แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ต้นปี54รู้ใครถูก-ผิดองค์กรต่างชาติเตรียมเปิดผลสอบสลายแดง


ฮิวแมนไรท์วอทช์เตรียมเปิดเผย
รายงานผลการสอบสวนเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองในไทยฉบับเต็ม
ที่มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษภายในเดือน ม.ค. ปีหน้า
ระบุจะทำให้รู้การพัฒนาของสถานการณ์แต่ละช่วง และจะบอกชัดเจนว่า
ใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละเหตุการณ์
เผยการหาข้อมูลทำได้ยากเพราะ ศอฉ. สั่งเด็ดขาดห้ามให้ก่อนได้รับอนุญาต
ทำให้องค์กรระหว่างประเทศอื่นๆไม่สามารถเข้ามาสอบหาข้อเท็จจริงได้
ด้านผู้ประสานงานศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมฯ
เฉ่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและนักสิทธิมนุษยชนในไทยมีอคติกับคนเสื้อแดง
จนไม่ทำงานของตัวเองอย่างตรงไปตรงมา
ญาติผู้เสียชีวิตหวังคนระดับสูงที่จะรับรางวัลนักสิทธิมนุษยชนดีเด่นประจำปีนี้
แสดงบทบาทให้สมกับเป็นผู้ได้รับรางวัล

นายสุนัย ผาสุก ที่ปรึกษาฮิวแมนไรท์วอทช์ประจำประเทศไทย กล่าวถึง
กรณีที่ศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมกรณี เม.ย.-พ.ค. 2553
(ศปช.) ออกมาระบุรัฐบาลไทยขัดขวางไม่ให้องค์กรระหว่างประเทศ
เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังเหตุการณ์สลายการชุมนุมทางการเมือง
ที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากว่า
ท่าทีของรัฐบาลไทยมีจุดยืนตั้งแต่ต้นที่จะไม่ให้องค์กรระหว่างประเทศไม่ว่า
จะเป็นกาชาดสากล องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) และเอ็นจีโอ
เข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกระทำของฝ่ายใด


แฉ ศอฉ. สั่งห้ามหน่วยงานให้ข้อมูล

ในส่วนของฮิวแมนไรท์วอทช์ได้เปรียบตรงที่ได้เข้ามาเร็วกว่าองค์กรระหว่างประเทศอื่น

จึงมีโอกาสตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าว
และท่าทีของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ในขณะนั้น
ไม่ได้แข็งเหมือนในปัจจุบัน เพราะขณะนี้ ศอฉ. ไม่ให้หน่วยงานต่างๆเผยแพร่ข้อมูล
โดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น ใครเข้ามาในช่วงปัจจุบันโอกาสที่จะได้ข้อมูลคงจะยาก
ที่ปรึกษาฮิวแมนไรท์วอทช์ประจำประเทศไทยกล่าว

ต้นปีหน้าเปิดผลสอบข้อเท็จจริง

นายสุนัยกล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายงาน คิดว่า
ภายในต้นปี 2554 ประมาณปลายเดือน ม.ค. คงจะเปิดเผยรายงานฉบับเต็ม
ที่มีจำนวนเกือบ 100 หน้า ให้สาธารณชนรับทราบได้
ซึ่งคงใกล้ๆกับที่คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง
เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ที่มี ศ.คณิต ณ นคร เป็นประธาน
จะเผยแพร่รายงานเบื้องต้นออกมา

จะชี้ชัดใครต้องรับผิดชอบเรื่องใด

ข้อสรุปของรายงานที่จะออกมาเราได้ตรวจสอบเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และการใช้ความรุนแรง จะชี้มูลไปที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
โดยจะดูตั้งแต่เหตุการณ์ที่มีการใช้ความรุนแรง ไม่ใช่ดูเฉพาะช่วงใดช่วงหนึ่ง
ดังนั้น จะได้เห็นภาพของพัฒนาการว่าเหตุการณ์ในแต่ละช่วง
ฝ่ายใดจะต้องรับผิดชอบความรุนแรงที่เกิดขึ้นมากกว่ากัน
ผมขอให้รอดูรายงานฉบับเต็มที่จะเผยแพร่ออกมา
ซึ่งจะมีการพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษนายสุนัยกล่าว

ย้ำมีรายละเอียดครบทุกประเด็น

ที่ปรึกษาฮิวแมนไรท์วอทช์ประจำประเทศไทยกล่าวอีกว่า
รายงานดังกล่าวจะมีการสรุปบทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐว่า
การตัดสินใช้กำลังและใช้กระสุนจริงมีความชอบและเหมาะสมกับเหตุการณ์หรือไม่
นอกจากนี้ยังได้มีการตรวจสอบเรื่องกองกำลังชุดดำว่ามีความเกี่ยวข้อง
และโผล่ขึ้นมาอย่างไรในขั้นตอนไหน
หรือเรื่องของการ์ดบางกลุ่มที่มีเรื่องของการใช้อาวุธอยู่ก็ต้องมีการตรวจสอบในส่วนน
ั้นด้วย
การตรวจสอบเหตุการณ์สลายการชุมนุมจึงต้องมีการตรวจสอบทั้งกระบวนการ

เฉ่งกรรมการสิทธิฯไม่ทำหน้าที่

ด้านนายชัยธวัช ตุลาธน ผู้ประสานงาน ศปช. กล่าวถึง
ท่าทีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและนักสิทธิมนุษยชน
ในการช่วยเหลือกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)
แดงทั้งแผ่นดินที่ถูกจับคุมขังว่า องค์กรเหล่านี้ใช้อคติทางการเมือง
ที่มีต่อคนเสื้อแดงอยู่เหนือหลักการเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งตรงนี้กำลังเป็นปัญหา
เพราะจะเห็นได้ว่าองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนค่อนข้างเงียบมาก
และหลายครั้งมีท่าทีไปในทางที่เป็นประโยชน์กับรัฐบาล

เลี่ยงพูดเรื่องสำคัญของปัญหา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯและนักสิทธิมนุษยชนต่างๆ
มักพูดเรื่องที่ไม่ได้เป็นแกนสำคัญของปัญหา
แม้จะมีบ้างที่ออกมาพูดเรื่องการให้สิทธิในการประกันตัวคนเสื้อแดง
การช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบเล็กๆน้อยๆ
การไปช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม
แต่ถูกจับหรือได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุม
ซึ่งนั่นเป็นเพียงประเด็นปลีกย่อย แต่ประเด็นที่เป็นใจกลางของปัญหากลับไม่พูดถึง
และพยายามที่จะไม่แตะ เป็นสิ่งที่น่าเสียใจและกำลังเป็นปัญหาอยู่
เมื่อพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนนายชัยธวัชกล่าว

หาทุนช่วยนักศึกษาเสื้อแดงพ้นคุก

ผู้ประสานงาน ศปช. กล่าวว่า วันที่ 11 ธ.ค. นี้สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.)
และสำนักงานสังคมก้าวหน้าจะจัดงานเพื่อระดมเงินไปช่วยเหลือ
นายวิษณุ กมลแมน แนวร่วมคนเสื้อแดงที่พ้นโทษออกมา
โดยใช้ชื่อว่า ความจริงหลังลูกกรง ผมถูกจำคุก 6 เดือน เพราะบัตร นปช.
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยนายวิษณุถูกจับเพราะมีบัตร นปช. อยู่
ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนว่ากระบวนการจับกุมและกระบวนการยุติธรรมของไทยมีปัญหา
มาก
ซึ่งงานนี้จะเปิดเผยข้อเท็จจริงว่าการจับกุมเป็นอย่างไร

หวังคนได้รางวัลปีนี้แสดงบทบาท

นายพันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ บิดาของนายสมาพันธ์ ศรีเทพ
ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อเดือน พ.ค. กล่าวว่า
ในวันที่ 10 ธ.ค. ของทุกปีถือเป็นวันสิทธิมนุษยชนโลก
และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ประกาศให้เป็นวันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย
ซึ่งมีหลายองค์กรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนต่างๆ หวังว่า
ผู้ที่จะได้รับรางวัลจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯในวันนั้น
ซึ่งทราบมาว่าจะเป็นคนระดับสูงของบ้านเมือง
อาจจะต้องมาช่วยกันเรียกร้องเรื่องสิทธิมนุษยชน
และพูดถึงความเป็นธรรมของผู้ต้องขังที่ถูกละเมิด
สิทธิขั้นพื้นฐานในการได้รับการประกันตัว
สิทธิการได้รับการรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง รวมถึง
การถูกละเมิดสิทธิในระหว่างการจับกุมคุมขังที่ใช้ความรุนแรง

ต้องช่วยกันพูดเรื่องละเมิดสิทธิ

ผมหวังว่าผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนั้นน่าจะพูดถึงเรื่องเหล่านี้
โดยเฉพาะผู้หญิงและผู้เยาว์หลายคนยังเป็นนักศึกษาอยู่ที่ถูกจับและถูกละเมิดหลายๆอย่
าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผู้ต้องขังหญิงและนัก ศึกษาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชุมนุมของคนเสื้อแดง
แค่มาแสดงสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
แต่ถูกจับ ถูกควบคุม ถูกคุกคาม และถูกละเมิดสิทธิหลายอย่าง
จึงหวังให้ผู้ที่ได้รับรางวัลหยิบเรื่องนี้มาเป็นประเด็นทางสังคม
จะทำให้เรื่องสิทธิมนุษยชนมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นนายพันธ์ศักดิ์กล่าว

http://www.dailyworldtoday.com/newsblank...ws_id=8788

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน