แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

แถลงการณ์ของ กลุ่มคนไทยเสื้อแดงภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัดเรื่อง ขอประณามต่อการจับกุม อ.สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

กลุ่มคนไทยเสื้อแดงภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด อันประกอบไปด้วยจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ที่ได้ร่วมกันต่อสู้เรียกร้องเพื่อระบอบประชาธิปไตยและความยุติธรรมในประเทศ นี้ รวมทั้งการขับไล่เผด็จการ โดยร่วมกันต่อสู้ตั้งแต่ครั้งที่เผด็จการทหารชั่วก่อการรัฐประหาร 19 กันยายน ๒๕๔๙ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

เราขอประณามการจับกุมตัว อ.สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ หรือเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในนาม อ.สุรชัย แซ่ด่าน ประธานแดงสยาม เมื่อคืนวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

อ.สุรชัย แซ่ด่าน เป็นผู้อุทิศตัวเองเพื่อบ้านเมืองในการออกเดินสายปราศรัย และให้ความรู้แก่ประชาชนไปทั่วประเทศ ในเรื่องประชาธิปไตย เสรีภาพ สิทธิความเสมอภาค ความเท่าเทียม ในการดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างความสงบสุขในประเทศนี้ โดยการเสนอแนะให้มีการยกคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้สูงขึ้น และลดการข่มเหงเบียดเบียนการเอารัดเอาเปรียบต่อประชาชน ของกลุ่มชนชั้นสูงทั้งหลายให้ลดน้อยลง ลดช่องว่างระหว่างกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศที่ยากจน กับคนส่วนน้อยของประเทศนี้ที่ร่ำรวยมหาศาลติดอันดับโลก ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติในหลายๆด้าน ข้อเสนออย่างหนึ่งในการแก้ไขปัญหานั้น ที่ อ.สุรชัย แซ่ด่าน เสนอก็คือ การแก้ไขกฎหมายทั้งหลายอันรวมทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญทุกมาตราที่เป็นปัญหา อันรวมหมวดของพระมหากษัตริย์เอาไว้ด้วย

การเสนอแนะปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา จะต้องเป็นการพูดถึงความเป็นจริงของปัญหาเหล่านั้น ไม่อาจหลีกเลี่ยงที่จะไม่กล่าวถึง รวมทั้งการเสนอวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้นที่บางครั้งก็เป็นเหมือนการหมิ่น ประมาททั้งบุคคล องค์กร หรือสถาบันต่างๆ จนเป็นความผิดตามกฎหมายที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ที่ อ.สุรชัย ได้เคยกล่าวไว้ว่าเป็นกฎหมายเก่าที่ตกยุคล้าหลัง และจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการปฏิรูปเป็นอันดับแรก

เราทั้งกลุ่มมองเห็นว่าการจับกุมตัว อ.สุรชัย แซ่ด่าน ในครั้งนี้ เป็นการกระทำอันเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ใต้อำนาจผู้มีบารมีในบ้านเมืองในการใช้กฎหมายอย่างไม่ยุติธรรม เป็นการกระทำต่อประชาชนในประเทศนี้อย่างบ้าคลั่งในอำนาจ เหมือนเฉกเช่นทุกครั้งที่ได้กระทำความผิดอย่างใหญ่หลวงต่อประชาชนมาตลอดหลาย สิบปี

เราขอให้กำลังใจและสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาประเทศชาติของ อ.สุรชัย แซ่ด่าน ต่อการเป็นผู้นำในการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตย และขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่หยุดการกระทำในการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของ ประชาชน โดยการปล่อยตัว อ.สุรชัย แซ่ด่าน ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข

ปัญหาทั้งหลายที่มีอยู่ในประเทศไทยของเราทุกวันนี้ล้วนเกิดจากการแก่งแย่ง อำนาจของชนชั้นปกครอง แต่ประชาชนชั้นล่างต้องมารับกรรมต่อผลร้ายที่เกิดขึ้น เราจึงหวังไว้ว่าประเทศชาติของเราจะแก้ไขปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ได้สำเร็จ ลุล่วง ประชาชนจะได้รับอธิปไตยและความยุติธรรมกลับคืนมา ข้าราชการตำรวจทหารทั้งหลายจะรับใช้เจ้าของประเทศคือประชาชนโดยตรง ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจะกลับมามีความซื่อสัตย์และยึดถือคุณธรรม การปกครองประเทศจะใช้และยึดหลักกฎหมายอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม รวมทั้งการจับกุมตัว อ.สุรชัย แซ่ด่าน ในครั้งนี้ ที่อำนาจเถื่อนนอกกฎหมายจะกระทำต่อประชาชนเจ้าของประเทศนี้ได้เป็นครั้งสุด ท้าย

แถลงการณ์มาด้วยความเคารพรักต่อประชาชนคนไทยทุกท่าน

กลุ่มคนไทยเสื้อแดงภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด


ตัวแทนกลุ่ม จังหวัดเชียงใหม่..................................................... ตัวแทนกลุ่ม จังหวัดเชียงราย...................................................

(..................................................) (..................................................)

ตัวแทนกลุ่ม จังหวัดลำพูน....................................................... ตัวแทนกลุ่ม จังหวัดลำปาง........................................................

(...................................................) (..................................................)

ตัวแทนกลุ่ม จังหวัดพะเยา...................................................... ตัวแทนกลุ่ม จังหวัดแพร่ ........................................................

(...................................................) (..................................................)

ตัวแทนกลุ่ม จังหวัดน่าน........................................................... ตัวแทนกลุ่ม จังหวัดแม่ฮ่องสอน.................................................

(...................................................) (..................................................)


** จะมีการรวมพลังของมวลชนทั้ง 8 จังหวัด ที่จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณที่ตั้งกลุ่มประสานงานกลาง แดงเชียงใหม่ (หลัง รพ.แม่และเด็ก) วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2554 **

Declaration

Thai Red Group in 8 Northern Provinces
Strongly condemns the arrest on Arjarn Surachai Danwattananusorn


Thursday, February 24, BE 2554.

Red Thai people on the northern part which consists of 8 provinces, Chiang Mai, Chiang Rai, Lamphun, Lampang, Phayao, Phrae, Nan and Mae Hong Son to join the fight against demands for democracy and justice in this country. Including the ousting of dictator by joining the fight against evil from the time the coup junta since September 19, 2549 to present.

We strongly condemn the arrest of Arjarn Surachai Danwatananusorn. Is known or generally on behalf of Arjarn Surachai Sae-Dan, President Red Siam Monday night on February 21, BE 2554.

Arjarn Surachai Sae-Dan has devoted himself to the country in addressing the wiring and to educate people all over the country on democratic freedoms, rights and equality, parallelism of living together in peace in this country. The recommendation to raise the quality of life for the disadvantaged to rise. Reduce encroachment and persecution against people taking advantage. Elite group works to decrease gap between the majority of poor countries with a little of this enormous wealth the world ranking be able to live together in peace. The problem in many areas of the country. One proposal to resolve the issue that Arjarn Surachai Sae Dan proposed amendment is all the Constitution including all the section in question. The total division of the King took it with

Problems and suggested solutions shall be talking about the reality of these problems cannot avoid not to mention as well as offer solutions to these problems, some times it is like to denigrate the individual, corporation, or institutions as an offense under the law used in the current that Arjarn Surachai has said that old age fall behind and much needed reforms that need to be first.

We see that the group arrested Arjarn Surachai Sae-Dan is an excessive action of the authorities. Under the authority of the prestige of the country in the law unfairly Perpetrated against the people in this country like crazy in power. As such as every time that a great offense to the public over the past several decades.

We encourage and support the resolution to the country's message, Surachai Sae-Dan to lead the fight in a democracy. And urges the authorities to stop the action in the deprivation of freedom of the people. The release of Arjarn Surachai Sae-Dan immediately without conditions.
All the problems that exist in today's Thailand are caused by the struggle for power of the ruling elite. But people need to get downstairs to the bad karma incurred. We hope that our country will fix all these accomplish. People are sovereign and justice back. Military, Police officers to serve all the people directly own country. Adult in the country will return to honesty and integrity take. The government of the country will adhere to the law and justice freely including arrest Arjarn Surachai Sae-Dan. This is the power to outlaw illegal acts against the people own this country for the last time

Statements with love and respect to all the Thai people

The Thai Red Group in 8 upper north provinces.
ChiangMai..................................................... Chiang Rai...................................................
(..................................................) (..................................................)
Lamphun....................................................... Lampang.......................................................
(..................................................) (..................................................)
Phayao...................................................... Phrae........................................................
(..................................................) (..................................................)
Nan........................................................... Mae Hong Sorn.................................................
(..................................................) (..................................................)

** will include the power of mass in 8 provinces of Chiang Mai. The group coordinator at the Central Red Chiang Mai (Office behind Mother and Child Hospital) Saturday, March 5, 2554 **.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน