แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เสียงที่ไม่ได้พูด / สิ่งที่พูดไม่ได้


ขอเชิญร่วมอภิปรายในงาน

เวทีคู่ขนานปฏิรูปประเทศไทย "เสียงที่ไม่ได้พูด / สิ่งที่พูดไม่ได้"

วันที่ 17 ตุลาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัิติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13.00-13.10 น. กล่าวเปิดงานโดย รศ.ดร.วัฒนา สุกัณศีล

13.10-13.40 น. ปาฐกถานำโดย อ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

13.40-14.30 น.เสวนา "ปฏิรูปกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง" โดย

ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

ดำเนินรายการโดย อ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

14.30-14.40 น. พักทานอาหารว่าง

14.40-16.30 น. อภิปราย "เสียงที่ไม่ได้พูดในการปฏิรูปประเทศไทย"

- สมศํกดิ์ คุ้ยเขี่ย กลุ่มแนวร่วมเกษตรกรภาคเหนือ
- อนุชา มีทรัพย์ กลุ่มผู้ใช้แรงงานเพื่อประชาธิปไตยภาคเหนือ
- คำผกา นักเขียน
- สุดารัตน์ พรหมแก้ว คณะกรรมการวิทยุชุมชน ฝาง- แม่อาย- ไชยปราการ
- ตัวแทนจากเครือข่ายนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตยภาคเหนือ
- ตัวแทนจากกลุ่มแนวร่วมประชาชนเพื่อประชาธิปไตยภาคเหนือ/
ลุงแก้ว / ฝาง- แม่อาย- ไชยปราการ


16.30 น.แถลงการณ์โดยคณะผู้จัด

http://www.internetfreedom.us/showthread.php?tid=11534

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน