แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

เสียงจากคุก 14
โดย Redsiamtv Thailand เมื่อ 9 กันยายน 2011 เวลา 7:39 น.

เสียงจากคุก

ณ เวลานี้ นักโทษหลายคนที่คดียังไม่สิ้นสุด ที่เกิดจากเหตุการณ์เมษา-พฤษภา 53 ได้รับการประกันตัวหลายคน แต่ก็มีอีกหลายคนที่คดีสิ้นสุดแล้วยังถูกขังอยู่ในคุก รวมทั้งคดี ม.112 ตามความเห็นของผม นายสุรชัย แซ่ด่าน มีความเห็นเกี่ยวกับการช่วยเหลือนักโทษที่อยู่ในคุกขณะนี้ รัฐบาลควรแถลงให้ชัดถึงแนวทางการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกดำเนินคดีในความผิดตาม มาตรา 112 ว่าจะทำอย่างไร ยกตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

1. ร้องขอต่อศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวตามนโยบายสร้างความปรองดอง

2. จะมีการออกฎหมานิรโทษคลุมถึงคดีนี้ด้วย

3. รัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการขอพระราชทานอภัยโทษพิเศษให้เมื่อคดีสิ้นสุด เช่นเดียวกับที่จะไปช่วยเหลือนักโทษไทยในกัมพูชา

สุรชัย แซ่ด่าน

เรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพมหานคร

8 กันยายน 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน