แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

"ประวิตร" ฟันทหาร หากใคร "หมิ่นสถาบันฯ ปลดออก"


พ.อ.ธนา ธิป สว่างแสง โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 10/2553 ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม ว่า ในที่ประชุมได้มีการพูดถึงการเผยแพร่ข้อความหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในสังคมออ นไลน์ ที่ปัจจุบันมีการใช้กันอย่างกว้างขวาง เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะได้เป็นวงกว้างภายในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งที่เป็นทหารและพลเรือน และที่ผ่านมา มีการตรวจพบเว็บไซต์ที่มีการเผยแพร่ข้อความหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเป็นจำนวน มาก โดยมีผู้โพสต์ข้อความ มีทั้งคนไทยที่อยู่ในประเทศไทย และอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นขบวนการเครือข่ายที่มุ่งร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรง

รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม จึงสั่งการให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการเหล่าทัพ เข้มงวดกวดขันวินัยในการใช้สังคมออนไลน์ของข้าราชการทหารในสังกัดทุกระดับ ชั้น โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตรวจสอบการใช้งานของข้าราชการทหาร หากพบว่ามีการใช้งานในลักษณะดังกล่าว ให้รายงานหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการเหล่าทัพทราบ เพื่อดำเนินการลงโทษตามวินัยทหารอย่างเด็ดขาด เพื่อมิให้เป็นตัวอย่างต่อบุคคลอื่น

พ.อ.ธนาธิป กล่าวว่า หากตรวจพบว่า ทหารคนใดเข้าไปเกี่ยวข้อง และมีความผิดในทางอาญาฐานบ่อนทำลายสถาบันก็จะต้องสั่งให้ปลดออกจากราชการ รวมถึงนำตัวดำเนินการตามกฎหมายต่อไป เพราะสถาบันทหารมีหน้าที่ในการพิทักษ์รักษา และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรง จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน ซึ่งทหารทุกคนจะต้องยึดถือปฏิบัติ ตามค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด

http://www.go6tv.com/2010/10/blog-post_7514.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน