แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

2011-04-10 1ปีวีรชนแดง MP3, YoutubePlaylist

Tuxedo1

2011-04-10 1ปีวีรชนแดง MP3& Youtube Playlist

จะupdate เรื่อยๆ เพื่อนๆ ก็ refresh เป็นระยะๆนะครับ

Mediafire >>
MP3

Youtube Playlist >>
2011-04-10 1ปีวีรชนแดง

2011 04 10@2034 1ปีวีรชนแดง มหาบุรุษกู้ปฐพีนายกรัฐมนตรียิ่งใหญ่เกียงไกรตากสินมหาราษฎร์

http://www.youtube.com/watch?v=vVrBNVebdiI&p=7C22ADCE2207F6E5

2011 04 10@1558 1ปีวีรชนแดง สำเริง,ชินวัตร

http://www.youtube.com/watch?v=F1v8dxSV1ks&p=7C22ADCE2207F6E5

2011 04 10@1606 1ปีวีรชนแดง พายัพ

http://www.youtube.com/watch?v=0iqgVpLbRIs&p=7C22ADCE2207F6E5

2011 04 10@1620 1ปีวีรชนแดง เจ๋งดอกจิก

http://www.youtube.com/watch?v=wqZ1VQMeYRE&p=7C22ADCE2207F6E5

2011 04 10@1638 1ปีวีรชนแดง ก่อแก้ว & กลอนมันส์ตอนท้าย

http://www.youtube.com/watch?v=ofcfa5qRdec&p=7C22ADCE2207F6E5

2011 04 10@2051 1ปีวีรชนแดง วีระกานต์

http://www.youtube.com/watch?v=oJbDS08rdic&p=7C22ADCE2207F6E5

http://www.internetfreedom.us/thread-20309.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน