แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

ดร วรเจตน์ ภาคีรัตน์ 'กล่าวอ้าง-พาดพิง พูดปกป้อง สถาบัน' ...? 27-04-54

seiko

ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ voicetv intelligence 27-04-54

http://www.youtube.com/watch?v=w_7qe5LQG8c&feature=player_embedded

ภาพ :http://www.mediafire.com/?gpq2449d4fdo27c
เสียง :http://www.mediafire.com/?s8y03yawyfr3gwn

'กล่าวอ้าง-พาดพิง พูดปกป้อง สถาบัน' ...?

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหลักที่มีความสำคัญยิ่ง ต่อความรู้ของคนไทย สถาบันกษัตริยของไทย ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อให้พสกนิกรอยู่เย็นเป็นสุข โดยทรงเป็นพระประมุขของชาติ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน และทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐ
แต่ในปัจจุบัน มีการดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งทางการเมือง จนกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านบริหารงานเลือกตั้ง ต้องออกข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ เรื่องการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการเมือง โดยมีหลักการคล้ายข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ห้ามไม่ให้กล่าวพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยระเบียบดังกล่าวจะเริ่มใช้ภายหลังยุบสภา หากผู้สมัคร ส.ส.รายใดฝ่าฝืน โดยกล่าวอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ว่าจะเป็นการปกป้องหรือกรณีอื่นๆ หากทำให้เข้าใจผิดในคะแนนเสียงหรือทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริต นอกจากมีโทษถึงขั้นให้จัดการเลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) หรือตัดสิทธิทางการเมือง (ใบแดง) แล้วยังอาจมีโทษถึงขั้นถูกดำเนินคดีอาญา และหากผู้ที่ทำผิดระเบียบดังกล่าวเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองใด ก็จะนำไปสู่การยุบพรรคเช่นเดียวกับการซื้อเสียง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 237วรรคสอง
Produced by VoiceTV
27 เมษายน 2554 เวลา 21:54 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน