แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2554

เชิญชวนเป็นเจ้าภาพและร่วมงานวันไหว้สา พระญามังรายสร้างแป๋งเมืองเชียงใหม่ ครบ ๗๑๕ ปี

ย.ยุ้ย เชียงใหม่


วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๕

กำหนดการ
เวลา ๖:๓๐ น. พร้อมกันที่วิหารวัดเชียงหมั้น
เวลา ๗:๐๐ น. ไหว้พระรับศีล ถวายไทยทานพระ ๙ รูป นําสวดโดย อ.ดุสิต ชวชาติ
เวลา ๗:๓๐ น. แนะนําวัดเชียงหมั้น และไหว้พระเสตังคมณีและพระศิลา
เวลา ๘:๐๐ น. เคลื่อนขบวน...เครื่องสักการะจากวัดเชียงหมั้นไปยังหอพระญามังราย
หลังอาคารเทเลวิส (ใกล้วัดดวงดี)
เวลา ๘:๓๐น. นําไหว้สาโดย ดร. เจ้าแม่ดวงเดือน ณ เชียงใหม่
กล่าวโองการไหว้สา โดย ลุงหนานศรีเลา เกษพรหม
สักการะด้วยการแสดง ตีกลองชัยมงคล, ฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง ฯลฯ
เวลา ๙:๐๐ น. เคลื่อนขบวนไปยังศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
เวลา ๙:๒๐ น. อู้จ๋าประสาคนเมืองเรื่อง เมืองเจียงใหม่ ๗๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙)
เวลา ๑๑:๓๐ น. สิ้นสุดรายการ รับประทานอาหารร่วมกัน

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ17 เมษายน 2554 เวลา 11:05

    แดงเชียงใหม่ที่น่าสงสาร เลิกคิดเลิกฝันเฟื่องเสียเถาะ ก่อนที่จะไม่มีที่ให้ยืนเหมือนพ่อเหี้ยตัวเอง มีเงินล้นเหลือแต่ไม่มีประเทศจะอยู่

    ตอบลบ

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน