แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

'ค่าปฎิรูปไทย' ชุดอานันท์-ประเวศ ราว 1.2 พันล้าน นายกฯ หวั่นถูกครหาเงิน สสส.


Sat, 2010-11-27 17:10

เมื่อ วันที่ 25 พ.ย.53 นพ.มารุต มัสยวณิช รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ครม. เห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนองบประมาณในการทำงานของ ของคณะกรรมการปฎิรูป(คปร.)ที่มีนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน และคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป(คสป.) ที่มีนพ.ประเวศ วะสี เป็นประธาน โดยเป็นแผนการใช้งบประมาณปี 2554-2556 โดยงบประมาณจะมาจาก 2 ส่วนคือ ส่วนแรกจากการสนับสนุนจากภาครัฐ 565,470,000 บาท อีกส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนจากภาคีต่างเป็นเงิน 622,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,187,470,000 บาท ส่วนในปี 2554 ครม.ได้เห็นชอบกรอบวงเงิน 187,470,000 บาท

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับแผนการใช้งบประมาณจำนวน 187,470,000 บาท ในปี 2554 นั้นแบ่งเป็นของ คปร. 57,780,000 บาท มาจาก 1.กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูป 26,100,000 บาท 2สสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นวิชาการและนโยบายภายใต้ คปร. 10,000,000 บาท 3.งานสนับสื่อสารสังคมของคปร. 14,480,000 บาท 4.ประชุม 80 ครั้งๆ ละ 90,000 บาท รวม 7,200,000 บาท

ขณะที่คสป.มีแผนการใช้งบประมาณ ทั้งหมด 110,880,000 บาท ประกอบด้วย 1.กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของคสป.ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาค ส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูป 18,000,000 บาท 2.กิจกรรมสมัชชาปฏิรูประดับชาติปีละ 1 ครั้ง 23,520,000 บาท 3.งานสนับสนุนการดำเนินการของเครือข่ายต่างๆ 25,000,000 บาท 4.งานสนับสนุนเครือข่ายภายใต้คสป. 25,000,000 บาท 5.งานสนับสนุนการขับเคลื่อนเฉพาะประเด็น 2,000,000 บาท 6.งานสนับสนุนการสื่อสารสังคมของคสป.14,480,000 บาท 7.การประชุมคสป.2,880,000 บาท

งบกลางจำนวน 18,810,000 บาทประกอบด้วย 1.งานนโยบาย แผน และการประเมินผล 2,000,000 บาท 2.งานบริหารทั่วไป 10,000,000 บาท 3.งานสารสนเทศ และการจัดการเครือข่าย 4,310,000 บาท 4.งานสนับสนุนกิจการพิเศษ 2,500,000 บาท

มีรายงานข่าวแจ้งว่า ในการเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ ครป.และ คสป. ดังกล่าว ได้ทำให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แสดงความไม่พอใจ เนื่องจากคิดว่าคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด จะใช้เงินเพียง 600 ล้านบาท ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไปครั้งแรกเท่านั้น แต่ในแผนการใช้จ่ายงบฯ ล่าสุด กลับระบุว่าจะหาเงินจากแหล่งอื่นด้วย ทั้งนี้ แม้ท้ายสุด ครม.จะอนุมัติแผนการการใช้จ่ายงบฯ แต่ก็มีความกังวลเรื่องเสียงวิจารณ์ เนื่องจาก นพ.ประเวศ เคยเป็นเลขาธิการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาก่อน

ที่มา: เว็บไซต์สำนักข่าวไทย เว็บไซต์ข่าวสด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน