แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล...ทำบุญกับนายกฯในดวงขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล
เพื่อก่อสร้างพระวิหารล้านนาเฉลิมพระเกียรติ
วัดโรงธรรมสามัคคี ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554


กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554
เวลา 09.00 น. ตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีมหากุศล ณ. วัดโรงธรรมสามัคคี
เวลา 10.09 น. ถวายองค์ผ้าป่าสามัคคีมหากุศล
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์


ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายบรรพชิต
พระราชพุทธิมงคล (เจ้าอาวาสวัดโรงธรรมสามัคคี)


ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส
พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร คุณสมชาย วงศ์สวัสดิ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน