แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

เสวนาเรื่อง “กฎหมายสิทธิสตรี ผู้หญิงเข้าใจดีหรือยัง"

prainn


เมื่อวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุมเอเชียอัฟเดท อิมพีเรียลลาดพร้าวชั้น5
จัดเสวนาเรื่อง"กฎหมายสิทธิสตรี ผู้หญิงเข้าใจดีหรือยัง"

วิทยากรเข้าร่วมเสวนาอาทิ ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ จากมูลนิธิดวงประทีป
ลัดดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ สส.พรรคเพื่อไทย
จิตรา คชเดช อดีตผู้นำสหภาพแรงงานไทรอัมพ์
สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิสตรี มูลนิธิเพื่อนหญิง
วิภา ดาวมณี กรรมการแรงงานหญิงมูลนิธิคาวน์(CAW)นักวิชาการจากรั้วธรรมศาสตร์
และนายไพฑูรย์ บุญวัฒน์ อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี(พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ)
สุวรรณา ตาลเหล็ก จากกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตยเป็นผู้ดำเนินรายการบนเวที
จัดโดยกลุ่มพลังหญิง

ครู ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ: กล่าวถึงอนาคตของผู้หญิงที่ต้องขจัดการเหนี่ยวรั้งบทบาทของผู้หญิงที่ถูก ครอบงำจากประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม โดยหวังว่าผู้หญิงจะมีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้น


ลัดดาวัลย์ วงศ์ศรีวงษ์: กล่าวถึงปัญหาผู้หญิงในอดีตที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนเป็นแรงบันดาลใจให้ ก้าวเข้าสู่สนามการเมือง โดยเชื่อว่าศักยภาพแห่งความเป็นผู้แทนราษฎรจะสามารถนำเสนอเพื่อปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมสิ่งที่ผู้หญิงขาดหายหรือถูกกดขี่ ให้ได้รับความเป็นธรรมรวดเร็วขึ้น


จิตรา คชเดช: ชี้ให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในอดีตจวบปัจจุบันนั้นมีโอกาสในการ เข้ามีส่วนร่วมน้อยมากหากเปรัยบเทียบสัดส่วนระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย มีการยกตัวอย่าง พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง และกฎหมายหลายๆฉบับที่ออกมาในสมัย สนช. โดยชี้ให้เห็นว่าเป็นการออกกฎหมายที่มีการซับซ้อนซ่อนเงื่อนต่างๆเพียงเพื่อ เอาใจหรือหลอกล่อผู้ใช้แรงงานให้ลืมไปว่าพวกเขาเหล่านั้น คือพวกปล้นประชาธิปไตยไปจากประชาชน


สุ เพ็ญศรี พึ่งโคกสูง: กล่าวถึงความรุนแรงของผู้กระทำในการล่วงละเมิดทางเพศของเด็ก พฤติกรรมของผู้ชายที่มีภรรยามากกว่าหนึ่งคนโดยชี้ให้เห็นถึงมาตรา 276 ว่าผู้หญิงก็ไม่สามารถถูกกระทำโดยสามีของตนเองได้ รวมถึงกฎหมายการลาคลอด และเรียกร้องให้ผู้หญิงออกมาปกป้องตนเองรวมถึงเรียกร้องให้ผู้ชายต้องมีความ รับผิดชอบเท่าเทียมกับผู้หญิงในการเลี้ยงดูบุตร ทำงานบ้านโดยมิใช่เพียงผู้หญิงต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว


วิภา ดาวมณี: กรรมการแรงงานหญิงจากมูลนิธิคาวน์ (CAW) และนักวิชาการรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชี้ให้เห็นถึงแรงงานหญิงที่ไม่ถูกยอมรับ และถูกกำหนดบทบาทหน้าที่เป็นเพียงแม่บ้านในระบบทุนนิยมทั้งที่ผู้หญิงนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยการผลิตที่เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในระบทุนนิยมเสรี แต่กลับไม่ได้ถูกนับรวมเข้ากับผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ และเน้นให้เห็นว่าผู้หญิงคือส่วนสำคัญในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาตลอดทุก ยุคทุกสมัย โดยชี้ให้เห็นว่าการต่อสู้ทุกครั้งนั้นผู้หญิงจะอยู่แนวหน้าโดยตลอด ยกตัวอย่างเช่นการต่อสู้ของคนเสื้อแดง เป็นต้นไพฑูรย์ บุญวัฒน์: ลูกหม้อกระทวงมหาดไทย เรียกร้องให้ผู้ชายเห็นคุณค่าของผู้หญิงมากกว่าที่เป็นอยู่โดยวิกฤติการ เมืองไทยควรจบไปตั้งแต่เมื่อพฤษภาคมปี 2535 แล้ว หากได้ผู้หญิงมาเป็นผู้นำในขณะนั้น การเมืองไทยที่ล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอดก็เกิดจากความเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัว ของผู้ชาย

เสวนากฎหมายสิทธิสตรี 1/8 http://www.youtube.com/watch?v=y_5_KjrN9lI&feature=player_embedded

เสวนากฎหมายสิทธิสตรี 2/8

http://www.youtube.com/watch?v=GBnzsIFzLYY&feature=related

เสวนากฎหมายสิทธิสตรี 3/8

http://www.youtube.com/watch?v=RYtkgD6Dx4U&feature=related

เสวนากฎหมายสิทธิสตรี 4/8

http://www.youtube.com/watch?v=V9HmzlQ82Vw&feature=related

รับชมคลิ๊ปทั้งหมดได้ที่นี่>>>http://sewanaietv.blogspot.com/2011/04/blog-post_25.html

โหลดไฟล์เสียงได้ที่นี่>>>
http://www.mediafire.com/?vaul756p3iqrv


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน