แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553

** มูลนิธิบ้านเลขที่ 111 ฝากประกาศมายังคนเสื้อแดงทุกท่านครับ **

Sun, 06/27/2010 - 20:42 | by ทิดมา | Vote to close topic

ตามที่มูลนิธิฯได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บตั้งแต่เหตุการณ์ เม.ย. ปีที่แล้ว
จนถึงเหตุการณ์ในปีปัจจุบัน
ปรากฏในขณะนี้ เงินที่ได้รับบริจาคเข้ามามีจำนวนน้อยมาก
ไม่พอเยียวยาผู้บาดเจ็บและครอบครัวซึ่งมีเป็นจำนวนมาก
ทางมูลนิธิจึงใคร่ขอความกรุณาจากคนเสื้อแดงทุกท่าน
ขอได้โปรดบริจาคเงินคนละเล็กคนละน้อยตามกำลัง
เพื่อช่วยเหลือคนเสื้อแดงและครอบครัวที่ได้รับบาดเจ็บ
จากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมของรัฐบาลดังกล่าวแล้วข้างต้น

โดยสามารถบริจาคเข้า
บัญชีช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 13 เม.ย 2552 ”
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขานางเลิ้ง
บัญชีเลขที่ 062 – 2 – 41611 – 5
และติดต่อสอบถามได้ที่มูลนิธิบ้านเลขที่ 111
โทร 02 – 6270909 ต่อ 5016 หรือ 5018

ขอกุศลผลบุญที่ทุกท่านได้ร่วมกันบริจาคในครั้งนี้
นำมาซึ่งผลสำเร็จของคนเสื้อแดงที่ได้ตั้งปณิธานเอาไว้ทุกประการ

ป.ล.ในระยะแรกนี้จะขออนุญาต Update กระทู้ทุกวัน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน