระ ด้านรัฐศาสตร์
ปิย บุตร แสงกนกกุล คณะนิติฯ ม.ธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดยประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
16.30-17.00 น.กล่าวปิด โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์

ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ เลขที่ ๖๕/๑ ถนนสุขุมวิท ๕๕ (ทองหล่อ)
จัดโดย คณะกรรมการจัดงานครบรอบชาตกาล ๑๑๐ ปีรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ สถาบันปรีดี พนมยงค์
๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน
๑๓.๒๐ น. พิธีเปิด ห้องแห่งแรงบันดาลใจ ปรีดี พนมยงค์ (นิทรรศการถาวร)
โดย คณะกรรมการอำนวยการจัดงานครบรอบชาตกาล ๑๑๐ ปีรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์
๑๔.๐๐ น. การแสดงปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ ประจำปี ๒๕๕๓ เรื่อง พุทธศาสนา กับ ปรีดี พนมยงค์
โดย พระฌานิพิทย์ อินฺทจารี
๑๕.๐๐ น. การแสดงละครเวทีเรื่อง คือผู้อภิวัฒน์” (รอบพิเศษ) โดย พระจันทร์เสี้ยวการละคร
๑๖.๔๕ น. จบรายการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน