แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ขอเชิญร่วมการสัมมนา เรื่อง “ทางออกประเทศไทย–ฟังเสียงประชาชนคนสามสี” (ครั้งที่ 2)


Palrak

ขอเชิญร่วมการสัมมนา เรื่อง ทางออกประเทศไทยฟังเสียงประชาชนคนสามสี” (ครั้งที่ 2)

ชมรมประชาธิปไตยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการสัมมนา เรื่อง ทางออกประเทศไทยฟังเสียงประชาชนคนสามสี” (ครั้งที่ 2)

ณ ห้องธาราเทพฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กทม.

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.0017.00 น.

วิทยากร

ดร.วิบูลย์ แช่มชื่น สมาชิกวุฒิสภา 2543-2549

อาจารย์ ชิงชัย มงคลธรรม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์- อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

อาจารย์ วันชัย พรหมภา นักวิชาการ ชมรมประชาธิปไตยแห่งชาติ

ส.ว. เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา

พลตรี ณพล คชแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

ขอเชิญผู้เข้าร่วมลงทะเบียนและแจ้งความประสงค์ในการแสดงความเห็นที่

โทร. 02-934-9388-9; 083-705-1234; 083-706-1234

Email: rednews09@hotmail.com

ชมการถ่ายทอดสดทาง : www.19-may.com; http://thaivoice.org

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน