แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

เสวนา 5 ปี รัฐประหาร 19 กันยา 17 9 2011

1เสวนา 5 ปี รัฐประหาร 19 กันยา 17 9 2011

http://www.youtube.com/watch?v=ixs3GjHCYBo&feature=related

อัปโหลดโดย speedhorsetv เมื่อ 17 ก.ย. 2011

2เสวนา 5 ปี รัฐประหาร 19 กันยา 17 9 2011

http://www.youtube.com/watch?v=uWZCz2lrlao&feature=related

3เสวนา 5 ปี รัฐประหาร 19 กันยา 17 9 2011

http://www.youtube.com/watch?v=iqrAGTrbBL8&feature=related

4เสวนา 5 ปี รัฐประหาร 19 กันยา 17 9 2011

http://www.youtube.com/watch?v=ggTKI0cJQ-4&feature=related

5เสวนา 5 ปี รัฐประหาร 19 กันยา 17 9 2011

http://www.youtube.com/watch?v=vMgMdSaht0A&feature=related

6เสวนา 5 ปี รัฐประหาร 19 กันยา 17 9 2011

http://www.youtube.com/watch?v=nhZV9tTMbVI&feature=related

7เสวนา 5 ปี รัฐประหาร 19 กันยา 17 9 2011

http://www.youtube.com/watch?v=37kshFhiA_M&feature=related

8เสวนา 5 ปี รัฐประหาร 19 กันยา 17 9 2011

http://www.youtube.com/watch?v=xrvaPtxxxLg&feature=related

9เสวนา 5 ปี รัฐประหาร 19 กันยา 17 9 2011

http://www.youtube.com/watch?v=F1SER90J7Yc&feature=share

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน