แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553

นปช.สัญจรแดงยุโรป ที่เมือง Helsingborg ประเทศ Sweden 23-10-2535

MaySa

ข่าวกิจกรรมงาน นปช.สัญจรแดงยุโรป ที่เมือง Helsingborg ประเทศ Sweden

โดย redshirthamburg

ถ่ายภาพ redshirthamburg
ที่มา กลุ่มนปช.แดงยุโรป-เยอรมัน


วันที่ : เสาร์ ที่ 23-10-2535

กลุ่มนปช.เยอรมัน (ทัวร์นกขมิ้นแดงแจ๊ด) มีกิจกรรมนัดพบพี่น้องคนไทยหัวใจสีแดงในยุโรป โดยเจ้าภาพกิจกรรมในครั้งนี้ทางพี่น้องเสื้อแดง
ในประเทศสวีเดน ร่วมกับ กลุ่มพี่น้องนปช.แดงยุโรป มีตัวแทนจากประเทศเดนมาร์ก นอร์เวย์ เข้าร่วมช่วยกัน

เรียกร้อง ความเป็นธรรมใหักับ พี่น้องเสื้อแดงวีรชนผู้เสียชีวิตและเพื่อนพ้องน้องพี่คนเสื้อแดง อีกทั้งกลุ่มแกนนำนปช.แดงทั้งแผ่นดิน

หลังเหตุการณ์สลายชุมนุม ที่ บ่อนไก่และ ราชประสงค์


จุด ประสงค์ของกิจกรรม : เป็นกระบอกเสียง ประกาศข้อเท็จจริงที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยให้กับชาวต่างประเทศ ได้รับรู้รับทราบเรื่องราว ความเป็นมาของกลุ่มคนเสื้อแดง ทั้งในและนอกประเทศ ที่มีเป้าหมายการเรียกร้องให้เกิดระบอบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตย ในแนวทางสันติวิธี อันเป็นสิ่งที่มีความชอบธรรม และสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการแสดงออกถึงความต้องการความเสมอภาค ให้เป็นไปตามหลักสากล


จุดนัดพบ : รวมพลที่ร้านอาหารไทย Phuun Thai เมือง Helsingborg ประเทศ Sweden
สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ลานอเนกประสงค์ หน้าท่าเรือเดินทะเล เมืองHelsingborg
กิจกรรม เริ่ม เวลา 13:00 น. เวลาท้องถิ่น
- กลุ่ม นปช.เยอรมัน(ทัวร์นกขมิ้นแดงแจ๊ด) ได้กล่าวเชิญชวนพี่น้อง ที่เข้าร่วม

ส่งตัวแทน ร่วมกันปราศัยเป็นภาษาสวีดิช เยอรมัน เดนมาร์กและ ภาษาอังกฤษ

ในหัวข้อ ความจริงที่เกิดจากความอยุติธรรมที่รัฐบาลทรราช จัดการกับประชาชนที่ต่อสู้เรียกร้องระบอบประชาธิปไตยของคนเสื้อแดงในประเทศ
และ เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้สูญเสียชีวิต ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจ และครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมของ ทหารรับใช้อำนาจเผด็จการ

เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือ การเยียวยาที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรม และกระจายข่าวให้สังคมโลก ได้รับรู้เรื่องราวเหตุการณ์อีกด้านที่รัฐบาลโจรพยายามปกปิดข่าวสาร ข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้น
- ร่วมกันร้องเพลง นักสู้ธุลีดิน เพื่อสืบสานอุดมการณ์การเรียกร้องประชาธิปไตย

หลังจบกิจกรรม ร่วมเดินประกาศ We Want Justice/Aphisith Get Out /ใครสั่งฆ่า เอี้ยสั่งฆ่า กลับจุดนัดพบร้าน phuun thai

เวลา 15:30 น. เวลาท้องถิ่น เจ้าภาพแดงสวีเดน เชิญพี่น้องร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องการเมืองการปกครอง และฟังคำปราศัยของตัวแทนจากกลุ่ม เดนมาร์ก สวีเดน นอร์เวย์ และ เยอรมัน
เวลา 16:00 น. ติดต่อโฟนอินคุณจตุพร พรหมพันธ์ วิเคราะห์ข่าวสารและเหตุการณ์การเมืองไทยในปัจจุบัน
เวลา 17:00 น. ร่วมรับประทานอาหาร และร้องเพลงเสื้อแดง / ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเร่งด่วน พี่น้องไทยที่ประสบปัญหาอุทกภัย
เวลา 22:00 น. จบรายการ อำลาแยกย้ายกลับภูมิลำเนา


http://www.konthaiuk.info/forum/index.php?topic=14127.0
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน