แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

สงขลาร่วมกับเครือข่ายทั้งในจ.สงขลา สตูล และพัทลุง ตั้งหมู่บ้านคนเสื้อแดงแห่งแรกสงขลารวมพลังรักประชาธิปไตย ตั้งหมู่บ้านคนเสื้อแดงแห่งแรก

วันที่ 10 ก.ย. ที่ห้องประชุมสมิหลาบี โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ชมรมคนรักประชาธิปไตย จ.สงขลา 52 ร่วมกับเครือข่ายคนเสื้อแดงทั้งในจ.สงขลา สตูล และพัทลุง ร่วมกันจัดกิจกรรมรวมพลังมวลชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในจ.สงขลา ครั้งที่ 1 โดยมีเครือข่ายคนเสื้อแดงเข้าร่วมกว่า 300 คน มีกิจกรรมทั้งการแสดงละครสะท้อนการเมืองไทยของคณะละครประกายไฟ การเสวนาเรื่องพลังมวลชนคนรักประชาธิปไตยกับความมั่นคงภายในประเทศ และไฮไลต์อยู่ที่การปาฐกถาพิเศษ เรื่องการพัฒนาประชาธิปไตยของมวลชนคนรากหญ้าเป็นเกราะป้องกันการทำปฏิวัติ รัฐประหารได้จริงหรือ

โดยนายวิภูแถลง พัฒนภูมิไทย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ได้สะท้อนถึงการต่อสู้ในแนวทางระบอบประชาธิปไตยของคนเสื้อแดง โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นมีเป้าเหมายเพื่อรวมพลคนรักประชาธิปไตย จ.สงขลา ให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อจัดตั้งเป็นเครือข่าย นปช.สงขลา รวมทั้งการจัดหมู่บ้านคนเสื้อแดงหมู่บ้านแรกขึ้นบ้านคู ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา และผลักดันขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้ถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง

นายวิภูแถลง กล่าวว่า การจัดตั้งหมู่บ้านคนเสื้อแดงแห่งแรกใน จ.สงขลา เกิดขึ้นแน่นอนที่บ้านคู ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา เนื่องจากชาวบ้านกว่าร้อยละ 80 มีอุดมการณ์เดียวกันและรักประชาธิปไตย ซึ่งตนได้ลงพื้นที่ไปพบกับชาวบ้านมาแล้วสองครั้งและรับรู้ความต้องการของชาว บ้านได้เป็นอย่างดีที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม แต่ยืนยันว่าการจัดตั้งหมู่บ้านคนเสื้อแดงแห่งแรกในจ.สงขลา หรือในอีกหลายจังหวัดของภาคใต้นั้นเป็นการรวมตัวของคนที่รักประชาธิปไตย เหมือนกับคนเสื้อสีอื่น และไม่ใช่เป็นความเลวร้ายว่าจะมาเป็นปฏิปักษ์หรือล้มเจ้าตามที่ถูกกล่าวหา

http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNeE5UWTFNRE13TUE9PQ%3D%3D

http://www.internetfreedom.us/forum/viewtopic.php?f=2&t=8423

วันนี้ คุณวิภูแถลง เป็นประธานเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งแรก ของ สงขลา อำเภอจะนะ ตำบลบ้านคู

http://www.internetfreedom.us/forum/viewtopic.php?f=2&t=8246

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน