แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

‘นิติราษฎร์’ บททดสอบคุณค่าทางสติปัญญาทางการเมือง ครั้งสำคัญที่สุด !!

Schopenhauer

เรากำลังจะเข้าไปสู่ความลี้ลับ อันเข้าใจไม่ได้ อย่างนั้นหรือ ?
เรากำลังออกไปจากโลกแห่งความเป็นจริง เช่นนั้นหรือ ?
หรือว่าที่ผ่านมา เรารู้อะไรจริง ๆ น้อยมาก !!!

วันนี้ นิติราษฎร์กำลังแสวงหาคำตอบ (ข้างต้น) ซึ่งจะทำให้เป็นที่ยอมรับของผู้คน
ต่อปัญหา ที่เป็นปัญหาพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย

นักคิดผู้ซื่อสัตย์ ตระหนักดีว่า ระบอบที่เป็นมาจนถึงวันนี้ ยังมีข้อผิดพลาด
ส่วนพวกไร้สมอง, หรือสมองไปอยู่ที่ปลายลิ้น ชอบที่จะคิด และพูดว่า
ปัญหาอะไรที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ ก็อย่าไปพิสูจน์มัน อย่าไปพูดถึงมัน

แต่สำหรับ เสรีชน, ผู้ปราศจากอคติ และผู้มีขันติธรรม ย่อมไม่สรุปลงไปง่าย ๆ
ต่อสิ่งที่เรียกว่า ถูก-ผิด, ดี-ชั่ว, จริง-เท็จ
โดยเฉพาะเมื่อสิ่งนั้น ๆ เป็นการกระทำ หรือความคิดของอีกฝ่ายที่ขัดแย้งกับเรา

เพราะความรู้ ความคิด ที่เกิดจากการคาดเดา, ความบ้าคลั่ง, ความดันทุรัง
หรือจากความเชื่อ โดยไม่ได้รับการพิสูจน์ คือ การไม่ยอมรับความจริง !!!
เป็นคนทรยศต่อความจริง, เป็นมนุษย์ที่ไม่สนใจในความเจริญงอกงาม !!!

เพียงเพราะสังคมนี้ จมอยู่กับความเคยชิน
เพียงเพราะต้องการมีชีวิตที่หลุดพ้นจากจุดมุ่งหมายเล็ก ๆ น้อย ๆ ภายใต้กิเลสตัณหา
ผู้คนจึงยอมแม้แต่ สร้างคุก เพื่อกักขังตัวเอง” !!!

เรายังอยู่ในยุคสมัย ที่เชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้
เราถูกบังคับให้ยอมรับจริยธรรมเลว ๆ และระบอบการเมืองที่ชั่วร้าย

ทางเลือกหนึ่ง คือ อย่าบูชามันแล้วนำสิ่งนั้น มาอภิปราย ด้วยเหตุผล
ตัดสินมัน ด้วยการใช้คุณค่าของสติปัญญา ไม่ใช้ความเชื่องมงาย

แล้วสร้างให้มันเป็นอุดมคติของผู้คน,
เป็นจุดมุ่งหมายทางการเมืองของพลเมือง และเป็นจุดมุ่งหมายของสังคม

นิติราษฎร์บททดสอบคุณค่าทางสติปัญญาทางการเมือง ครั้งสำคัญที่สุด !!!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน