แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

คนค้นคน... ชีวิตคนสนามหลวง...กับ "นที สรวารี"คนค้นฅน หลายชีวิตสนามหลวง ตอน1 _6/4/10 (1-4)

http://www.youtube.com/watch?v=1839kpbrFGw&feature=player_embedded

คนค้นฅน หลายชีวิตสนามหลวง ตอน1 _6/4/10 (2-4)

http://www.youtube.com/watch?v=opXV9v35678&feature=player_embedded

คนค้นฅน หลายชีวิตสนามหลวง ตอน1 _6/4/10 (3-4)

http://www.youtube.com/watch?v=XKTSpIp7RFk&feature=player_embedded

คนค้นฅน หลายชีวิตสนามหลวง ตอน1 _6/4/10 (4-4)

http://www.youtube.com/watch?v=CSSQXSg1V2Y&feature=player_embedded

คนค้นฅน หลายชีวิตสนามหลวง ตอน2 _13/4/10 (1-4)

http://www.youtube.com/watch?v=YVRmCb1_S-Q&feature=player_embedded

คนค้นฅน หลายชีวิตสนามหลวง ตอน2 _13/4/10 (2-4)

http://www.youtube.com/watch?v=tCY_2ipNkl4&feature=player_embedded

คนค้นฅน หลายชีวิตสนามหลวง ตอน2 _13/4/10 (3-4)

http://www.youtube.com/watch?v=u1-rhgOVIh4&feature=player_embedded

คนค้นฅน หลายชีวิตสนามหลวง ตอน2 _13/4/10 (4-4)

http://www.youtube.com/watch?v=xVTz6a8m31s&feature=player_embedded

สมาคม สร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์)ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบของสมาคมมาจนครบ 5 ปี และกำลังย่างเข้าสู่ปีที่ 6 อย่างมั่นคงและหนักแน่นในรูปแบบการทำงานอย่างต่อเนื่องกับกลุ่มคนที่ไม่ได้ รับการเหลียวแลและมองเห็นจากสังคมอย่างแท้จริงนั่นคือ "บุคคลผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ"นั่นเอง

การ ทำงานจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการทำงานพอสมควรและที่ผ่านมาตลอดกว่า 5 ปีที่ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน ดำเนินงานโดยอาศัยเงินงบประมาณจากการบริจาคจากบุคคลทั่วไปมากกว่า 70% โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนจากภาครัฐจำนงนหนึ่งซึ่งยังไม่ เพียงพอในการทำงานเต็มรูปแบบในการบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้

ใน ปี 2553 สมาคมฯได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จำนวนกว่า 3 แสนบาท เพื่อให้ทำงานด้านการส่งเสริมพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่ สมาคมดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึง ได้รับการบริจาคจากบุคคลทั่วไปอย่างสม่ำเสมอแต่ มีแนวโน้มยอดเงินบริจาคจะลดลง ด้วยเหตุผลทางการเมืองเป็นสำคัญ อันเนื่องมาจาก สมาคมฯเข้าร่วมการเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ผู้เสียชีวิต จากการการกระชับพื้นที่และขอคืนพื้นที่จากเจ้าหน้าที่ของรัฐจนเป็นเหตตุให้ มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก และในจำนวนผู้เสียชีวิตดังกล่าว มี "ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ" อยู่ด้วยไม่น้อยกว่า 7 ราย ทำให้ คนในสังคม ตีตราว่า สมาคมฯเป็นคนเสื้อแดง ?

ประเด็น คำถามคือ หากการเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ผู้เสียชีวิต และ จะโดนตีตราว่า เป็นคนเสื้อแองและมีความผิดจนทำให้ ผู้บริจาคจำนวนหนึ่งงดบริจาคเงินเพื่อดำเนินกิจกรรมกับกลุ่มคนด้อยโอกาส กลุ่มนี้ สมาคมฯเองก็จำเป็นต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น แต่ คงไม่สามารถทำให้เรายุติการเคลื่อนไหวเพื่อการเรียกร้องดังกล่าวได้

การ ระดมทุนเพื่อเป็นทุนในการทำงานของสมาคมฯยังคงทำอย่างต่อเนื่องด้วยการ วางแนวความคิดขอรับการสนับสนุนเงินเพียง 100 บาท ต่อเดือนต่อคน ให้ได้มากกว่า 100 คนเพื่อ เป็นทุนในการทำงานได้อย่างต่อเนื่องและไม่ต้องรอคอยงบประมาณจากภาครัฐ จึงยังคงเป็นแนวทางการระดมทุนที่คงไว้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกคน ทุกภาคส่วนในสังคม

100 บาทของคุณ แต่ละคน ในแต่ละ เดือน อาจจะไม่ค่อยมีค่ามากนัก แต่ สำหรับ อิสรชน เราช่วยคนได้ มากในเรื่องสุขภาพ และ คุณภาพชีวิต บริจาคได้ที่ ธ.กรุงไทย สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า เลขบัญชี 031-0-03432-9 หรือ ธ.กรุงเทพ สาขามีนบุรี เลขบัญชี 145-5-24762-5 ชื่อบัญชีสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน ผมตั้งใจระดมคน 100 คน ต่อเดือน ร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนสนามหลวง

เขียนโดย Go6 TV

http://www.go6tv.com/2011/04/blog-post_21.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน