แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554

จัตุรัสการเมือง

B_001 จัตุรัสการเมือง 12-09-54 STAR.flv

http://www.youtube.com/watch?v=Xf8U-n6cU04&feature=related

B_002 จัตุรัสการเมือง 12-09-54 STAR.flv

http://www.youtube.com/watch?v=TyFYDYz6CDU&feature=related

B_003 จัตุรัสการเมือง 12-09-54 STAR.flv

http://www.youtube.com/watch?v=HSew05xuRoc&feature=share

B 004 จัตุรัสการเมือง 12 09 54 STAR

http://www.youtube.com/watch?v=vJhrBamAedw&feature=related


จัตุรัสการเมือง 13-09-54 ¼

http://www.youtube.com/watch?v=0LAU57GjqlY&feature=related

จัตุรัสการเมือง 13-09-54 2/4

http://www.youtube.com/watch?v=-3vEBv_g-qk&feature=related

จัตุรัสการเมือง 13-09-54 ¾

http://www.youtube.com/watch?v=hXTkdamST-I&feature=related

จัตุรัสการเมือง 13-09-54 4/4

http://www.youtube.com/watch?v=2j1wN8OiI6M&feature=related


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน